Združenje kemijske industrije

ŠOLA PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)


VKLJUČITEV V ŠOLO PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)

Pod okriljem  Združenja kemijske industrije (ZKI) nadaljujemo z drugim krogom izvedbe Šole procesne varnosti, ki je imela izjemno dobre odzive udeležence.V luči dogodkov v zadnjih nekaj letih in nedavno pri nas ter v tujini, je jasno, da je treba procesni varnosti – preventivi in pripravljenosti na ukrepanje – posvetiti več pozornosti.

Šola je namenjena osebam, odgovornim za procesno varnost v podjetjih, to je v prvi vrsti Seveso zavezancem, pa tudi drugim, ki niso Seveso zavezanci, vendar pri njih nastopanja tveganja, ki lahko privedejo do procesne nezgode. ŠIPV obsega7 celodnevnih modulov s predavanji in vajami.Tekom procesa timi iz podjetja s pomočjo mentorja na konkretnem primeru iz podjetja izdelajo oceno stanja in projektno nalogo s predlogi izboljšav, ki se jo na koncu šole zagovarja in predstavi. Pri prvi izvedbi ŠIPV so podjetja ugotovila številne možnosti, kako procesno varnost izboljšati in večinoma vsa tudi že uvedla določene izboljšave. 

Govorci na informativnem dnevu 26.11.2019:
-Miha Pirc,Helios TBLUS d.o.o.
-Prof. dr. Mitja Kožuhz Oddelka za varstvo pri delu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
-DDR. Aleš Jug
-Damir Pelak, generalni direktor Greco d.o.o.lock

Zaklenjena vsebina

Vsebine in dodatne informacije so dostopne samo članom oz registriranim uporabnikom.

Za ogled vsebine se prijavite (prijavno okno je na dnu te strani). VKLJUČITEV V ŠOLO PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)

Pod okriljem Združenja kemijske industrije (ZKI) nadaljujemo  z drugim krogom izvedbe Šole procesne varnosti, ki je imela  izjemno dobre odzive udeležence. V luči dogodkov v zadnjih nekaj letih in nedavno pri nas ter v tujini, je jasno, da je treba procesni varnosti – preventivi in pripravljenosti na ukrepanje – posvetiti več pozornosti.
Šola je namenjena osebam, odgovornim za procesno varnost v podjetjih, to je v prvi vrsti Seveso zavezancem, pa tudi drugim, ki niso Seveso zavezanci, vendar pri njih nastopanja tveganja, ki lahko privedejo do procesne nezgode. Ker so tematike kompleksne, jih tudi v podjetjih po navadi obvladuje več oseb, ki morajo delovati usklajeno kot tim, je pomembno, da se šole iz posameznega podjetja istočasno udeleži več oseb (priporočljivo je 3, lahko tudi več).

ŠIPV obsega 7 celodnevnih modulov s predavanji in vajami. Tekom procesa timi iz podjetja s pomočjo mentorja na konkretnem primeru iz podjetja izdelajo oceno stanja in projektno nalogo s predlogi izboljšav, ki se jo na koncu šole zagovarja in predstavi. Pri prvi izvedbi ŠIPV so podjetja ugotovila številne možnosti, kako procesno varnost izboljšati in večinoma vsa tudi že uvedla določene izboljšave. ŠIPV torej ni samo šola ampak mentorsko voden proces. Udeleženci na tem sklopu modulov se v nadaljevanju srečajo najmanj nekajkrat letno na nadaljevalnih modulih oz. ekskurzijah, tako da svoja znanja sproti nadgrajujejo. Skupina je tudi sogovornik pristojnim organom (glede določenih vprašanj ali postopkov), tako da je pomen vključitve v šolo večplasten. Več o programu šole in načinu dela je bilo predstavljeno na informativnem dnevu, 26. novembra 2019, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig pri Ljubljani. 

Govorci na informativnem dnevu 26.11.2019:
Miha Pirc, Helios TBLUS d.o.o.
Prof. dr. Mitja Kožuh z Oddelka za varstvo pri delu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
DDR. Aleš Jug
Damir Pelak, generalni direktor Greco d.o.o.

