Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Organi ZPN

Predsednik ZPN

 Branko PotočnikInsa d.o.o., Pobreška cesta 18, 2000 Maribor

Podpredsednik ZPN

  

Podpredsednik ZPNVodstvo ZPN

Branko Potočnik, Insa d.o.o., Maribor – predsednik ZDNP
Boštjan Boh, Abaka d.o.o., Ljubljana – predsednik ZOP
Irena Španinger, Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor - predsednica ZSS
Anže Urevc, Domplan d.d. Kranj - predsednik ZUN
Boštjan Udovič, direktor GZS-ZPN

Upravni odbor ZPN

Upravni odbor ZDNP

Upravni odbor ZOP

Upravni odbor ZUN

Upravni odbor ZSS


Zapisnik volilne komisije, 12.04.2023