Zapri


NAZIV:

VIRIDI - Krepitev skupnega prehod na krožno in z viri učinkovito gospodarstvo s celostno in digitalno podporo MSPi v čezmejni regiji SI-AT

OPIS:

Izziv VIRIDI projekta je prehod v zeleno, krožno gospodarstvo v čezmejnem območju SI-AT, ki je ključen za doseganje evropskih ciljev - do leta 2050 doseči podnebno nevtralnost z bolj trajnostnim načrtovanjem izdelkov, zmanjšanjem količine odpadkov in opolnomočenjem državljanov, s poudarkom na gospodarskih sektorjih, velikih porabnikih surovin in energije. Projekt naslavlja prepočasen prehod v krožno gospodarstvo, še posebej v gradbeništvu, malih in srednje velikih podjetjih (MSP), premajhen razvoj potenciala za bolj konkurenčno čezmejno regijo. Skupne vrzeli: premajhna izkoriščenost priložnosti, ki jih zeleni in krožni prehod ponujata z vidika črpanja državnih in EU sredstev ter ustvarjanja novih poslovnih priložnosti, npr. v predelavi odpadkov v proizvode, poznavanja okoljskih, finančnih in družbenih prihrankov, novega zaposlovanja, odpiranja novih trgov in tržnih niš; pomanjkljivo sodelovanje na odločevalskem nivoju, npr. pomanjkanje skupnih čezmejnih ukrepov, strategij; premajhno uvajanje digitalizacije poslovnih procesov podjetij na področju krožnega gospodarstva – v gradbeništvu; prisotnost prevelike odvisnosti od globalnih vrednostnih verig (surovin, energentov, proizvodov). Splošen cilj projekta je v čezmejnem območju spodbuditi in okrepiti potencial čezmejnega sodelovanja za prehod v krožno gospodarstvo predvsem MSPjev in drugih ter učinkovito rabo virov, uporabo digitalizacije v poslovnih in tehnoloških procesih različnih gospodarskih panog, s poudarkom na gradbeništvu. V projektu sodeluje 6 partnerjev: AT: Wirtschaftskammer Kärnten, vodilni partner, Energieforum Kärnten in Slovenska gospodarska zveza v Celovcu/Slowenischer Wirtschaftsverband Kärnten; SI: ZAG, Gospodarska zbornica Slovenije in Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj. S projektnimi aktivnostmi, dosežki in rezultati ter povezovanjem partnerjev in različnih ciljnih skupin pričakujemo spremembe, s katerimi bomo prispevali k večji gospodarski razvitosti čezmejne regije SI in AT Koroške in širše: i) VIRIDI akademija, modularni program izobraževanja na področju krožnega gospodarstva, digitalizacije in večje rabe virov; ii) strategija o trajnostnem delovanju prve čezmejne dvojezične digitalne platforme VIRIDI in krožnem gospodarstvu v podporo MSP in drugim deležnikom za lažji prehod v krožno gospodarstvo v čezmejnem območju; iii) razvit čezmejni krožni poslovni model za krožno gradbeništvo, ki bo lahko kapitaliziran tudi v drugih gospodarskih sektorjih;  iv) vzpostavljena čezmejna vrednostna veriga za krožno gospodarstvo – krožno gradbeništvo, kot primer čezmejne razvojne in tehnološke inovacije; v) vzpostavitev čezmejne mreže MSP in drugih deležnikov, delujočih na krožnem gospodarstvu. Vse te rešitve bodo brezplačno na voljo na plaftormi VIRIDI za krožnem gospodarstvo s ciljem doprinosa k večji gospodarski razvitosti čezmejne regije SI in AT Koroške in širše.

TRAJANJE: 2023/10/01 - 2026/09/30

FINANCIRANJE: Interreg Slovenija - Avstrija / Interreg Slovenia - Austria