Informacije in pomoč

Podporne aktivnosti GZS


Gospodarska Zbornica Slovenije v pomoč malim in srednje velikim podjetjem z nastopom nove finančne perspektive 2014-2020 organizira:


 

  • informativne dneve v sodelovanju z Evropskimi in Nacionalnimi kontaktnimi točkami za programe v novi finančni perspektivi 2014-2020
  • različne seminarje in delavnice z aktualno tematiko
  • povezovanja in mreženja (t.i. R2B in B2B sestanki) preko poslovnih dogodkov
  • svetovanje in pomoč pri definiranju projektov podjetij v okviru evropskih programov (identifikacija ustreznega evropskega programa za vašo idejo, osnovne značilnosti R&D projektov, finančni vidiki, IPR, pogojni »peer review« projektnega predloga)
  • pomaga pri oblikovanju razvojnih in inovacijskih partnerstvih preko domačih in mednarodnih mrež in povezav GZS (povezovanje v slovenske in mednarodne verige vrednosti, povezovanje v razvojna partnerstva v okviru programa Obzorje 2020)

Spremljajte nas na www.gzs.si in se prijavite na elektronske novice (info@gzs.si).

Vsebine že organiziranih dogodkov si poglejte na sledeči povezavi.