Informacije in pomoč

Poslovne bonitete


Zaščitite se v čim višji meri pred poslovnimi tveganji -  preverite poslovno boniteto vašega partnerja!

Priporočamo vam preverjanje bonitete poslovnih partnerjev, kadar sklepate nove pogodbe in partnerstva. Prav tako je priporočljivo redno preverjati tudi boniteto obstoječih poslovnih partnerjev. Razen za kupce in dobavitelje je koristno pridobiti oceno bonitete tudi za konkurente in lastno podjetje. Z bonitetno informacijo o svojem podjetju lahko dokazujete njegovo uspešnost.

Bonitetna poročila podajajo oceno tveganja poslovanja z določenim poslovnim partnerjem. Bonitetna poročila vsebujejo finančni del (bilanca stanja in izkaz uspeha) in nefinančni del (koristne »mehke« informacije o podjetju), oceno tveganja, informacijo o plačilni morali in meji varnega poslovanja s partnerjem. So sicer plačljiva, strošek njihove pridobitve pa je vsekakor nižji od posledic sprejemanja napačnih odločitev.

Na GZS posredujemo poslovne bonitete zunanjih izvajalcev – mednarodno razvejanih bonitetnih hiš 

Več informacij o bonitetah: 

InfoCenter GZS
Kontakt: info@gzs.si

Telefon: 01/5898 000

 


Ne spreglejte

Certifikat Excellent SME

Spletni certifikat »Odlično srednje, malo ali mikro podjetje« oziroma »Excellent SME Slovenia« je priznanje za odlično poslovanje, ki ga Gospodarska zbornica Slovenije v sodelovanju z uveljavljeno bonitetno hišo Coface Slovenija izdaja najboljšim srednjim, malim in mikro podjetjem.

Poglavitni nameni izdaje certifikata so povečevanje transparentnosti trga, promocija dobrih srednjih, malih in mikro podjetij, promocija varnega poslovanja in promocija dobrih poslovnih običajev, kar so tudi smernice EU za spodbujanje malih in srednjih podjetij k večji poslovni odličnosti. Imetnik certifikata pridobi danes zelo potrebno kredibilnost pri poslovanju.
Glavni cilji izdaje certifikata je povečanje varnosti poslovanja in zaupanja ter lažje in hitrejše poslovno odločanje z manj tveganja na strani kupcev in poslovnih partnerjev.

Osnova za izdajo certifikata je bonitetna ocena in redni monitoring bonitetne hiše Coface Slovenija ter spletna tehnologija SafeSigned®, ki preprečuje kopiranje tega znaka kakovosti s spletne strani na kateri je postavljen.