 

GRADIVO ZA ŠOLO PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)

LESSONS LEARNT FROM INDUSTRIAL ACCIDENTS ICPE / IMPEL inspectors, Meeting – REIMS, 12th and 13th June  2001
LESSONS LEARNT FROM INDUSTRIAL ACCIDENTS Classified installations / IMPEL inspectors, Meeting – Bordeaux, 11th and 12th June 2002
BP Texas City Refinery Disaster - Accident & Prevention Report
Miha Pirc: Obvladovanje kemijskih tveganj v podjetju Helios, obrat Preska
Mitja KožuhNačrtovanje neprekinjenega delovanja podjetja
Mitja Kožuh: Kultura procesne varnosti in preprečevanje nezgod
Damir Pelak: Zavarovanje tveganj v okviru industrijske procesne varnosti
Aleš Jug: Business Continuity Planning 

 VKLJUČITEV V ŠOLO PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)

Pod okriljem Združenja kemijske industrije (ZKI) nadaljujemo  z drugim krogom izvedbe Šole procesne varnosti, ki je imela  izjemno dobre odzive udeležence. V luči dogodkov v zadnjih nekaj letih in nedavno pri nas ter v tujini, je jasno, da je treba procesni varnosti – preventivi in pripravljenosti na ukrepanje – posvetiti več pozornosti.
Šola je namenjena osebam, odgovornim za procesno varnost v podjetjih, to je v prvi vrsti Seveso zavezancem, pa tudi drugim, ki niso Seveso zavezanci, vendar pri njih nastopanja tveganja, ki lahko privedejo do procesne nezgode. Ker so tematike kompleksne, jih tudi v podjetjih po navadi obvladuje več oseb, ki morajo delovati usklajeno kot tim, je pomembno, da se šole iz posameznega podjetja istočasno udeleži več oseb (priporočljivo je 3, lahko tudi več).

ŠIPV obsega 7 celodnevnih modulov s predavanji in vajami. Tekom procesa timi iz podjetja s pomočjo mentorja na konkretnem primeru iz podjetja izdelajo oceno stanja in projektno nalogo s predlogi izboljšav, ki se jo na koncu šole zagovarja in predstavi. Pri prvi izvedbi ŠIPV so podjetja ugotovila številne možnosti, kako procesno varnost izboljšati in večinoma vsa tudi že uvedla določene izboljšave. ŠIPV torej ni samo šola ampak mentorsko voden proces. Udeleženci na tem sklopu modulov se v nadaljevanju srečajo najmanj nekajkrat letno na nadaljevalnih modulih oz. ekskurzijah, tako da svoja znanja sproti nadgrajujejo. Skupina je tudi sogovornik pristojnim organom (glede določenih vprašanj ali postopkov), tako da je pomen vključitve v šolo večplasten. Več o programu šole in načinu dela je bilo predstavljeno na informativnem dnevu, 26. novembra 2019, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig pri Ljubljani. 

Govorci na informativnem dnevu 26.11.2019:
Miha Pirc, Helios TBLUS d.o.o.
Prof. dr. Mitja Kožuh z Oddelka za varstvo pri delu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
DDR. Aleš Jug
Damir Pelak, generalni direktor Greco d.o.o.

 

GRADIVO ZA ŠOLO PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)

LESSONS LEARNT FROM INDUSTRIAL ACCIDENTS ICPE / IMPEL inspectors, Meeting – REIMS, 12th and 13th June  2001
LESSONS LEARNT FROM INDUSTRIAL ACCIDENTS Classified installations / IMPEL inspectors, Meeting – Bordeaux, 11th and 12th June 2002
BP Texas City Refinery Disaster - Accident & Prevention Report
Miha Pirc: Obvladovanje kemijskih tveganj v podjetju Helios, obrat Preska
Mitja KožuhNačrtovanje neprekinjenega delovanja podjetja
Mitja Kožuh: Kultura procesne varnosti in preprečevanje nezgod
Damir Pelak: Zavarovanje tveganj v okviru industrijske procesne varnosti
Aleš Jug: Business Continuity Planning 

 VKLJUČITEV V ŠOLO PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)

