Javna pooblastila
Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option

Čakalne liste 2016


Delivec na podlagi vlog prevoznikov za pridobitev dovolilnic CEMT v času, od 01.09.2016 do 15.09.2016, vodi po posamezni vrsti CEMT dovolilnice – seznam prosilcev za leto 2016, ki je urejen glede na pogoje in merila, določena v Zakonu o prevozih v cestnem prometu ZPCP-2 (Ur.l. RS, št. 6/16) in Pravilniku o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT (Ur.l. RS, št. 67/07).

Za vsako vrsto CEMT dovolilnice je seznam prosilcev urejen tako, da so na vrhu seznama prevozniki, ki imajo, glede na izračun v skladu z merili največji skupni koeficent oziroma jim prvim pripada prosta dovolilnica, na koncu pa tisti z najmanjšim skupnim koeficientom.

Več o pravilih in merilih preberite v XI.poglavju Pravilnika o načinu in merilih za delitev in uporabo dovolilnic in dovolilnic CEMT (Ur.l. RS, št. 67/07) - XI. UPORABA, TOČKOVANJE UPORABE, ODVZEM IN DODELITEV CEMT DOVOLILNIC

Čakalne liste/Seznami prosilcev so objavljene v *.pdf formatu:

 

NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

http://nerdcp.gov.si/javni/