Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Nagrada Krilati lev


Na podlagi Pravilnika nagrado podeljuje Strokovno združenje grafičarjev Slovenije - GZS  kot priznanje in spodbudo za doseganje najvišjega nivoja kakovosti izdelave knjige v posameznem letu. Krilati lev je priznanje za dosežene rezultate dela, znanja, strokovne tehnične in tehnološke sposobnosti ter izkušenj proizvajalcev pri izdelavi dobre knjige. Nagrada je priznanje in spodbuda za dvig splošne ravni kakovosti grafične proizvodnje doma in na svetovnem trgu

Kandidacijski postopek za nagrado Krilati lev se začne z objavo natečaja predvidoma do konca septembra vsako leto s pozivom tiskarjem.

Žirijo sestavljajo:
Marjan Pavčnik, Pavle Skalar, Leopold Schiecher, Kazimir Rapoša, Miran Joger in Andrej Lešnjak.

Dosedanji nagrajenci od leta 1989 do 2004


Avtor: Irena Brglez