Informacije in pomoč

Programi


Obzorje 2020 

 

V okviru Obzorja 2020 izpostavljamo naslednje podprograme:

SME instrument

Fast Track to Innovation

Eureka in Eurostars

 

Drugi EU programi

 

Nacionalni programi in razpisi

Strateški dokumenti so še v postopku priprave. Zadnje osnutke lahko spremljate tukaj.