Informacije in pomoč

Glas gospodarstvaNova številka GG


Članki iz revije:

Kaj morate paziti pri naročanju prevajalskih storitev

Kaj morate paziti pri naročanju prevajalskih storitev

Dober prevajalec se bo trudil najti najbolj primerne izraze in ujeti ton originalnega besedila. A to ni vedno dovolj.

Ocenjevanje projektov – loterija ali pošten sistem?

Ocenjevanje projektov – loterija ali pošten sistem?

Kako poteka ocenjevanje projektov na evropskih razpisih Obzorja (Horizon) 2020.

Drago porocilo za podjetja

Drago porocilo za podjetja

Izhodišcno porocilo vsebuje podatke o onesnaženosti tal in podzemne vode na obmocju naprave. Ker je Slovenija prepredena z vodovarstvenimi obmocji, bo veliko podjetij moralo pripraviti porocilo.

Prednosti sodelovanja s trgovskim agentom

Prednosti sodelovanja s trgovskim agentom

Trgovski agenti so specialisti na podrocju prodaje in marketinga. Proizvodnim podjetjem nudijo koristno podporo pri vstopu na nove trge. Za podjetja predstavljajo veliko prednosti v primerjavi z zaposlenim delavcem v tej družbi, ki bi tržil njene proizvode.

Abeceda za uspešen nastop na sejmu

Abeceda za uspešen nastop na sejmu

Podjetja lahko z dobrim nastopom na sejmu prihranijo tudi do 22 odstotkov, ce s potencialnimi strankami vzpostavijo stik. Dobra priprava lahko zniža stroške sejemskega nastopa.

Ni dovolj, da odpadke predamo Kitajcem

Ni dovolj, da odpadke predamo Kitajcem

Novih sežigalnic ne bo, prav lahko pa se nam zgodi, da bomo nekoc morali odkopati stara odlagališca in iz njih pobrati – surovine.

50 najvecjih komunalnih podjetij v Sloveniji

50 najvecjih komunalnih podjetij v Sloveniji

Upoštevane so gospodarske družbe v dejavnosti E, ki izvajajo javno komunalno dejavnost in se ukvarjajo z dobavo pitne vode, cišcenjem voda in odpadki.

Priložnosti za rast išcejo v gradbeništvu

Priložnosti za rast išcejo v gradbeništvu

Javna komunalna podjetja so se z upadanjem prihodkov iz osnovne dejavnosti soocila s posodobitvami in usmerjanjem v gradbeništvo.

200 milijonski trg   s potencialom za rast

200 milijonski trg s potencialom za rast

Brazilija je velik trg, ki ponuja izjemne priložnosti, a je treba v obzir vzeti dolocene omejitve. Oviro predstavlja predvsem zakonodaja.

Razpisi priložnost   za slovenska podjetja

Razpisi priložnost za slovenska podjetja

Na hrvaško gospodarstvo bosta letos najbolj vplivala zelo obetavna turisticna sezona ter naložbe, ki jih bodo omogocala sredstva iz evropskih skladov. Priložnosti bodo tudi za slovenska podjetja.

Z nišnimi izdelki na jeklarski trg

Z nišnimi izdelki na jeklarski trg

Na zahtevnem jeklarskem trgu, kjer vladajo nizke cene in mocna kitajska konkurenca, bodo lahko preživeli le nišni proizvajalci, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost.

Ohlajanje svetovnega gospodarstva spreminja pravila igre

Ohlajanje svetovnega gospodarstva spreminja pravila igre

Poslabšanje razmer v svetovnem gospodarstvu napoveduje zahtevnejše case za slovenske izvoznike. Pesimizem odraža tudi napoved OECD, ki državam svetuje povecanje javnih investicij.

Sumi oškodovanj v bankah: 783 milijonov evrov

Sumi oškodovanj v bankah: 783 milijonov evrov

Kriminalisticna policija je do konca februarja na podrocju oškodovanja bank – najvec v državni lasti – zaznala 230 sumov kaznivih dejanj, katerih skupna ocenjena škoda znaša okoli 783 milijonov evrov, pravi direktor Nacionalnega preiskovalne- ga urada (NPU) Darko Majhenic.

Bipolarna Slovenija

Bipolarna Slovenija

Letošnji nagrajenci GZS za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke potrjujejo, da smo na slovensko gospodarstvo lahko ponosni. Vodijo podjetja, ki že vrsto leto poslujejo odlicno, so inovativna in odgovor- no povezana s svojim okoljem.

Porsche