Informacije in pomoč

Glas gospodarstva

Številka julij-avgust


Članki iz revije:

Šest pravil delegiranja

Šest pravil delegiranja

Kako s transolucijskim delegiranjem uspešno do sprememb.

GZS podelila že 383 spričeval za gradbene delovodje

GZS podelila že 383 spričeval za gradbene delovodje

Vsi z uspešno opravljenim delovodskim izpitom in najmanj 5 let delovnih izkušenj se lahko vpišejo v imenik vodij del na GZS - ZGIGM.

Važno je, pri kom odpadna embalaža nastaja

Važno je, pri kom odpadna embalaža nastaja

O tem, kaj bo z izdelki, ko bodo odvrženi, je treba razmišljati že pri razvoju. V Nemčiji so nekatere dodatne obveznosti že stopile v veljavo.

Novosti glede regresa za letni dopust

Novosti glede regresa za letni dopust

Regres za letni dopust za leto 2019 je po sprejetju zakonskih sprememb davčno razbremenjen.

Enostavneje in hitreje čez mejo

Enostavneje in hitreje čez mejo

ATA zvezek (ATA Carnet) – potni list za blago – je dokument, ki vam omogoča, da določeno blago peljete v drugo državo brez plačila carine.

Z akreditivi do boljše plačilne discipline

Z akreditivi do boljše plačilne discipline

V slovenskem gradbeništvu, kljub zelo hudim posledicam neplačil, ki so se dogajala med krizo, ko mnogi izvajalci in podizvajalci niso prejeli plačil s strani njihovih naročnikov za svoje pošteno opravljeno delo, še vedno ni razširjene prakse zavarovanj plačil z akreditivi, tako kot je to praksa v različnih industrijah ali na mednarodnih trgih gradbenih storitev.

Dobre prakse za večjo zaposlenost generacije 55 plus

Število zaposlenih, starejših od 55 let, se stalno povečuje, čemur se morajo podjetja prilagoditi. Na nacionalni konferenci 55+ so bili predstavljeni primeri dobrih praks, ki pozitivno prispevajo k povečanju deleža aktivnih v generaciji 55+.

Skleniti skušamo prekinjen krog znanja

Skleniti skušamo prekinjen krog znanja

SAZOR GIZ, slovenska avtorska in založniška organizacija za pravice reproduciranja, ki zastopa pisatelje, publiciste in znanstvenike, je po večletnih prizadevanjih leta 2016 uspela uveljaviti Sporazum o reproduciranju avtorskih del, h kateremu so pristopile osnovne in srednje šole ter vrtci, zdaj pa si podobno pogodbo prizadevajo podpisati tudi z gospodarstvom.

Dobre prakse naj bi bile nagrajene z nižjimi prispevki

Dobre prakse naj bi bile nagrajene z nižjimi prispevki

Na delovanje podjetij pomembno vplivajo tudi potrošniki, ne zgolj zakonodaja – vsak nakup je posredno glas za način delovanja. Prednost v novi ureditvi pa bodo imela tista podjetja, ki so že pred leti razvila trajnostno, okoljsko naravnano strategijo.

Med tremi morji za energetsko neodvisnost

Med tremi morji za energetsko neodvisnost

Slovenci predstavili največ projektov Četrti vrh pobude Tri morja, ki ga je letos gostil predsednik države Borut Pahor, ter poslovni forum, ki je potekal vzporedno, sta Sloveniji omogočila, da kot država gostiteljica predstavi več projektov, med katerimi je izbrala drugi tir med Divačo in Koprom, plinsko povezavo med Slovenijo in Madžarsko, digitalno avtocesto 5G, obnovo železniškega vozlišča Ljubljana ter izboljšanje električnega omrežja med Slovenijo in Hrvaško. Projektov je sicer nekaj čez 40, v največji meri so vezani na transport in energetiko.

Napočil je čas za odločitve na področju industrije

Napočil je čas za odločitve na področju industrije

Industrija prihodnosti bo pametna, sodelujoča, zelena in kreativna – le tako bomo uspeli uloviti in mogoče celo prehiteti bolj razvite države, so se strinjali govorci. A jasno je, da trajnostni način razvoja ne bo mačji kašelj, težave nam predstavlja tudi digitalizacija, v odnosu med gospodarstvom in državo pa največ očitkov leti na zakrnel šolski sistem in preveč birokracije.

Država se pri vlaganju v inovativnost odloča drugače od podjetnika

Država se pri vlaganju v inovativnost odloča drugače od podjetnika

Ko se podjetnik odloča, v kaj bo investiral svoj čas in denar, lahko izbira med različnimi orodji vitkega podjetništva in agilnega razvoja. Z njimi opredeli problem, vreden rešitve, in zgradi produkt, vreden nakupa. Če se pri tem zmoti, izgubi svoj denar in predvsem čas.

Zakaj inovirati? Priznanja GZS za inovacije 2019

Zakaj inovirati? Priznanja GZS za inovacije 2019

25. septembra 2019 bodo na Brdu pri Kranju že sedemnajstič podeljena nacionalna priznanja GZS najboljšim inovatorkam in inovatorjem v Sloveniji. Gre za najvišja državna priznanja za inovativne dosežke v Sloveniji in s tem promocijo inovativnosti doma in v tujini.

