Zbornica za poslovanje z nepremičninami

KOMENTARJI članov ZNP v časopisu Delo - Nepremičnine


GZS-Zbornica za poslovanje z nepremičninami že od leta 2012 aktivno sodeluje pri pisanju in objavljanju prispevkov oz. komentarjev v rubriki Nepremičnine sobotnega časopisa Delo.  Pri tem skušamo na bolj poljuden način obveščati, informirati in poučiti čim širši krog bralcev Dela in jim na ta način približati problematiko poslovanja z nepremičninami, ter hkrati zajeti vsa področja s katerimi se ukvarjamo na ZPN, to je upravljanje z nepremičninami, posredovanje v prometu z nepremičninami, ocenjevanje nepremičnin in dejavnost nepremičninskih skladov.KOMENTARJI članov ZNP v časopisu Delo - Nepremičnine - 2018


V sobotni številki dnevnika Delo na strani Nepremičnine so bili objavljeni naslednji prispevki:
Nepremičnina – (ne)varna naložba