Informacije in pomoč

Glas gospodarstva

Številka december


Članki iz revije:

Odlagališče ni nujno končna postaja za odpadke

Odlagališče ni nujno končna postaja za odpadke

Slovenska podjetja z dobrimi praksami pozitivno vplivajo na okolje in spodbujajo princip krožnega gospodarstva.

Razlika med 1. in 5. mestom je predvsem v glavi

Razlika med 1. in 5. mestom je predvsem v glavi

Izkoristite tehnike mentalnega treninga za doseganje svojih osebnih in poslovnih ciljev.

Na kaj moramo biti pozorni pri poslovanju z Japonci?

Na kaj moramo biti pozorni pri poslovanju z Japonci?

Ne pozabite, da gre za popolnoma drugačno poslovno kulturo. Bolj kot neposrednost in učinkovitost cenijo vljudnost in lojalnost.

Smernice, ki jim morate slediti

Smernice, ki jim morate slediti

Evropska komisija je objavila tehnične smernice o razvrščanju odpadkov, ki zagotavljajo pojasnila o pravilnem razvrščanju odpadkov, glede na veljavno zakonodajo in smernice različnih držav članic EU.

Zdaj je čas za nov sistem nagrajevanja za ključne kadre
TOP 10 podjetij v občini Kočevje po prodaji v 2017
Nove ceste in renovacija železnice

Nove ceste in renovacija železnice

Po več kot desetih letih bo končana modernizacija kočevske proge. Obetajo se nove obvoznice za bolj tekoč promet.

Zanimanje za doživetja na Kočevskem in Ribniškem vsako leto večje

Zanimanje za doživetja na Kočevskem in Ribniškem vsako leto večje

Kočevska in ribniška občina se med drugim ponašata z neokrnjenimi gozdovi, ki predstavljajo odlično tržno nišo v turizmu. Pragozd Krokar je bil lani celo vpisan na Unescov seznam svetovne naravne dediščine, dostop do vseh znamenitosti in naravnih bogastev pa bo kmalu olajšala modernizirana železniška proga.

Njihova pregovorna podjetnost kaže svoj pravi obraz

Njihova pregovorna podjetnost kaže svoj pravi obraz

Uspešna, izvozno naravnana podjetja so v Kočevju in Ribnici prisotna že dolgo, zadnja pridobitev za gospodarstvo v regiji pa je prihod Yaskawe. Kljub prostorskim in kadrovskim preprekam, s katerimi se podjetja soočajo, še vedno poslujejo uspešno in z visoko stopnjo izvoza predvsem v srednjo in južno Evropo.

Zaradi večjega števila obiskovalcev višji promet razstavljavcev

Zaradi večjega števila obiskovalcev višji promet razstavljavcev

»Že lanski promet razstavljavcev na Slovenskem knjižnem sejmu je bil dober, letos pa je bil zaradi velikega števila obiskovalcev še večji,« je dejal predsednik upravnega odbora sejma in predsednik Zbornice knjižnih založnikov in knjigotržcev na GZS Zdravko Kafol.

Tradicionalno je zdaj lahko digitalno

Tradicionalno je zdaj lahko digitalno

»Digitalizira se lahko tudi zelo tradicionalne stvari,« meni dr. Igor Benko, ki je na konferenci Go Digital! spregovoril o primerih dobrih praks digitalizacije. Svoja stališča so predstavili tudi drugi strokovnjaki, ki so ovrednotili pomen napredka na tem področju.

Investicije spet v polnem zamahu

Investicije spet v polnem zamahu

Jesenska Akademija gradbenih investicij (AGI) požela izjemen uspeh.

Začenjajo se vlaganja v umetno inteligenco

Začenjajo se vlaganja v umetno inteligenco

Nekatera slovenska podjetja so že začela, druga pa se spogledujejo z vlaganjem v umetno inteligenco.

V dejavnosti transporta vlada optimizem

V dejavnosti transporta vlada optimizem

Transportna podjetja še naprej beležijo visoke stopnje rasti, ki naj bi se nadaljevale tudi v prihodnje.

