Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Začasno potrdilo za voznike

   

  Vozniki, ki niso državljani EU, morajo imeti Potrdilo za voznika (»roza potrdilo«) izdano s strani zbornice. Eden izmed pogojev za pridobitev tega potrdila je veljavno enotno dovoljenje za prebivanje in delo. 

  Zaradi zaostankov upravnih enot pri izdaji enotnih dovoljenj, je Ministrstvo za infrastrukturo ugodilo predlogu zbornice za izdajo Potrdil za voznike na podlagi potrdila o prejeti vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo.

  Vozniki, ki kljub pravočasno oddani vlogi za podaljšanje dovoljenja za prebivanje in delo, niso pravočasno pridobili novega enotnega dovoljenja za prebivanje in delo, lahko na GZS pridobijo potrdilo za voznika, na podlagi potrdila o prejeti vlogi za podaljšanje enotnega dovoljenja za prebivanje in delo izdanega s strani Upravne enote. 

  Ukrep je veljaven le za prevoze, ki se izvajajo na območju Slovenije!

  Na podlagi vloge za izdajo potrdila, potrdila o prejeti vlogi za podaljšanje in vseh ostalih izpolnjenih pogojih, lahko izdajatelj izda Potrdilo za voznika za obdobje največ 4 mesecev.

  Predlagamo vam, da oddajate popolne vloge, saj bodo tako postopki za vaše podjetje in za druge vlagatelje rešeni hitreje.

  Začasni ukrep velja do 30. septembra 2024.

  GZS, Javne listine


  Priloga: Dopis Ministrstva za infrastrukturo

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/