Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Cestni inženiring d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
05.07.2019

Velja do: 31.05.2022

 
Sedež: Mladinska ulica 54, 2000 Maribor
Matična številka: 2323478
Davčna številka: SI24547751
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca: Boštjan Bajec
Število zaposlenih:  4

Kontakti:
Tel. št. : 02 620 25 50
E-mail: info@stanovanjski-inzeniring.si
 

DOMO poslovanje z nepremičninami d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
14.04.2017

Velja do: 31.05.2022

Sedež: Majorja Lavriča ulica 12, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5397618
Davčna številka: 95885927
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca: Mojca Vehovec
Število zaposlenih:  7

Kontakti:
Tel. št. : 01 51 99 104
E-mail: domo@domo.si
 

Domplan d.d.


Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
05.07.2017 

Velja do: 
31.05.2022
Sedež: Bleiweisova cesta 14 , 4000 Kranj
Matična številka:  5015375
Davčna številka: 66384010
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Saša Krč
Število zaposlenih: 92

Kontakti:
Tel. št. : 04 206 87 00
E-mail:  domplan@domplan.si
 

Domplan Celje d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
29.04.2021

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Aškerčeva 14, 3000 Celje
Matična številka: 5534500
Davčna številka: SI54507553
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca: 
Vanja Knez
Število zaposlenih: 5

Kontakti:
Tel. št. : 041 703 096
E-mail: info@dom-plan.si
 

DOMtim d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
07.04.2017

Velja do: 31.05.2022
 Sedež: Hrastinska pot 36, 8250 Brežice
Matična številka: 6783996
Davčna številka: 88113477
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca: 
Srečko Prah
Število zaposlenih: 7

Kontakti:
Tel. št. : 05 99 22 140
E-mail: info@domtim.si  
 

DONF d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
06.10.2020

Velja do: 31.05.2022
 Sedež: Majorja Lavriča ulica 12, 1000 Ljubljana 
Matična številka: 5249562
Davčna številka: SI50669788
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca: 
Borut Okretič
Število zaposlenih: 5

Kontakti:
Tel. št. : 01 520 10 30
E-mail: donf@donf.si  
 

Emona plus d.o.o.

  Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
28.11.2017

Velja do: 31.05.2022
Sedež:  Šmartinska cesta 130, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5607256
Davčna številka: 58547088
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca: 
Irena Verbič
Število zaposlenih: 7

Kontakti:
Tel. št. : 01 540 33 11
E-mail: info@emonaplus.si
 

 Habit d.o.o.


Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
19.09.2017

Velja do: 
31.05.2022
Sedež:  Koroška cesta 48, 3320 Velenje
Matična številka: 5495962
Davčna številka: 12249947
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca: Simona Novak
Število zaposlenih: 81

Kontakti:
Tel. št. : 03 777 03 50
E-mail: info@habit.si
 

Iskra d.d.

 Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
12.06.2017

Velja do: 
31.05.2022
Sedež:  Stegne 21, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5185726
Davčna številka: 13278088
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca: Peter Goltnik
Število zaposlenih: 1050

Kontakti:
Tel. št. : 01 513 10 56
E-mail: upravljanje@iskra.eu
 

JP Komunala Slovenj Gradec d.o.o.


 Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
11.05.2017

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Pameče 177A, 2380 Slovenj Gradec
Matična številka: 5072107
Davčna številka: 53440978
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca: 
 Jožef Dvorjak
Število zaposlenih: 110

Kontakti:
Tel. št. : 02 88 120 20
E-mail: info@komusg.si
 

Komunala Hrastnik d.o.o.


 Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
27.11.2017 

Velja do: 31.05.2022
Sedež:  Cesta 3. julija 7, 1430 Hrastnik
Matična številka:  5144728
Davčna številka: 16477448
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:  Nives Venko
Število zaposlenih: 44

Kontakti:
Tel. št. : 03 56 42 310
E-mail: tajnistvo@ksp-hrastnik.si
 

MAKO TURNŠEK d.o.o. 


 Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
01.06.2018 

Velja do: 31.05.2022
 Sedež:  Preserje 1a, 3314 Braslovče
Matična številka:  1893513
Davčna številka: SI22333967
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:  Majda Turnšek
Število zaposlenih: 2,5

Kontakti:
Tel. št. : 041 646 016
E-mail: mako.turnsek@gmail.com
 

PSS Ptuj d.o.o.


Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
06.10.2017 

Velja do: 31.07.2022
Sedež: Vošnjakova ulica 6, 2250 Ptuj
Matična številka:  5538726
Davčna številka:  24066761
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:  Gorazd Belšak
Število zaposlenih: 12

Kontakti:
Tel. št. : 02 77 19 511
E-mail: info@pss.si
 

 Reyan d.o.o.


Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
24.07.2017

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Neubergerjeva ulica 3, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5341051
Davčna številka: 27584526
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca: Darja Verbič 
Število zaposlenih: 12

Kontakti:
Tel. št. : 01 777 00 10 
E-mail: upravljanje@reyan.si
   

SIM Radenci d.o.o.


Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
18.05.2017

Velja do: 31.05.2022
Sedež:  Panonska cesta 29, 9252 Radenci
Matična številka: 5378214
Davčna številka: 81710500
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Borut Sečko
Število zaposlenih: 34

Kontakti:
Tel. št.:  02 520 3750
Email: zlatko.mir@simradenci.si
 

SIPRO d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
06.06.2017 

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Pečnikova ulica 1, 3310 Žalec 
Matična številka: 5509777
Davčna številka: 21210705
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Branko Teršek
Število zaposlenih: 17

Kontakti:
Tel. št. :  03 71 21 360

Email: info@sipro.si

 

SKG-Upravnik d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
02.06.2020

Velja do: 31.05.2022
 Sedež:  Steletova 23b, 1241 Kamnik
Matična številka: 1861905
Davčna številka: 36852015
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Anže Šimenc
Število zaposlenih: 7

Kontakti:
Tel. št. :  01 830 88 90
E-mail:  info@skg.si 
 

SOP Trbovlje d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
07.04.2017

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Ulica 1. junija 36, 1420 Trbovlje
Matična številka: 5144736
Davčna številka: 76271455
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Nadja Zupan
Število zaposlenih: 5

Kontakti:
Tel. št. : 03 56 30 373
E-mail: info@sop-trbovlje.si 

 

Spekter d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
07.04.2017

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje
Matična številka: 5514479
Davčna številka: 88893103
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
mag. Stanislav Sotlar
Število zaposlenih: 16

Kontakti:
Tel. št. : 03 56 33 014
E-mail: spekter@spekter.info
 

SPL d.d. Ljubljana

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
07.04.2017

Velja do: 31.05.2022

Sedež: Frankopanska ulica 18a, 1519 Ljubljana
Matična številka: 5226805
Davčna številka: 97406287
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Alenka Lesjak Pirnat
Število zaposlenih: 127

Kontakti:
Tel. št. : 080 1905
E-mail: spl@spl.si
 

Staninvest d.o.o.


Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
13.04.2017

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor
Matična številka: 5067677
Davčna številka: 87205912
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Benjamin Pačnik
Število zaposlenih: 65

Kontakti:
Tel. št.: 051 257 333
E-mail: staninvest@staninvest.si
   

Stanovanjska zadruga
Tomačevo Jarše"88" z.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
13.04.2017

Velja do: 31.05.2022

 Sedež: Tomačevo 1,1000 Ljubljana
Matična številka: 5269458
Davčna številka: 56716834
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Mitja Jordan
Število zaposlenih: 9

Kontakti:
Tel. št. : 01 53 72 989
E-mail: info@sztj88.si
 

STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o. 


Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
24.07.2017

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice
Matična številka: 5968526
Davčna številka: 21649405
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca: Tomaž Rihtaršič
Število zaposlenih: 18

Kontakti:
Tel. št. : 03 759 2716
E-mail: info@spkonjice.si
   

Stanovanjsko podjetje d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
21.04.2017

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Ob Suhi 19,2390 Ravne na Koroškem
Matična številka: 5491452
Davčna številka: 42865409
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Benjamin Jakičič
Število zaposlenih: 32

Kontakti:
Tel. št. : 02 82 16 500
E-mail: info@sp-ravne.si
   

Stanovanjsko podjetje Zagorje ob Savi d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
12.08.2019

Velja do: 31.05.2022
 Sedež: Cesta zmage 16/b, 1410 Zagorje ob Savi
Matična številka: 5451051
Davčna številka: SI79153526
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Gregor Brinjevec
Število zaposlenih: 6

Kontakti:
Tel. št. : 03 56 55 500
E-mail: info@spzagorje.si
   

Storkom Štore d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
07.04.2018

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Železarska cesta 1, 3220 Štore
Matična številka: 1511386
Davčna številka: 58348786
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Anton Franulič
Število zaposlenih: 11

Kontakti:
Tel. št. : 03 780 58 00
E-mail: info@storkom.si
 

SZ Ruski car d.o.o.


Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
05.05.2017 

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Glinškova ploščad 22, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5556384
Davčna številka: 40271463
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Sretko Pejić
Število zaposlenih:8

Kontakti:
Tel. št. : 01 565 63 30
E-mail: info@sz-ruskicar.si
 

Tamstan d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
10.05.2017 

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Jezdarska ulica 8A , 2000 Maribor
Matična številka: 5943523
Davčna številka: 83672354
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Vlado Pulko
Število zaposlenih: 14

Kontakti:
Tel. št. : 02 330 18 86 
E-mail: tamstan@tamstan.si
 

Terca d.o.o.

 Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
07.04.2017

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Šentrupert 124, 8232 Šentrupert
Matična številka: 5514410
Davčna številka: 84877316
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
mag. Ksenija Radminič Virant
Število zaposlenih: 35

Kontakti:
Tel. št. : 07 34 35 115
E-mail: info@terca.si
 

Upradom d.o.o.

 Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
26.05.2017

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana
Matična številka: 2154595
Davčna številka: 73006556
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Asta Čater
Število zaposlenih: 3

Kontakti:
Tel. št. : 01 436 61 13
E-mail:  info@upradom.si
 

Valina upravljanje, d.o.o.

 Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
08.03.2021

Velja do: 31.05.2022
 Sedež: Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5542227
Davčna številka: SI84304464
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
Katarina Valentinčič Istenič
Število zaposlenih: 16

Kontakti:
Tel. št. : 01 586 30 12
E-mail:  valina@valina.si
 

Zarja d.o.o. Novo mesto

 Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
25.07.2018

Velja do: 31.05.2022
Sedež: Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto
Matična številka: 5617189
Davčna številka: 16377958
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca:
mag. Janja Horvat Jaklič
Število zaposlenih: 21

Kontakti:
Tel. št. : 07 373 78 30
E-mail:  info@zarja.si
 


Želva d.o.o.

Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
12.09.2017 

Velja do: 31.05.2022
 Sedež: Ulica Alme Sodnik 6, 1000 Ljubljana
Matična številka: 5475236
Davčna številka: 21120161
Ime in priimek zastopnika oz. pooblaščenca: Mira Potokar
Število zaposlenih: 266

Kontakti:
Tel. št. : 01 208 33 00 
E-mail:  info@zelva.si

Staninvest d.o.o.


Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
13.04.2017

Staninvest d.o.o.


Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
13.04.2017

Staninvest d.o.o.


Datum izdaje sklepa o podelitvi certifikata:
13.04.2017

01 540 33 11

01 540 33 11