Informacije in pomoč

Program Interreg Slovenija-Avstrija 2021-2027

Spodbujanje vseživljenjskega podjetništva in medgeneracijskega sodelovanja s skupno dvostransko krepitvijo zmogljivosti in pilotnimi projekti, usmerjenimi v trajnostno prihodnost.

Projekt "Startup 50+" je namenjen podpori ljudem z dolgoletnimi izkušnjami pri uresničevanju njihovih idej in ustanavljanju novih podjetij.

Mnoge uspešne poslovne ideje se pojavijo šele v času poklicne kariere in temeljijo na pridobljenih znanjih in veščinah ter stikih. Trenutne študije kažejo, da so zagonska podjetja starejših v primerjavi z mlajšimi v vseh pogledih uspešnejša.

Vendar pa zaradi družbenih predsodkov in pomanjkanja ustreznih pogojev številne obetavne ideje niso nikoli uresničene.  Projekt Startup 50+ želi to spremeniti.

Učenje od najboljših

Ker o starejših ustanoviteljih v naši regiji vemo zelo malo, začenjamo z zbiranjem podatkov in analizo stanja. Hkrati navezujemo stike z državami, ki že vrsto let izvajajo uspešne pobude na to temo. Od teh držav se lahko naučimo, s kakšnimi ovirami se srečujejo starejši od 50 let pri ustanavljanju podjetij in kako jih je mogoče premagati.

Strategija

Na podlagi teh rezultatov skupaj s partnerji razvijamo jasno strategijo. Ta strategija nam bo pokazala, kako lahko učinkovito podpremo starejše pri ustanavljanju podjetij v Sloveniji, na Štajerskem in Koroškem.

Svetovanje s programom PLUS za starejše od 50 let

Pomemben del našega projekta je priročnik za svetovalce, ki podpirajo ustanavljanje novih podjetij. V tem vodniku podajamo konkretne nasvete in priporočila, kateri ukrepi so še posebej koristni pri ustanavljanju podjetij za osebe, starejše od 50 let.

Meddržavno nadaljnje usposabljanje

Za te svetovalce ponujamo tudi poseben program usposabljanja. V sedmih modulih se naučijo vsega, kar potrebujejo za optimalno svetovanje in podporo ustanoviteljem, starejšim od 50 let.

Sprememba mnenja

S kampanjo o podobi želimo izzvati in spremeniti splošne predsodke o starosti ustanoviteljev. Idealna starost za ustanovitev podjetja je 50 let in več. Znanstveno dokazano!

Testiranje novih idej

Začenjamo dva nova vznemirljiva pilotna projekta za podjetnike, starejše od 50 let:

"Train & Net" - usposabljanje ustanoviteljev povezujemo z razvojem novih mrež in stikov z drugimi izkušenimi podjetniki.

"Medgeneracijski tandem" - V tem projektu povezujemo starejše ustanovitelje z mladimi študenti in zaposlenimi, tako da se lahko obe strani učita druga od druge.

Vseživljenjsko ustanavljanje

Naš glavni cilj je zagotoviti, da dobre ideje in projekti nikoli ne ostanejo neizkoriščeni in se uresničijo ne glede na starost. V naši regiji želimo trdno zasidrati vseživljenjsko podjetništvo.

Partnerji projekta:

Innovation Region Styria LTD – vodilni partner

Gospodarska zbornica Slovenije

RRA Podravje – Maribor

Freiraum GmbH & Co KG

Business Women Center

 

Trajanje projekta: 01.09.2023 - 31.08.2026