Informacije in pomoč

Glas gospodarstva

Številka september


Članki iz revije:

1. Kako ustanoviti podjetje v ZDA?

1. Kako ustanoviti podjetje v ZDA?

Tuje družbe, ki želijo poslovati v ZDA, imajo na razpolago več možnosti. Katero izbrati?

Negotov prevzem v tujini

Negotov prevzem v tujini

Poti do prevzema je več, a ne pozabite preučiti tveganj.

Iz že rabljenih surovin nastajajo novi izdelki

Iz že rabljenih surovin nastajajo novi izdelki

Predstavljamo okolju prijazne rešitve podjetij, ki so člani GZS.

Na voljo denar za spodbujanje digitalizacije

Na voljo denar za spodbujanje digitalizacije

Podjetja, ki v svoje poslovanje vpeljujejo digitalizacijo, ne smejo spregledati razpisov, ki jih pripravlja pristojno ministrstvo.

Z novimi digitalnimi tehnologijami do prihrankov in višjih marž

Z novimi digitalnimi tehnologijami do prihrankov in višjih marž

Oktobra prihaja Digitalna preobrazba v praksi. Nov program GZS CPU za podjetja, ki iščejo prihranke in višje marže z uvajanjem novih digitalnih tehnologij.

Nejasnosti glede dodatka za delovno dobo

Nejasnosti glede dodatka za delovno dobo

Zadnje odločitve delovnega sodišča o dodatku za delovno dobo glede KP kovinske industrije.

10 nasvetov za poslovanje s Kubo

10 nasvetov za poslovanje s Kubo

Kuba predstavlja velik poslovni in investicijski potencial, a morajo zainteresirana podjetja upoštevati določene posebnosti.

Orodje za prehod v krožno gospodarstvo v Podonavju

Orodje za prehod v krožno gospodarstvo v Podonavju

Razmišljate o konkretnih ukrepih za prehod v krožno gospodarstvo? Preizkusite našo spletno platformo z virtualno tržnico.

Slovenija kot primer dobre prakse

Slovenija kot primer dobre prakse

»Slovenijo lahko drugim državam predstavimo kot pilotno okolje za implementacijo naših produktov za pametno mesto,« je prepričan Matjaž Šteblaj iz IJS.

Kako uvajati koncepte industrije 4.0?

Kako uvajati koncepte industrije 4.0?

Na dnevih najboljše prakse tokrat o industriji 4.0 in o tem, kako pristopiti k uvajanju njenih konceptov. Poleg predstavitve domačih in tujih dobrih praks tudi delavnice za izmenjavo izkušenj.

Ožigosana minimalna plača

Ožigosana minimalna plača

Priznajmo si, minimalna plača, 'minimalc' ima negativen predznak. Podjetja nerada priznamo, da imamo zaposlene z minimalnimi plačami. Redko se spuščamo v razprave o tej temi, saj bi nas lahko hitro ožigosali, da imamo premalo socialnega čuta ali še česa hujšega.

Največjih 50 družb po čistih prihodkih v živilskopredelovalni industriji v letu 2017
Pričakovanja so visoka

Pričakovanja so visoka

Kljub temu, da so vinarje v Sloveniji zadnja leta pestile težave in nekateri niso vkletili pričakovanih količin, so obeti za letos dobri.

Slaba letina pšenice bo prizadela kmete in proizvajalce

Slaba letina pšenice bo prizadela kmete in proizvajalce

Na letošnjo letino so vplivali slabi vremenski pogoji, spremembe v cenah pa bodo opazne v vseh državah Evropske unije. Medtem se prehranska industrija sooča z vse več novimi trendi, zato mora hitro in učinkovito odgovarjati na potrebe trga.

Medsebojno sodelovanje prispeva k uspehu

Medsebojno sodelovanje prispeva k uspehu

»Dogodek, kot je sejem AGRA, širši javnosti prikazuje, kako lahko z medsebojnim sodelovanjem posameznih dejavnosti prispevamo k uspešnosti slovenskega gospodarstva,« poudarjajo na GZS – Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij.

Prihodki najvišji v zgodovini

Prihodki najvišji v zgodovini

Poslovanje dejavnosti živilskopredelovalnih dejavnosti smo analizirali na podlagi predloženih letnih nerevidiranih in nekonsolidiranih izkazov gospodarskih družb, ki so registrirane v dejavnostih C10-proizvodnja živil in C11-proizvodnja pijač.

»Nagrada ti da dodaten zagon«

»Nagrada ti da dodaten zagon«

»Nagrada je potrditev, da je tudi stroka izdelek prepoznala kot zelo dober produkt,« meni David Knez.

Zaradi inovativnih predlogov v petih letih 34 milijonov evrov prihrankov

Zaradi inovativnih predlogov v petih letih 34 milijonov evrov prihrankov

Inovativnost ni le iskanje povsem novih, revolucionarnih, prebojnih rešitev, ampak je v vsaki spremembi razmišljanja in ravnanja, ki prinese novo, boljšo, učinkovitejšo, hitrejšo rešitev.

Ciklični vrh v gospodarski rasti že za nami

Ciklični vrh v gospodarski rasti že za nami

Nemir zaradi trgovinskih sporazumov postaja največje tveganje za globalno gospodarsko rast, v Evropi pa slabi gospodarski podatki v Italiji. Dvigovanje obrestnih mer lahko povzroči pretrese na kapitalskih trgih ter zniža rast v državah v razvoju.

Upravljanje s čustvi - osnovna veščina dobrega vodje

Upravljanje s čustvi - osnovna veščina dobrega vodje

Za učinkovito vodenje je treba osvojiti nekatere »mehke« veščine. Med temi je na prvem mestu upravljanje s čustvi.

Igrajmo se asociacije: Čutim. Inovacije.

Igrajmo se asociacije: Čutim. Inovacije.

»Inovacijski oskarji« bodo podeljeni 26. septembra. Za zlata, srebrna in bronasta priznanja ter za priznanje za naj inovacijo po mnenju javnosti se poteguje 42 nacionalnih kandidatov.

Ob splavitvi koalicijske pogodbe

Ob splavitvi koalicijske pogodbe

Ob splavitvi koalicijske pogodbe je v gospodarstvu upravičeno zavrelo. Ne toliko zaradi številnih, po naših ocenah skoraj dodatni dve milijardi vrednih obljub na področju zdravstva, sociale, javnega sektorja in infrastrukture, temveč predvsem zaradi napovedanih povečanih davčnih bremen, s katerimi bi povečano javno porabo pokrili.