Javna pooblastila
Live CampaignGet Started with Live Campaign Signup

Please configure the Signup Form using Manage option

Izjave

 

  1. Garantna izjava (velja eno leto oz. do spremembe), engl.
  2. Izjava o poreklu: Izjava nepreferencialno poreklo,  Declaration non-preferential origin
  3. Izjava o prevodu, ki jo bodo izpolnili vložniki, v primerih, ko predložijo dokumente v nerazumljivem jeziku in brez uradnega prevoda (npr. v kitajščini)
  4. Izjava glede nepopolnih informacij:  za vložnike, ko bodo oddali v potrditev potrdila s pomanjkljivimi informacijami 

5. "Certificate of free marketing" za Alžirijo

  

NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER LICENC


Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz v cestnem prometu, izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

Licence za prevoze samo v notranjem cestnem prometu, niso vključene v bazo.

http://nerdcp.gov.si/javni/