Pod okriljem Združenja kemijske industrije (ZKI) nadaljujemo  z drugim krogom izvedbe Šole procesne varnosti, ki je imela  izjemno dobre odzive udeležence. V luči dogodkov v zadnjih nekaj letih in nedavno pri nas ter v tujini, je jasno, da je treba procesni varnosti – preventivi in pripravljenosti na ukrepanje – posvetiti več pozornosti.
Šola je namenjena osebam, odgovornim za procesno varnost v podjetjih, to je v prvi vrsti Seveso zavezancem, pa tudi drugim, ki niso Seveso zavezanci, vendar pri njih nastopanja tveganja, ki lahko privedejo do procesne nezgode. Ker so tematike kompleksne, jih tudi v podjetjih po navadi obvladuje več oseb, ki morajo delovati usklajeno kot tim, je pomembno, da se šole iz posameznega podjetja istočasno udeleži več oseb (priporočljivo je 3, lahko tudi več).

ŠIPV obsega 7 celodnevnih modulov s predavanji in vajami. Tekom procesa timi iz podjetja s pomočjo mentorja na konkretnem primeru iz podjetja izdelajo oceno stanja in projektno nalogo s predlogi izboljšav, ki se jo na koncu šole zagovarja in predstavi. Pri prvi izvedbi ŠIPV so podjetja ugotovila številne možnosti, kako procesno varnost izboljšati in večinoma vsa tudi že uvedla določene izboljšave. ŠIPV torej ni samo šola ampak mentorsko voden proces. Udeleženci na tem sklopu modulov se v nadaljevanju srečajo najmanj nekajkrat letno na nadaljevalnih modulih oz. ekskurzijah, tako da svoja znanja sproti nadgrajujejo. Skupina je tudi sogovornik pristojnim organom (glede določenih vprašanj ali postopkov), tako da je pomen vključitve v šolo večplasten. Več o programu šole in načinu dela je bilo predstavljeno na informativnem dnevu, 26. novembra 2019, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig pri Ljubljani. 

Govorci na informativnem dnevu 26.11.2019:
Miha Pirc, Helios TBLUS d.o.o.
Prof. dr. Mitja Kožuh z Oddelka za varstvo pri delu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
DDR. Aleš Jug
Damir Pelak, generalni direktor Greco d.o.o.

 

GRADIVO ZA ŠOLO PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)

LESSONS LEARNT FROM INDUSTRIAL ACCIDENTS ICPE / IMPEL inspectors, Meeting – REIMS, 12th and 13th June  2001
LESSONS LEARNT FROM INDUSTRIAL ACCIDENTS Classified installations / IMPEL inspectors, Meeting – Bordeaux, 11th and 12th June 2002
BP Texas City Refinery Disaster - Accident & Prevention Report
Miha Pirc: Obvladovanje kemijskih tveganj v podjetju Helios, obrat Preska
Mitja KožuhNačrtovanje neprekinjenega delovanja podjetja
Mitja Kožuh: Kultura procesne varnosti in preprečevanje nezgod
Damir Pelak: Zavarovanje tveganj v okviru industrijske procesne varnosti
Aleš Jug: Business Continuity Planning 
 

 VKLJUČITEV V ŠOLO PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)

Pod okriljem Združenja kemijske industrije (ZKI) nadaljujemo  z drugim krogom izvedbe Šole procesne varnosti, ki je imela  izjemno dobre odzive udeležence. V luči dogodkov v zadnjih nekaj letih in nedavno pri nas ter v tujini, je jasno, da je treba procesni varnosti – preventivi in pripravljenosti na ukrepanje – posvetiti več pozornosti.
Šola je namenjena osebam, odgovornim za procesno varnost v podjetjih, to je v prvi vrsti Seveso zavezancem, pa tudi drugim, ki niso Seveso zavezanci, vendar pri njih nastopanja tveganja, ki lahko privedejo do procesne nezgode. Ker so tematike kompleksne, jih tudi v podjetjih po navadi obvladuje več oseb, ki morajo delovati usklajeno kot tim, je pomembno, da se šole iz posameznega podjetja istočasno udeleži več oseb (priporočljivo je 3, lahko tudi več).

