Zbornica knjižnih založnikov in knjigotržcev

Analiza založniške panoge 2008 - 2012 (nova proizvodnja in bilančni podatki in kazalci


Celotno besedilo je objavljeno v pripetem dokumentu.


Pripeti dokumenti