Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Združenje upravnikov nepremičnin


 

 

 

V okviru Zbornice za poslovanje z nepremičninami, od 16. januarja 2012, deluje tudi Združenje upravnikov nepremičnin (ZUN), ki prvenstveno obravnava vso problematiko upravnikov nepremičnin, tako v odnosu do lastnikov kot tudi do državnih organov in relevantne zakonodaje.

ZUN- Združenje upravnikov nepremičnin je bilo ustanovljeno predvsem zaradi: 

  • boljše povezanosti vseh gospodarskih subjektov, ki delujejo na področju upravljanja z nepremičninami;
  • organiziranega delovanja na področju zagotavljanja večje strokovnosti dela upravnikov nepremičnin;
  • ustvarjanja boljšega ugleda upravnikov nepremičnin;
  • sprejema novega Kodeksa dobrih poslovnih običajev pri upravljanju z nepremičninami;
  • lažjega uveljavljanja svojih interesov pred državnimi organi in organi lokalnih skupnosti;
  • učinkovitejšega nastopanja in predstavljanja v javnih medijih;
  • zagotavljanja boljše kvalitete opravljanja storitev upravnikov nepremičnin;
  • boljše informiranosti o dogajanju na nepremičninskem in stanovanjskem področju.