Brez strateških voditeljev ne bo pravega razvoja

Brez strateških voditeljev ne bo pravega razvoja

Biti menedžer je zahteven poklic in predvsem izjemno pomemben za razvoj katerekoli države, tudi Slovenije, je prepričan Aleksander Zalaznik, generalni direktor družbe Danfoss Trata in višji podpredsednik DEN Supply Chain v skupini Danfoss ter predsednik Združenja Manager. Meni, da brez pravih in strateških voditeljev ne bo pravega razvoja in da je menedžerjem treba povrniti ugled, ki si ga zaslužijo.

V 2018 rast cen večine energentov in emisijskih kuponov

V 2018 rast cen večine energentov in emisijskih kuponov

Naftni derivati najpomembnejši v oskrbi, nuklearna energija pri proizvodnji V Sloveniji je domača proizvodnja energije (v vseh oblikah) znašala 150 tisoč TJ, kar je bilo 2,4 % manj kot v predhodnem letu. Znotraj tega je proizvodnja nuklearne energije predstavljala 42 % celote, trdnih goriv 25 %, iz obnovljivih virov in odpadkov 19 %, iz hidroenergije pa 11 %. Oskrba z energijo (proizvodnja, povečana za uvoz in znižana za izvoz) se je znižala za 0,4 % na 285 tisoč TJ. Pri oskrbi je izstopal delež naftnih derivatov (34 %), ki se sicer uporabljajo predvsem v gospodarskem in potniškem transportu. 22 % je predstavljala nuklearna energija, 17 % trdna goriva, 11 % obnovljivi viri in odpadki in 11 % zemeljski plin. Hidro energija je predstavljala 6 % celotne energije. Oskrba hidro energije se je povečala najbolj, in sicer za 22 %, medtem ko je nuklearna upadla za 8 %.

Slovenija nujno potrebuje energetski načrt

Slovenija nujno potrebuje energetski načrt

Konec maja je bil na GZS ustanovljen Strateški svet za energetski prehod, ki ga sestavljajo predstavniki proizvajalcev in distributerjev energije, gospodarskih družb s področja energetsko intenzivne industrije, prometa, gradbeništva, lesne industrije, inženiring podjetij ter znanstvenih inštitutov. Namen SSEP je oblikovanje stališč in priporočil gospodarstva ob sprejemanju pomembnih odločitev, dokumentov ter strateških okoljskih ciljev na področju energetskega prehoda, ki se bo v naslednjih desetletjih zgodil v Sloveniji.

Ustrezna davčna obravnava poslovanja je prav tako pomembna kot prodajna strategija

Ustrezna davčna obravnava poslovanja je prav tako pomembna kot prodajna strategija

Ko konkurenca pritiska v smer davčne optimizacije, velikih alternativ ni.

Kje in kaj se bo gradilo

Kje in kaj se bo gradilo

V Skupini GEN se usmerjajo v razpoložljive nizkoogljične vire za proizvodnjo elektrike. »V letošnjem letu se bomo osredotočali na učinkovito in varno obratovanje vseh naših elektrarn ter hkrati nadaljevali z aktivnostmi za izgradnjo HE Mokrice ter dodatnega plinskega bloka (PB 7) v Termoelektrarni Brestanica (TEB), ki v ektroenergetskem sistemu Slovenije zagotavlja temeljne sistemske storitve. V NEK bomo nadaljevali z varnostno nadgradnjo, na področju trgovanja in prodaje pa se bomo usmerjali v razvoj novih storitev ter orodij za učinkovito trgovanje z električno energijo,« pojasnjujejo.

Pri kadrovskih agencijah v ospredje prihajajo druge funkcije

Pri kadrovskih agencijah v ospredje prihajajo druge funkcije

Četudi letos nekatere agencije beležijo rahel upad zaposlovalnih dejavnosti, se delodajalci nanje obračajo zato, da jim pomagajo najti najboljše možne kandidate med vse manjšo ponudbo.

Premalo novih stanovanj v prestolnici

Premalo novih stanovanj v prestolnici

Gradenj je sicer veliko, a še vedno ne dovolj, dobro pa je, da se trenutno izvajajo takšni projekti, ki niso namenjeni zgolj najpremožnejšim. Slovenski gradbeniki priložnosti iščejo tudi v tujini.

Če mislimo resno, bo treba to pokazati

Če mislimo resno, bo treba to pokazati

Pred Slovenijo in Evropo je veliko dela, da bi uresničili cilje o brezogljični družbi. »Če kot družba z razogljičenjem mislimo resno, bo treba to tudi odločno pokazati in sprejeti ukrepe, ki so dokazano učinkoviti pri doseganju zastavljenih ciljev. Za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv bomo z elektrifikacijo gospodarstva, prometa, ogrevanja/hlajenja idr. potrebovali vse razpoložljive nizkoogljične vire električne energije,« jasno povedo v skupini GEN. Med trajnostne vire sodi tudi jedrska energija, ki je, kot pravijo, »temelj zanesljive in konkurenčne oskrbe z električno energijo, ki hkrati predstavlja najučinkovitejši in najhitrejši pristop k dejanskemu prehodu v nizkoogljično družbo. Je najzmogljivejši, najzanesljivejši vir in vir energije z najmanjšim okoljskim odtisom«.