Cene energentov še ne bodo padle

Cene energentov še ne bodo padle

Pred zimo lahko pričakujemo povečano povpraševanje in s tem višje cene energentov. Med njimi je večjim cenovnim spremembam v zadnjem času izpostavljen predvsem zemeljski plin.

Usmerjati se je treba v proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo

Usmerjati se je treba v proizvodnjo izdelkov z visoko dodano vrednostjo

Višje cene surovin in energentov vplivajo na vsa podjetja, a jih ni mogoče neposredno prenesti v cene končnih izdelkov.

Zaradi nepredvidljivih razmer podjetja ne želijo tvegati

Zaradi nepredvidljivih razmer podjetja ne želijo tvegati

Leta 2018 so aluminijsko industrijo zaznamovale ekstremno visoke cene vhodnih surovin, ki pa se predvidoma ne bodo več višale.

Sloveniji se v naslednjih letih obetajo velike gradnje

Sloveniji se v naslednjih letih obetajo velike gradnje

Večji investicijski projekti so za gradbince vselej zelo zanimivi. Poleg drugega tira in tretje razvojne osi je pričakovati, da bodo v širitev svojih poslovnih zmogljivosti vlagali tudi gospodarstveniki.

Premalo kadrov s poklicno izobrazbo

Premalo kadrov s poklicno izobrazbo

Podjetje Pomgrad se tudi letos sooča z velikim povpraševanjem po gradbenih storitvah, zato bodo zaposlili od 30 do 40 ljudi, predvsem na področju gradbene operative. Da primernega kadra ni, ugotavljajo tudi agencije za zaposlovanje.

Nov trend pri malih podjetjih

Nov trend pri malih podjetjih

Pri potrošnikih je opaziti povečano potrošnjo in kreditiranje, so pa zato podjetja še vedno bolj previdna.

Gospodarska pričakovanja v državah Jugovzhodne Evrope

Gospodarska pričakovanja v državah Jugovzhodne Evrope

Kljub nekoliko nižji napovedi za svetovno in evropsko gospodarsko rast v letu 2019 ocenjujemo, da bo rast na trgih Jugovzhodne Evrope ostala nadpovprečna.

Trg dela dviguje rast zasebne potrošnje

Trg dela dviguje rast zasebne potrošnje

Tveganja glede prihodnjih gospodarskih obetov so se sicer povečala (italijanske javne finance, trgovinske vojne, ekonomski nacionalizem, brexit), a se bo nekoliko počasnejša rast v območju evra nadaljevala.

TOP družbe po prihodkih
Logistika je v Sloveniji še vedno podhranjena

Logistika je v Sloveniji še vedno podhranjena

Bolj dinamični trgovinski tokovi zahtevajo izobražene kadre ter veliko vlaganja v optimizacijo delovnih procesov.

Niso samo proizvajalci vozil tisti, ki morajo prevzeti tveganje novih tehnologij

Niso samo proizvajalci vozil tisti, ki morajo prevzeti tveganje novih tehnologij

Razvoj tovornih vozil mogoče navzven ni viden, a se vedno bolj napredne tehnologije vseskozi implementirajo v nove modele na trgu.

Vložek v digitalizacijo se v logistiki kmalu povrne

Vložek v digitalizacijo se v logistiki kmalu povrne

Špica in ZZI sta razvila LogChain rešitev, s katero sta olajšala delo tudi največjemu logističnemu centru v Sloveniji.

Približujemo se zgodovinski meji milijon kontejnerskih enot (TEU)

Približujemo se zgodovinski meji milijon kontejnerskih enot (TEU)

Dimitrij Zadel, predsednik uprave Luke Koper, pravi, da družba nujno potrebuje dodatne površine oziroma dodatne skladiščne kapacitete, da bi lahko učinkovito odgovarjala na potrebe strank. Že kmalu bi namreč lahko povečali letno kapaciteto terminala na 1,5 milijona TEU.