ŠIPV obsega 7 celodnevnih modulov s predavanji in vajami. Tekom procesa timi iz podjetja s pomočjo mentorja na konkretnem primeru iz podjetja izdelajo oceno stanja in projektno nalogo s predlogi izboljšav, ki se jo na koncu šole zagovarja in predstavi. Pri prvi izvedbi ŠIPV so podjetja ugotovila številne možnosti, kako procesno varnost izboljšati in večinoma vsa tudi že uvedla določene izboljšave. ŠIPV torej ni samo šola ampak mentorsko voden proces. Udeleženci na tem sklopu modulov se v nadaljevanju srečajo najmanj nekajkrat letno na nadaljevalnih modulih oz. ekskurzijah, tako da svoja znanja sproti nadgrajujejo. Skupina je tudi sogovornik pristojnim organom (glede določenih vprašanj ali postopkov), tako da je pomen vključitve v šolo večplasten. Več o programu šole in načinu dela je bilo predstavljeno na informativnem dnevu, 26. novembra 2019, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig pri Ljubljani. 

Govorci na informativnem dnevu 26.11.2019:
Miha Pirc, Helios TBLUS d.o.o.
Prof. dr. Mitja Kožuh z Oddelka za varstvo pri delu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
DDR. Aleš Jug
Damir Pelak, generalni direktor Greco d.o.o.

 

GRADIVO ZA ŠOLO PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)

LESSONS LEARNT FROM INDUSTRIAL ACCIDENTS ICPE / IMPEL inspectors, Meeting – REIMS, 12th and 13th June  2001
LESSONS LEARNT FROM INDUSTRIAL ACCIDENTS Classified installations / IMPEL inspectors, Meeting – Bordeaux, 11th and 12th June 2002
BP Texas City Refinery Disaster - Accident & Prevention Report
Miha Pirc: Obvladovanje kemijskih tveganj v podjetju Helios, obrat Preska
Mitja KožuhNačrtovanje neprekinjenega delovanja podjetja
Mitja Kožuh: Kultura procesne varnosti in preprečevanje nezgod
Damir Pelak: Zavarovanje tveganj v okviru industrijske procesne varnosti
Aleš Jug: Business Continuity Planning 
 

 VKLJUČITEV V ŠOLO PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)

Pod okriljem Združenja kemijske industrije (ZKI) nadaljujemo  z drugim krogom izvedbe Šole procesne varnosti, ki je imela  izjemno dobre odzive udeležence. V luči dogodkov v zadnjih nekaj letih in nedavno pri nas ter v tujini, je jasno, da je treba procesni varnosti – preventivi in pripravljenosti na ukrepanje – posvetiti več pozornosti.
Šola je namenjena osebam, odgovornim za procesno varnost v podjetjih, to je v prvi vrsti Seveso zavezancem, pa tudi drugim, ki niso Seveso zavezanci, vendar pri njih nastopanja tveganja, ki lahko privedejo do procesne nezgode. Ker so tematike kompleksne, jih tudi v podjetjih po navadi obvladuje več oseb, ki morajo delovati usklajeno kot tim, je pomembno, da se šole iz posameznega podjetja istočasno udeleži več oseb (priporočljivo je 3, lahko tudi več).

ŠIPV obsega 7 celodnevnih modulov s predavanji in vajami. Tekom procesa timi iz podjetja s pomočjo mentorja na konkretnem primeru iz podjetja izdelajo oceno stanja in projektno nalogo s predlogi izboljšav, ki se jo na koncu šole zagovarja in predstavi. Pri prvi izvedbi ŠIPV so podjetja ugotovila številne možnosti, kako procesno varnost izboljšati in večinoma vsa tudi že uvedla določene izboljšave. ŠIPV torej ni samo šola ampak mentorsko voden proces. Udeleženci na tem sklopu modulov se v nadaljevanju srečajo najmanj nekajkrat letno na nadaljevalnih modulih oz. ekskurzijah, tako da svoja znanja sproti nadgrajujejo. Skupina je tudi sogovornik pristojnim organom (glede določenih vprašanj ali postopkov), tako da je pomen vključitve v šolo večplasten. Več o programu šole in načinu dela je bilo predstavljeno na informativnem dnevu, 26. novembra 2019, v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig pri Ljubljani. 

Govorci na informativnem dnevu 26.11.2019:
Miha Pirc, Helios TBLUS d.o.o.
Prof. dr. Mitja Kožuh z Oddelka za varstvo pri delu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
DDR. Aleš Jug
Damir Pelak, generalni direktor Greco d.o.o.

