Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev
Razglašam Zakon o enotni ceni knjige (ZECK), ki ga je sprejel državni zbor republike Slovenije na seji dne 30. januarja 2014. Borut Pahor, Predsednik republike Slovenije

10 razlogov, zakaj potrebujemo zakon o knjigi?

Slovenski knjižni trg je majhen, nestabilen in ranljiv, knjiga pa je dobrina posebnega kulturnega pomena za družbo in državo in ne le tržno blago.

ZAKON O KNJIGI OMOGOČA:

  1. svoboden in bogat knjižni trg
  2. ravnotežje v celotni knjižni verigi
  3. dvig kvalitete knjig in storitev na knjižnem trgu
  4. večjo fleksibilnost knjižnih programov
  5. široko dostopnost knjig in enakopravnost kupcev
  6. konkurenčnost in pluralizem knjižnih izdaj
  7. raznoliko distribucijsko mrežo prodaje in izposoje
  8. razvoj vseh vrst knjigarn
  9. kompenzacijsko cenovno kalkulacijo
  10. nižjo povprečno ceno knjig
Avtor: Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev