Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Na podlagi 4. in 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije, sprejetega na seji Skupščine GZS dne 22.11.2006, je Upravni odbor GZS – Zbornice za poslovanje z nepremičninami na svoji 14. seji, 15. 03.2011, 2. seji, 16.11.2011 in 6. seji, 22.09.2016 obravnaval in sprejel Pravila o organiziranosti in delovanju Zbornice za poslovanje z nepremičninami.