 

GRADIVO ZA ŠOLO PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)

LESSONS LEARNT FROM INDUSTRIAL ACCIDENTS ICPE / IMPEL inspectors, Meeting – REIMS, 12th and 13th June  2001
LESSONS LEARNT FROM INDUSTRIAL ACCIDENTS Classified installations / IMPEL inspectors, Meeting – Bordeaux, 11th and 12th June 2002
BP Texas City Refinery Disaster - Accident & Prevention Report
Miha Pirc: Obvladovanje kemijskih tveganj v podjetju Helios, obrat Preska
Mitja KožuhNačrtovanje neprekinjenega delovanja podjetja
Mitja Kožuh: Kultura procesne varnosti in preprečevanje nezgod
Damir Pelak: Zavarovanje tveganj v okviru industrijske procesne varnosti
Aleš Jug: Business Continuity Planning 
 

VKLJUČITEV V ŠOLO PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)

Pod okriljem  Združenja kemijske industrije (ZKI) nadaljujemo z drugim krogom izvedbe Šole procesne varnosti, ki je imela izjemno dobre odzive udeležence.V luči dogodkov v zadnjih nekaj letih in nedavno pri nas ter v tujini, je jasno, da je treba procesni varnosti – preventivi in pripravljenosti na ukrepanje – posvetiti več pozornosti.

Šola je namenjena osebam, odgovornim za procesno varnost v podjetjih, to je v prvi vrsti Seveso zavezancem, pa tudi drugim, ki niso Seveso zavezanci, vendar pri njih nastopanja tveganja, ki lahko privedejo do procesne nezgode. Ker so tematike kompleksne, jih tudi v podjetjih po navadi obvladuje več oseb, ki morajo delovati usklajeno kot tim, je pomembno, da se šole iz posameznega podjetja istočasno udeleži več oseb (priporočljivo je 3, lahko tudi več).

ŠIPV obsega7 celodnevnih modulov s predavanji in vajami.Tekom procesa timi iz podjetja s pomočjo mentorja na konkretnem primeru iz podjetja izdelajo oceno stanja in projektno nalogo s predlogi izboljšav, ki se jo na koncu šole zagovarja in predstavi. Pri prvi izvedbi ŠIPV so podjetja ugotovila številne možnosti, kako procesno varnost izboljšati in večinoma vsa tudi že uvedla določene izboljšave. ŠIPV torej ni samo šola ampak mentorsko voden proces. Udeleženci na tem sklopu modulov se v nadaljevanju srečajo najmanj nekajkrat letno na nadaljevalnih modulih oziroma ekskurzijah, tako da svoja znanja sproti nadgrajujejo. Skupina je tudi sogovornik pristojnim organom (glede določenih vprašanj ali postopkov), tako da je pomen vključitve v šolo večplasten. Več o programu šole in načinu dela je bilo predstavljeno na informativnem dnevu, 26. novembra 2019,v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig pri Ljubljani.

Govorci na informativnem dnevu 26.11.2019:
-Miha Pirc,Helios TBLUS d.o.o.
-Prof. dr. Mitja Kožuhz Oddelka za varstvo pri delu Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo
-DDR. Aleš Jug
-Damir Pelak, generalni direktor Greco d.o.o.GRADIVO ZA ŠOLO PROCESNE VARNOSTI (ŠPV)

Miha Pirc: Obvladovanje kemijskih tveganj v podjetju Helios, obrat Preska
Mitja Kožuh: Načrtovanje neprekinjenega delovanja podjetja
Mitja Kožuh:Kultura procesne varnosti in preprečevanje nezgod
Damir Pelak: Zavarovanje tveganj v okviru industrijske procesne varnosti
Aleš Jug: Business Continuity Planning

LESSONS LEARNT FROM INDUSTRIAL ACCIDENTSICPE / IMPELinspectors,Meeting – REIMS,12th and 13thJune2001
LESSONS LEARNT FROM INDUSTRIAL ACCIDENTS Classified installations / IMPELinspectors, Meeting – Bordeaux, 11th and 12th June 2002
BP Texas City Refinery Disaster - Accident & Prevention Report