Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Na GZS-Zbornici za poslovanje z nepremičninami smo se odločili, da bomo z uporabo spletnih anket zbirali kvantitativne podatke o aktualnih vprašanjih s področja našega dela in/ali pridobili povratne informacije o uspešnosti našega dela. V ta namen uporabljamo odprtokodno aplikacijo 1KA, ki omogoča storitev spletnega anketiranja (https://www.1ka.si/).

Vse ankete, ki jih izvajamo so anonimne. Rezultate anket bomo upoštevali pri našem poslovanju in načrtovanju aktivnosti, analize anket pa bomo objavljali na spletni strani. Zato vas prosimo za sodelovanje v naših spletnih anketah. 

Analize in poročila spletnih anket ZPN