Izvozniki skušajo ohraniti finančno stabilnost

Izvozniki skušajo ohraniti finančno stabilnost

Nekatera podjetja že čutijo vplive omejevanja proste trgovine, skrbi jih tudi dejstvo, da konkurenca ne implementira priporočil Evropske komisije.

Opazni pritiski na cene proizvodov

Opazni pritiski na cene proizvodov

Podjetja zaznavajo manjše povpraševanje, a imajo še vedno zadosten obseg naročil. Gradbeniki za program za uravnavanje konjunkturnih ciklov.

Storitve in gradbeništvo odločilna pri rasti BDP

Storitve in gradbeništvo odločilna pri rasti BDP

Zaposlovanje se še povečuje, že dlje časa nizke obrestne mere spodbujajo potrošnjo. Evropske družbe se v drugi polovici leta lahko znajdejo pred novimi izzivi.

Gospodarski izgledi v državah bivše Jugoslavije

Gospodarski izgledi v državah bivše Jugoslavije

Leto 2019 pozitivno za večino gospodarstev.

Digitalizacija v energetiki je nuja

Digitalizacija v energetiki je nuja

Digitalizacija se je zarila v vse pore našega življenja. Energetika pri tem ni nikakršna izjema. V zadnjih letih so se pogoji proizvodnje električne energije močno spremenili. »Spremembe so se pričele dogajati že z uvedbo prostega trga z električno energijo, bistvene spremembe pogojev obratovanja proizvodne infrastrukture pa vnašajo naraščajoči obseg proizvodnje električne energije iz t. i. stohastičnih obnovljivih virov energije kot tudi vse ostrejše okoljske zahteve,« pravijo v Holdingu slovenske elektrarne (HSE). Vse to neposredno vpliva na proizvodnjo. Podjetja so tako pred vrsto izzivov. Med njimi v HSE izpostavljajo stopnjevanje pritiskov na vse vrste virov v poslovnih procesih, vse ostrejše zahteve glede odzivnosti, razpoložljivosti in zanesljivosti obratovanja proizvodnih enot, visoke stroške zaradi nepredvidenih zaustavitev in zastojev proizvodnje ter povečevanje dinamike obratovanja proizvodnih enot.

Novo spletno orodje za MSP

Novo spletno orodje za MSP

Spletno orodje »SMeART – Preverjanje pripravljenosti (t.i. Stress Test Tool)« je namenjeno samoevalvaciji o pripravljenosti podjetja na izzive pametne industrije.

ANALIZA: ENERGIJA 2018

ANALIZA: ENERGIJA 2018

Na ni derivati najpomembnejši v oskrbi, nuklearna energija pri proizvodnji

»Vsako leto odlašanja stane Slovenijo 40 milijonov evrov«

»Vsako leto odlašanja stane Slovenijo 40 milijonov evrov«

Hidroelektrarne ne omogočajo zgolj obnovljivega vira energije, temveč tudi lastno pitno vodo in visoko ter kvalitetno proizvodnjo hrane. A vseeno so pred gradnjo hidroelektrarne (HE) Mokrice v družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi (HESS) naleteli na odpor. »Če bomo še naprej kurili premog in na*o in ne bomo poskrbeli za obnovljive vire, bomo pač postali neka črna oaza na zemljevidu Evrope,« opozarja Bogdan Barbič, direktor HESS.

Top 100 podjetij malega gospodarstva, za leto 2018

Top 100 podjetij malega gospodarstva, za leto 2018

Top 100 podjetij malega gospodarstva, za leto 2018

Hitrim polnilnicam se morajo pridružiti ustrezne zasebne

Hitrim polnilnicam se morajo pridružiti ustrezne zasebne

Zdaj je pravi čas za uvajanje ustreznih zasebnih polnilnic za normalen prehod na e-mobilnost. Dostopnost polnilnic je namreč ključni element odločitve o nakupu električnega vozila

Manj za prihodnost

Manj za prihodnost

Senca skrbi je skrita v rekordnih gospodarskih rezultatih lanskega leta. Ob 100 milijardah prihodkov, 4,2 milijarde evrov dobička, najvišji stopnji zaposlenosti, najvišjem znesku za plače (prek 13,6 milijarde evrov), najnižji zadolženost podjetij (2,3-kratnik neto dolga na EBITDA) in najvišjih prihrankih podjetij ni videti razloga za zaskrbljenost, temveč samo za optimizem in čestitke.

Uspeha ni brez znanja in informacij

Uspeha ni brez znanja in informacij

Mikro, mala in srednje velika podjetja so prihodnost našega gospodarstva, so se strinjali govorci na Vrhu malega gospodarstva. Vezi med državo in gospodarstvom so dandanes krepke, pojavljajo se nove oblike podpore za zagon podjetij in prodor na tuje trge, a se podjetniki še vedno utapljajo v birokraciji.