Zapri

Združenje kmetijskih podjetij

AKTIVNI ČLANI
Evrosad, d. o. o.,
Farme Ihan – KPM, d. o. o.,
HPG Brežice, d. o. o.,
Jeruzalem Ormož – SAT, d. o. o.,
Kmetijstvo Črnci, d. o. o.,
Ljutomerčan, d. o. o., 
Meja Šentjur, d. d.,
Paradajz, d. o. o.,
PP – Agro, d. o. o.,
Radgonske gorice, d. o. o.,
Panvita kmetijstvo, d. o. o.,
Vinakoper, d. o. o.,
ŽIPO Lenart, d. o. o.
KG Lendava d.d.

VODSTVO

Združenje kmetijskih podjetij je bilo v letu 2022 izredno aktivno na področju priprave Strateškega načrta skupne kmetijske politike po letu 2023 in ukrepov, ki izhajajo iz njega. Prav tako smo tvorno sodelovali pri spremembah kmetijske in zemljiške zakonodaje s ciljem izboljšanja konkurenčnosti kmetijstva in posledično dviga samooskrbe. Veliko aktivnosti smo usmerili v izenačitev razlik v obdavčitvah v kmetijstvu med kmetijskimi gospodarstvi (fizične/pravne osebe), saj so kmetijska podjetja obdavčena do petkrat višje, kot fizične osebe. V prihodnje bomo še naprej sodelovali pri soustvarjanju kmetijske politike.
    Predsednik: Branko Virag, Skupina Panvita 

 

SEKRETARKA

 

Nina Barbara Križnik
nina.kriznik@gzs.si
01 5898 293 


OPIS AKTIVNOSTI V LETU 2022

Glavnina aktivnosti je bila vezana na pripravo in usklajevanje zakonodajnih predpisov za izvajanje Strateškega načrta Skupne kmetijske politike za obdobje 2023 - 2027. Sodelovali smo na sejah strokovnih odborov, Sveta za kmetijstvo in podeželje na MKGP, Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem zboru in drugih srečanjih, kjer smo zastopali stališča kmetijskih podjetij. Aktivno smo sodelovali v razpravah glede predloga EU o zmanjšanju uporabe fitofarmacevtskih sredstev po letu 2030 na občutljivih območjih. Prioritetno smo reševali problematiko vezano na sezonsko delovno silo, odpis davkov in prispevkov ter lažjega dostopa do delavcev. Velik poudarek je bil namenjen poenotenju ukrepov pomoči gospodarstvu, kjer so kmetijska podjetja običajno neenakopravno obravnavana s kmetijami kot fizičnimi osebami in omejena z višino finančne pomoči.


CILJI V LETU 2023

  • Izenačitev obdavčitev kmetijskih gospodarstev, ki so organizirana kot podjetja in kmetijskih gospodarstev, ki delujejo kot družinske kmetije,
  • aktivno delo na zemljiški zakonodaji, definiranje aktivnega kmeta v Zakonu o kmetijstvu, spremljanje druge kmetijske in okoljske zakonodaje, aktivno delo na Strateškem načrtu SKP 2023-2027 in zastopanje stališč združenja,
  • krepitev sodelovanja z ustreznimi institucijami s področja trga dela in usposabljanja kadrov (BF, FKBV, KIS…),
  • aktivnosti na področju preprečevanja sivega trga in
  • izboljšanje ugleda in pomena kmetijskih podjetij pri strokovni in širši javnosti.