Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Čakalne liste 2008


  Delivec na podlagi vlog prevoznikov za pridobitev dovolilnic CEMT v času, od 01.09.2007 do 15.09.2007, vodi po posamezni vrsti CEMT dovolilnice – seznam prosilcev za leto 2008, ki je urejen glede na pogoje in merila, določena v Zakonu o prevozih v cestnem prometu ZPCP-2 (Ur.l. RS, št. 131/06 in 5/07-popr.) in Pravilniku o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT (Ur.l. RS, št. 67/07).

  Za vsako vrsto CEMT dovolilnice je seznam prosilcev urejen tako, da so na vrhu seznama prevozniki, ki imajo, glede na izračun v skladu z merili največji skupni koeficent oziroma jim prvim pripada prosta dovolilnica, na koncu pa tisti z najmanjšim skupnim koeficientom.

  Več o pravilih in merilih preberite v XI.poglavju Pravilnika o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT (Ur.l. RS, št. 67/07) - XI. UPORABA, TOČKOVANJE UPORABE, ODVZEM IN DODELITEV CEMT DOVOLILNIC


  !!! POMEMBNO !!!
  Zaradi pretvorbe dela kvote CEMT dovolilnic v EURO 4 je seznam prosilcev/čakalna lista za CEMT za tretje države oblikovana za EURO 4 vozila, in je torej minimalni pogoj, ki ga prevoznik mora izpolnjevati, da se uvrsti na seznam prosilcev za CEMT za tretje države za leto 2008 ta, da razpolaga z minimalno 2 voziloma kvalitete EURO 4 ali več.

  Delivec ima pri CEMT dovolilnicah za tretje države na razpolago samo EURO 4 CEMT dovolilnice, da jih deli po seznamu prosilcev/čakalni listi.


  Za ogled posamezne čakalne liste/seznama prosilcev kliknite na pripone.

  Čakalne liste/Seznami prosilcev so objavljene v *.pdf formatu (za ogled potrebujete AcrobatReader - program lahko brezplačno naložite na svoj računalnik preko spletne strani http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.

  *****************************************
  21.12.2007

  Preračun seznama prosilcev ob I.redni delitvi dovolilnic za leto 2008

  V skladu s 33.členom Pravilnika v Priponah delivec na svoji spletni strani objavlja sezname prosilcev. Za izračun seznama prosilcev je delivec upošteval podatke na dan izračuna I.redne delitve dovolilnic za leto 2008 (21.12.2007).

  Po seznamu prosilcev (čakalnih listah) za posamezno vrsto CEMT dovolilnice za leto 2008, je delivec na novo razdelil sledeče število CEMT dovolilnic:

  - 9 CEMT dovolilnic, ki veljajo v R.Avstriji in ne veljajo v R.Italiji (avstrijski CEMT) za vozila ekološkega standarda EURO 3 in višje, kar pomeni, da jih je dodelil prevoznikom po seznamu prosilcev od 1. do vključno 9. mesta.

  - 20 CEMT dovolilnic, ki veljajo v R.Italiji in ne veljajo v R.Avstriji (italijanski CEMT) za vozila ekološkega standarda EURO 3 in višje, kar pomeni, da jih je dodelil prevoznikom po seznamu prosilcev od 1. do vključno 20. mesta.

  - 22 CEMT dovolilnic, ki ne veljajo v R.Avstriji in R.Italiji (CEMT za tretje države) za vozila ekološkega standarda Euro 4 in višje, kar pomeni, da jih je dodelil prevoznikom po seznamu prosilcev od 1. do vključno 22. mesta.


  Avtor: Javne listine
  Pripeti dokumenti

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/