Združenje kemijske industrije

Priročnik za embalažo

(prevod 2009)

Priročnik podaja priporočene standarde kemijske industrije za različne tipe embalaže. 

Postal naj bi stalen vir informacij za podjetja, ki pakirajo izdelke, uporabnike, podjetja, ki ravnajo z odpadki, kemijsko industrijo, upravne organe in druge, kot pripomoček pri standardizaciji embalažnih enot.

Priročnik ni obvezujoč, služi le kot koristno dopolnilo veljavni zakonodaji. 

Priročnik je prevod nemškega priročnika  "Verpackungsprüf- und Ausführungsrichtlinien", ki ga je pripravilo Nemško združenje kemijske industrije (Verband der Chemischen Industrie).

Dovoljenje za prevod je pridobila Gospodarska zbornica Slovenije – Združenje kemijske industrije. Prevod in priredbo priročnika je leta 2009 v okviru EU Projekta Kemijska varnost 3, št. SI 06 IB EC 02, opravil g. Janez Furlan.

Vsebine priročnika so v priponkah, seznam vsebin z njihovim vrstnim redom pa je naslednji: 

 • 0 - Uvodno besedilo
 • Poglavje 1 - Uvod
 • Poglavje 2 - Palete
 • Poglavje 3 - IBC srednji kontejnerji
 • Poglavje 4 - Sodi in ročke
 • Poglavje 5 - Vreče
 • Poglavje 6 - Embalaža iz valovite lepenke
 • Poglavje 7 - Manjši trdni kontejnerji
 • Poglavje 8 - Pripomočki
 • Poglavje 9 - Zagotavljanje kvalitete
 • Kontrolniki kvalitete: 
  • QML 010  Kovinska embalaža
  • QML 020  Plastična embalaža
  • QML 030_Sodi iz vlaknenk
  • QML 040_Embalaža iz valovite lepenke
  • QML 050_Kombinacija-IBC s plastično posodo (K-IBC)
  • QML 060_Fleksibilna IBC embalaža_FIBC
  • QML 070_Fleksibilna plastična embalaža
  • QML 080_Papirne vreče
  • QML 090_Lesene palete
  • QML 100_Kombinirana embalaža jeklo-plastika
  • QML 110_Nalepke-Oznake
  • QML 120_Folije za nakrčenje
  • QML 130_Leseni zaboji
  • QML 140_Ekspandirana plastična embalaža
  • QML 150_Lepilni in samolepilni trakovi
  • QML 160_Plastični jermeni za pritrjevanje tovora
  • QML 170_Posode iz litega stekla
  • QML 180  IBC iz vlaknenk

Pripete datoteke