ORGANIZIRANI OBISKI MEDNARODNIH SEJMOV

ORGANIZIRANI OBISKI MEDNARODNIH SEJMOV slovenskih podjetij na bližnjih in oddaljenih trgih so namenjeni podjetjem, ki si želijo neposrednega stika s trgom, potencialnimi kupci ter pridobitvijo novih kontaktov. Obisk sejma predstavlja dobro osnovo za navezovanje poslovnih stikov in pregled najnovejših proizvodov ter tehnologij v določeni panogi. 

Sodelavci v Centru za mednarodno poslovanje pri GZS smo za vas izbrali sejme v določeni regiji oziroma državi, za katere menimo, da imajo dodano vrednost za slovenska podjetja.

V okviru organiziranega obiska sejma ponujamo dvo- oziroma tridnevni obisk sejma. V okviru obiska glede na predvideni program boste poleg udeležbe na sejmu deležni tudi možnosti B2B sestankov, mreženj in različnih poslovnih srečanj. 

Arab Health 2018

Obisk sejma Hannover Messe in CeMAT, 22.4.2018

MREŽENJA NA SEJMIH V SKLOPU EEN 2018

Mednarodni sejmi so stičišče poslovne množice in njenih interesov. Z namenom povezovanja teh interesov, Evropska podjetniška mreža (EEN-European Enterprise Network) izkoristi priložnost na številnih sejmih in organizira strukturirane individualne sestanke. GZS je partnerica EEN mreže in lahko sodeluje kot soorganizator teh mreženj tako, da lokalno poslovno javnost obvešča o pomembnih sejmih, kjer so ti sestanki organizirani pod imenom "Brokerage event", pomaga urejati prijavljene profile slovenskih udeležencev ter nudi informacijo o dogodku.

V kolikor se pokaže interes vsaj petih podjetij za organiziran obisk sejma, lahko GZS pripravi ponudbo za izvedbo.

Letos vabimo na:  

8. marec, ŠPANIJA:  Farmaforum Brokerage event

12. - 13. marec, BELGIJA: B2B z belgijskimi distributerji prehrambenih izdelkov in pijač na Tour d'Europe - TAVOLA 2018

23. - 27. april, NEMČIJA: Mreženje na Hannover Messe 2018 / EEN Brokerage Event during Hannover Messe 2018

16. - 17. maj, ŠVEDSKA: B2B srečanja: varovalna ali funkcionalna hrana za posebne prehranske namene

13. september, NEMČIJA: Sejma AUTOMECHANIKA Frankfurt in REIFEN in mreženje

 

OSTALI SEJMI 2018

V TURČIJI: Sejmi v Turčiji do konca 2018

MUSIAD EXPO, sejem in srečanje s poslovneži asociacije MUSIAD (Turčija), 21.-24. november 2018

V UKRAJINI:

Waste Water Management 2018, 24. - 25. april; Kijev, Ukrajina

Predstavitev

 

Waste Management 2018, 2. - 3. oktober; Kijev, Ukrajina


The 25th Ukraine International Travel Market - UITM'2018, 3. – 5. oktober, Kijev, Ukrajina

Predstavitev sejma 2018

Poročilo s sejma 2017 - 1

Poročilo s sejma 2017 – 2


ХI INTERNATIONAL AVIATION AND SPACE SALON AVIASVIT-XXI, 9. – 12. oktober, Kijev, Ukrajina

Predstavitev 1

Predstavitev 2


XV INTERNATIONAL SPECIALIZED EXHIBITION ARMS AND SECURITY '2018, 9. – 12. oktober, Kijev, Ukrajina

Predstavitev 1

Predstavitve 2


Waste Air & Gas Management 2018, 27. - 28. november; Kijev, Ukrajina

Predstavitev


V BOSNI IN HERCEGOVINI:

Seznam sejmov v Bosni in Hercegovini

NA TAJVANU

Vabilo na brezplačne obiske tajvanskih sejmov v letu 2018
European Innovation Week in Taiwan

NA KOSOVEM

The International General Fair “PRISHTINA 2018

Informacije o sejmu "PRISHTINA 2018"

 

V ČRNI GORI

EXPO BUDVA

V PAKISTANU

Pakistan Trade Show 

V INDONEZIJI

Indonesia Convention Exhibition

33rd Trade Expo Indonesia

V ZDRUŽENIH ARABSKIH EMIRATIH

Expo 2020 Dubai