Informacije in pomoč

Discover Slovenia


Gre za posebno izdajo revije Glas gospodarstva, ki je namenjena tuji poslovni javnosti. V njej GZS predstavlja slovenska najmočnejša izvozna podjetja prek njihovih močnih znamk in produktov, pogosto vgrajenih v najmočnejše svetovne znamke. Revija tuji javnosti približuje slovensko gospodarstvo in jo obenem obvešča o trendih v Sloveniji. V reviji objavljamo tudi lestvice največjih in najhitreje rastočih slovenskih izvoznikov.

Obsežnejša izdaja Discover Slovenia izhaja enkrat letno (ARHIV), večkrat letno pa izidejo edicije, ki so namenjene točno določenemu trgu (Nemčija, Avstrija, Italija, JV Evropa, Višegrad 4, Rusija, Bližnji vzhod in Turčija …).