Zbornica za poslovanje z nepremičninami

O Zbornici za poslovanje z nepremičninami

        T: 01 5898 240, E: zpn@gzs.si, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

Danes z Zbornico za poslovanje z nepremičninami (ZPN) sodeluje večina podjetij, ki se ukvarjajo z posredovanjem nepremičnin, upravljanjem nepremičnin in njihovim ocenjevanjem. Vsako leto organiziramo tradicionalni letni posvet Poslovanje z nepremičninami. Dvig ugleda dejavnosti in  zaščita interesa svojih članov je prednostna naloga ZPN. 
 
Zbornica za poslovanje z nepremičninami kot sestavni del Gospodarske zbornice Slovenije, sprejema in uveljavlja stališča svojih članov v okviru GZS in v razmerjih do zunanjih dejavnikov v Sloveniji in na ravni Evropske unije. Sodelovanje z uradnimi organi in zastopstvom R Slovenije v institucijah EU ter s posameznimi ministrstvi. Zastopanje na sejah odborov Državnega zbora in Državnega sveta, ko se sprejemajo predpisi, ki še posebej zadevajo interese njenih članov. Poleg tega Zbornica za poslovanje z nepremičninami zastopa tudi druge posebne interese svojih članov. 
 
Sodelovanje z GZS - ZPN Vam omogoča: 
 • informiranost,
 • reprezentativnost,
 • prepoznavnost,
 • sodelovanje in povezovanje,
 • zastopanje panoge pred državnimi organi in javnostjo.
 
Sodelovanje z GZS - ZPN Vam prinaša:
 • članstvo v družbi najštevilčnejših in največjih upravljalcev, ocenjevalcev in posrednikov nepremičnin v Sloveniji,
 • članstvo v reprezentativnem predstavniku slovenskega gospodarstva,
 • zastopanje panoge pred državnimi organi pri uveljavljanju skupnih stališč,
 • ažurno informiranje in aktivno sodelovanje pri nastajanju panožne zakonodaje,
 • članstvo v mednarodnih institucijah in s tem pravico do uporabe njihovih logotipov, ki vam dajejo konkurenčno prednost,
 • možnost sodelovanja v panožnem socialnem dialogu in vplivu na kolektivno pogodbo,
 • dostop do zaprtih spletnih strani Zbornice,
 • dnevni pregled medijskih prispevkov s področja nepremičnin.


Članstvo v ZPN se splača!