100 največjih skupin ustvari tretjino prodaje vseh družb

100 največjih skupin ustvari tretjino prodaje vseh družb

Največje skupine prihajajo pretežno iz predelovalnih dejavnosti, kjer prevladuje skupina Gorenje, sledita ji dve farmacevtski skupini.

Inovativne okoljske rešitve in partnerstva so ključni za ohranjanje narave

Inovativne okoljske rešitve in partnerstva so ključni za ohranjanje narave

»V letu 2017 je vsak prebivalec Slovenije pridelal 481 kg komunalnih odpadkov,« je povedala Tanja Bolte z Ministrstva za okolje in prostor RS (MOP) in dodala, da je njihov dolgoročni cilj čim manj odloženih odpadkov in več recikliranja. K temu lahko pomembno pripomorejo tudi do okolja odgovorna podjetja z dobrimi okoljskimi praksami.

Dobre prakse kažejo, da imajo starejši zaposleni potencial

Dobre prakse kažejo, da imajo starejši zaposleni potencial

Demografski trendi kažejo svoje zobe. Delodajalci se že srečujejo s pomanjkanjem kadra. S staranjem prebivalstva se dviguje tudi povprečna starostna struktura njihovih zaposlenih.

Bi bili pripravljeni na prakso sprejeti tujega dijaka ali študenta?

Bi bili pripravljeni na prakso sprejeti tujega dijaka ali študenta?

Delodajalci oziroma podjetja imate lahko koristi od programa Erasmus+.

Mladi dobili vpogled v realno podjetniško okolje

Mladi dobili vpogled v realno podjetniško okolje

Na Dnevu odprtih vrat smo v slovenska podjetja privabili več kot 800 mladih in njihovih staršev.

Standardi zagotavljajo sledljivost, od polja do mize ali od rudnika do tovarne

Standardi zagotavljajo sledljivost, od polja do mize ali od rudnika do tovarne

Standardi, ki jih zagotavlja organizacija GS1, so temelj, brez katerega si sodobnega življenja praktično ne bi več znali predstavljati, dober standard pa je tisti, za katerega ne veš, da ga sploh uporabljaš, pravi direktor GS1 v Evropi François Deprey.

Šest ukrepov za prihodnost

Šest ukrepov za prihodnost

Na Vrhu slovenskega gospodarstva na Brdu pri Kranju so udeleženci izpostavili šest ukrepov, ki naj bi slovensko gospodarstvo prestavili v višjo prestavo za doseganje ambicioznih ciljev.

Skoraj 30 milijonov evrov za MSP

Skoraj 30 milijonov evrov za MSP

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo predvidoma do konca decembra objavilo dva razpisa, na katerih bo na voljo slabih 30 milijonov evrov.

Boste v vašem podjetju letos izplačali nagrado za poslovno uspešnost?

Boste v vašem podjetju letos izplačali nagrado za poslovno uspešnost?

Konec koledarskega leta je obdobje, ko se v podjetjih pogosto odločajo za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost.

Kader po meri delodajalca

Kader po meri delodajalca

Zavod RS za zaposlovanje s pomočjo ukrepov aktivne politike zaposlovanja brezposelnim in delodajalcem, ki se srečujejo s pomanjkanjem usposobljene delovne sile, nudi usposabljanja in neformalna izobraževanja.

Okrepiti moramo srednji razred, da bomo vsi lepše živeli

Okrepiti moramo srednji razred, da bomo vsi lepše živeli

Uspeh vsake države je odvisen od srednjega razreda, saj je prav v njem največ produktivnih, inovativnih in razvojno usmerjenih ljudi.

Po Vrhu slovenskega gospodarstva

Po Vrhu slovenskega gospodarstva

Kaj bo po Vrhu slovenskega gospodarstva drugače, me je povprašal znan slovenski gospodarstvenik, ki se je udeležil vseh 13 vrhov, ki jih je do sedaj organizirala Gospodarska zbornica Slovenije. Saj vlada, tudi sedanja, pozorno prisluhne in prikimava, veliko obljubi, ladja pa gre naprej, kakor pač pihajo vetrovi.