ORGANIZIRANI OBISKI MEDNARODNIH SEJMOV

ORGANIZIRANI OBISKI MEDNARODNIH SEJMOV slovenskih podjetij na bližnjih in oddaljenih trgih so namenjeni podjetjem, ki si želijo neposrednega stika s trgom, potencialnimi kupci ter pridobitvijo novih kontaktov. Obisk sejma predstavlja dobro osnovo za navezovanje poslovnih stikov in pregled najnovejših proizvodov ter tehnologij v določeni panogi. 

Sodelavci v Centru za mednarodno poslovanje pri GZS smo za vas izbrali sejme v določeni regiji oziroma državi, za katere menimo, da imajo dodano vrednost za slovenska podjetja.

V okviru organiziranega obiska sejma ponujamo dvo- oziroma tridnevni obisk sejma. V okviru obiska glede na predvideni program boste poleg udeležbe na sejmu deležni tudi možnosti B2B sestankov, mreženj in različnih poslovnih srečanj. 

trenutno še ni vnosov

 

MREŽENJA NA SEJMIH V SKLOPU EEN 2022

Mednarodni sejmi so stičišče poslovne množice in njenih interesov. Z namenom povezovanja teh interesov, Evropska podjetniška mreža (EEN-European Enterprise Network) izkoristi priložnost na številnih sejmih in organizira strukturirane individualne sestanke. GZS je partnerica EEN mreže in lahko sodeluje kot soorganizator teh mreženj tako, da lokalno poslovno javnost obvešča o pomembnih sejmih, kjer so ti sestanki organizirani pod imenom "Brokerage event", pomaga urejati prijavljene profile slovenskih udeležencev ter nudi informacijo o dogodku.

V kolikor se pokaže interes vsaj petih podjetij za organiziran obisk sejma, lahko GZS pripravi ponudbo za izvedbo.

Letos vabimo na:  

trenutno še ni vnosov

 

OSTALI SEJMI 2022

V BOSNI IN HERCEGOVINI
- Seznam sejmov v BiH

V BELORUSIJII
- Seznam sejmov v Belorusiji

V UKRAJINI
- UFEXPO 2022
- Arms and security