Zbornica za poslovanje z nepremičninami

Organiziranost


 

Zbornica dejavnosti je samostojen notranji organizacijski del Gospodarske zbornice Slovenije, ki uresničuje svojo samostojnost na področjih, kot jih opredeljuje Statut GZS, za poslovne subjekte - člane GZS, ki so zajeti v skupini dejavnosti SKD, za katero je v okviru GZS organizirana ta zbornica dejavnosti.