Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Čakalne liste 2009


  Delivec na podlagi vlog prevoznikov za pridobitev dovolilnic CEMT v času, od 01.09.2008 do 15.09.2008, vodi po posamezni vrsti CEMT dovolilnice – seznam prosilcev za leto 2009, ki je urejen glede na pogoje in merila, določena v Zakonu o prevozih v cestnem prometu ZPCP-2 (Ur.l. RS, št. 131/06 in 5/07-popr.) in Pravilniku o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT (Ur.l. RS, št. 67/07).

  Za vsako vrsto CEMT dovolilnice je seznam prosilcev urejen tako, da so na vrhu seznama prevozniki, ki imajo, glede na izračun v skladu z merili največji skupni koeficent oziroma jim prvim pripada prosta dovolilnica, na koncu pa tisti z najmanjšim skupnim koeficientom.

  Več o pravilih in merilih preberite v XI.poglavju Pravilnika o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT (Ur.l. RS, št. 67/07) - XI. UPORABA, TOČKOVANJE UPORABE, ODVZEM IN DODELITEV CEMT DOVOLILNIC


  !!! POMEMBNO !!!
  Zaradi pretvorbe dela kvote CEMT dovolilnic v EURO 4 je seznam prosilcev/čakalna lista za "italijanske" CEMT dovolilnice in CEMT dovolilnice "za tretje države" oblikovana za EURO 4 vozila, in je torej minimalni pogoj, ki ga prevoznik mora izpolnjevati, da se uvrsti na seznam prosilcev za leto 2009 ta, da razpolaga z minimalno 2 voziloma kvalitete EURO 4 ali več.

  Za ogled posamezne čakalne liste/seznama prosilcev kliknite na pripone.

  Čakalne liste/Seznami prosilcev so objavljene v *.pdf formatu (za ogled potrebujete AcrobatReader - program lahko brezplačno naložite na svoj računalnik preko spletne strani http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html.


  Avtor: Javne listine
  Pripeti dokumenti

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/