Informacije in pomoč

Dohodnina, Davek od dohodka pravnih oseb, Davek na promet nepremičnin, Davek na izplačane plače, Prispevki za socialno varnost, Insolventni postopki


PONEDELJEK, ČETRTEK

- Dohodek iz zaposlitve, dohodek iz dejavnosti, dohodek iz premoženja, dobiček iz kapitala ter drugi dohodki
- Davčna osnova ter davčne olajšave
- Akontacija dohodnine
- Odprava dvojnega obdavčevanja
- Obdavčitev rezidentov in nerezidentov z dohodnino
- Insolventni postopkiZakon o dohodnini je najpomembnejši zakon, ki obdavčuje fizične osebe. Obdavčitev fizičnih oseb se je temeljito spremenila z uveljavitvijo Zakona o dohodnini (ZDoh-1) leta 2005, pomembne spremembe pa je prinesla tudi uveljavitev Zakona o dohodnini (ZDoh-2) leta 2007. 

Zakon o dohodnini  loči šest vrst dohodkov: dohodek iz zaposlitve,  dohodek iz dejavnosti, dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, dohodek iz oddajanja premoženja v najem in iz prenosa premoženjske pravice, dohodek iz kapitala ter drugi dohodki. Izplačevalci dohodka morajo za pravilno izpolnitev davčnih obveznosti poznati davčno obravnavo navedenih dohodkov, kar pa v praksi odpira vrsto vprašanj. Posebej zahtevna pa so vprašanja v povezavi s statusnimi in  delovnimi predpisi ter predpisi o obdavčitvi pravnih oseb.

Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP)

Vse pogostejši so primeri, ko podjetnike ter pravne osebe zanima:

·         kako ravnati, če se je nad njihovim poslovnim partnerjem začel postopek stečaja ali prisilne poravnave,
·         zanima jih kakšne posledice ima začetek postopka na njihove terjatve do insolventnega dolžnika,
·         pogosti so tudi primeri, ko podjetniki in pravne osebe od stečajnega upravitelja prejmejo dopis, da vrnejo v stečajno maso kar so od stečajnega dolžnika dobili v 12 mesecih pred uvedbo stečajnega postopka. Podjetnike in pravne osebe zanima ali so zahtevki stečajnega upravitelja utemeljeni.

Vse pogostejša so tudi vprašanja podjetnikov in pravnih oseb, ki so sami postali dolgoročno plačilno nesposobni ali nelikvidni. Zanima jih zlasti:

·         ali je stečaj primerna oblika zaključka njihovega poslovanja,
·         kako teče stečajni postopek,
·         kakšni stroški so povezani s sprožitvijo stečajnega postopka ter
·         kakšne posledice ima stečajni postopek.

Strokovnjak: Sandi Mrvar, davčni svetovalec, Mrvar, pravno in davčno svetovanje d.o.o.
e-pošta: info@gzs.si

Ure podajanja informacij in nasvetov: ponedeljek, 9.00-9.30, četrtek, 9.00-10.00

Tel.: 01/5898 000 (telefonsko)


Avtor: Infopika