Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Pravna podlaga 

   

  Evropska unija:

  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije z dne 9. oktobra 2013, (CZU; UL L 269, 10. 10. 2013): členi 59-63;

   

  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2446 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije, z dne 28. julija 2015 (delegirana uredba; UL L 343, 29. 12. 2015): členi 31–36 ter Priloga 22-01;

   

  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 2015/2447 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje nekaterih določb Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o carinskem zakoniku Unije (izvedbena uredba): člen 57-59. 

  Slovenija:

  Zakon o izvajanju carinske zakonodaje Evropske unije (ZICZEU) Uradni list RS, št. 32, 6. 5. 2016): člena 18 in 19. 

  Pravilnik o izpolnjevanju carinske deklaracije, elektronskem poslovanju s Finančno upravo Republike Slovenije in o drugih obrazcih, ki se uporabljajo pri izvajanju carinskih formalnosti (Uradni list RS, št. 102/21): člen 10, priloga 10.

   

  + Zakonodaja države uvoznice

  + Mednarodne smernice WTO, WCO, ICC, Eurochambres

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

  http://nerdcp.gov.si/javni/