Informacije in pomoč

Glas gospodarstva

Številka junij


Članki iz revije:

Digitalizacija v prevajalstvu

Digitalizacija v prevajalstvu

Digitalizacija v vse večji meri posega v prevajalstvo ter spreminja razvojne paradigme in praktične oblike delovanja podjetij.

Uspešni MSP se predstavijo

Uspešni MSP se predstavijo

Predstavljamo vam podjetja, člane Gospodarske zbornice Slovenije, ki so imetniki certifikata Excellent SME.

Kako postati dober sodoben vodja

Kako postati dober sodoben vodja

Današnji vodje so, žal, še zmeraj ujeti v »okove dediščine starih vzorcev«, kar uničuje njihovo osebnost. Kako to spremeniti?

Kar je Nemčija v Evropi, je Gana v zahodni Afriki

Kar je Nemčija v Evropi, je Gana v zahodni Afriki

Gospodarsko zbornico Slovenije so sredi maja obiskala podjetja iz Gane. Blagovna menjava med Slovenijo in Gano je v preteklem letu znašala 9,3 milijona.

Izterjava dolga od nemškega dolžnika v 4 korakih za MSP

Izterjava dolga od nemškega dolžnika v 4 korakih za MSP

Enostaven postopek, ki se ga mala in srednja podjetja lahko poslužijo v primeru izterjave dolga od nemškega dolžnika.

V smeti ali v nadaljnjo uporabo?

V smeti ali v nadaljnjo uporabo?

Vse jasnejša in odločnejša naravnanost evropskih držav k prehodu v krožno gospodarstvo v podjetjih spodbuja ponovno preverjanje snovnih in odpadnih tokov z namenom ugotoviti, kaj nedvoumno spada med odpadke in kaj med izdelke ali snovi, ki jih je možno ponovno uporabiti ali celo prodati.

Če vas banka še ne želi poznati, je faktor pravi naslov

Če vas banka še ne želi poznati, je faktor pravi naslov

Izziv za poslovodstvo: Prejeli smo večje povpraševanje s strani dveh kupcev, ki predstavlja dvakratnik našega letnega prometa. En kupec je javni zavod, ki je sicer dober plačnik, a je njihov plačilni rok 60 dni. To za nas predstavlja potrebo po višjem obratnem kapitalu za nakup repromateriala.

Do konca junija predvidoma šest razpisov

Do konca junija predvidoma šest razpisov

Na ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo bo do konca junija predvidoma objavljenih šest razpisov s treh področij. Maksimalna vrednost sofinanciranja je od 300.000 do 2.000.000 evrov.

Z dizajnerskim razmišljanjem do rešitev kompleksnih težav

Z dizajnerskim razmišljanjem do rešitev kompleksnih težav

Globalizacija, digitalizacija in industrija 4.0 od podjetij zahtevajo izjemno hitre spremembe na vseh področjih. Design Thinking* nam pomaga najti odgovor na vprašanja, kako najti najboljšo rešitev kompleksnih težav, ki se porajajo pri tem.

Se nam obeta stanje, podobno kot v Rimu?
Do leta 2035 bi potrebovali še en planet

Do leta 2035 bi potrebovali še en planet

Okoli 130 strokovnjakov s področja varstva okolja in krožnega gospodarstva se je 31. maja udeležilo Okoljskega dne, ki ga je pripravila Gospodarska zbornica Slovenije v počastitev svetovnega dneva varstva okolja. Beseda je tekla o svežnju nove evropske zakonodaje o odpadkih in inovativnih pristopih v gospodarstvu.

Zakaj moramo svetu povedati, da smo narod inženirjev in inovatorjev?

Zakaj moramo svetu povedati, da smo narod inženirjev in inovatorjev?

Ali vemo, kdo je avtor teorije, na podlagi katere je človek prvič stopil na Luno, ter katero podjetje razvija balone za skladiščenje, ki bodo morda omogočili vzpostavitev bivanja na Marsu? Odgovor je: Slovenci.

Smučka, ki gre v še tako majhen prtljažnik

Smučka, ki gre v še tako majhen prtljažnik

Begunjski Elan je lani prejel zlato nacionalno priznanje GZS za inovativne zložljive turne smuči. »Prejeta nagrada je pomembna predvsem v moralnem smislu, saj predstavlja spodbudo razvojni ekipi tudi za delo v prihodnje,« poudarja vodja razvoja Vinko Avguštin.

Čutimo sij slovenskih inovacij 2018!

Čutimo sij slovenskih inovacij 2018!

Regionalne inovacije že sijejo, najbolj sijoče pa bomo začutili in spoznali na Dnevu inovativnosti z nacionalno podelitvijo priznanj za inovacije.

Nove pridobitve v energetiki

Nove pridobitve v energetiki

V skupini HSE letos ne bo izvedena oz. zaključena nobena večja investicija, je pa letos predviden začetek zagonskih preizkusov na mali hidroelektrarni (HE) Kneža.

ANALIZA: ENERGIJA 2017

ANALIZA: ENERGIJA 2017

Energetska dejavnost je glede na ostale zelo specifična, saj je regulirana na številnih področjih, ker je to potrebno za zanesljivo in varno oskrbo z energenti ter tudi predvidljivo dinamiko fiskalnih virov, ki jih državi zagotavlja poraba energentov (trošarine za energente, dodatki za OVE, DDV).

Vse, kar morajo podjetja vedeti o vajeništvu

Vse, kar morajo podjetja vedeti o vajeništvu

Vajeništvo kot obliko praktičnega usposabljanja podjetja podpirajo, saj se preko vajeništva vzpostavlja sinergija med šolstvom in gospodarstvom. Podjetja opažajo, da se teorija preko vajeništva učinkovito povezuje s prakso, ki jo je v vajeniški obliki izobraževanja precej več kot pri šolskih oblikah.

Prvi mož družbe Gen energija, lastnice slovenske polovice Nuklearne elektrarne Krško (Nek), Martin Novšak opozarja, naj ne pozabimo, da je treba na energetiko gledati z vidika dolgoročnosti.
Po volitvah čas za dokazovanje

Po volitvah čas za dokazovanje

Volilni rezultati so potrdili, da v Sloveniji, kljub naši majhnosti, obstoji veliko zelo različnih pogledov, kako voditi državo, ki imajo tudi dovolj legalno priznane podpore, da pridejo v parlament in vplivajo na prihodnost države.

Poslovanje malega gospodarstva v znamenju nadpovprečne gospodarske rasti

Poslovanje malega gospodarstva v znamenju nadpovprečne gospodarske rasti

Petodstotna gospodarska rast v letu 2017 (realno), velika okrepitev gradbeništva ter domača potrošnja so ključni razlogi za rekordne rezultate malega gospodarstva.

Rast za velike izvoznike

Rast za velike izvoznike

Največji izvozniki (nad 25 milijonov izvoza) so v 2017 prodajo na tujih trgih povečali za 21,4 % in hkrati ustvarili najvišjo dodano vrednost na zaposlenega.

Z žabje perspektive je svet drugačen

Z žabje perspektive je svet drugačen

Slovenski gospodarski zemljevid sestavlja 124.058 družb. Skoraj 97 odstotkov jih je mikro podjetij ali s.p. Celo malih podjetij, kjer je zaposlenih do 50 ljudi, je zelo malo (2 odstotka); medtem ko je srednjih in velikih skupaj le za odstotek.