Organi ZPN

Predsednik ZPN

 mag. Franc Props, SPL d.d., Frankopanska 18a, 1000 LJUBLJANA

Podpredsednica ZPN

Vera Zevnik, Domplan d.d., Bleiweisova 14, 4000 KRANJ

Podpredsednik ZPN


Direktor ZPN

 Boštjan Udovič, GZS-ZPN, Dimičeva 13, 1504 LJUBLJANA
   

 Vodstvo ZPN

mag. Franc Props, predsednik ZPN
Vera Zevnik, podpredsednica ZPN in predsednica ZUN
Branko Potočnik, predsednik ZDNP
Sašo Rink, predsednik ZSS
Boštjan Boh, predsednik ZOP

 

Upravni odbor ZPN

Upravni odbor ZDNP

Upravni odbor ZOP

Upravni odbor ZUN

Upravni odbor ZSS


Strokovne delovne skupine

Zapisnik volilne komisije, 06.05.2015