Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Organi ZPN

Predsednica ZPN

   Vera Zevnik, Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 KRANJ

Podpredsednik ZPN

   Branko PotočnikInsa d.o.o., Pobreška cesta 18, 2000 Maribor

Podpredsednik ZPN

   Sašo RinkJavni stanovanjski sklad MOL, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana

Direktor ZPN

    Boštjan Udovič, GZS-ZPN, Dimičeva 13, 1504 LJUBLJANA
   

Vodstvo ZPN

Vera Zevnik, predsednica ZPN 
Sašo Rink, podpredsednik ZPN predsednik ZSS
Branko Potočnik, podpredsednik ZPN in predsednik ZDNP
Rajko Fajmot, predsednik ZUN
Boštjan Boh, predsednik ZOP
Boštjan Udovič, direktor GZS-ZPN

 

Upravni odbor ZPN

Upravni odbor ZDNP

Upravni odbor ZOP

Upravni odbor ZUN

Upravni odbor ZSS


Zapisnik volilne komisije, 07.05.2019