Javna pooblastila

Prijava na E-novice

Bodite obveščeni o aktualnem dogajanju.

  Novice


  Izkoristite finančne ugodnosti trgovinskih sporazumov

  Genesis – nova storitev GZS na področju preferencialnega porekla blaga

  Maj 23, 2024 | Internacionalizacija

  Izkoristite finančne ugodnosti trgovinskih sporazumov.

  mag. Eva Žontar, GZS, Javne listine

  Poreklo blaga je že od nekdaj pomembno. Švicarska ura, nemški avtomobil, italijanske testenine, francoski sir, brazilska kava, češko pivo in slovenski pršut. Našteti izdelki zagotavljajo kakovost s samim poreklom blaga. Drugo poreklo naštetih izdelkov bi v naših očeh takoj znižalo njihovo vrednost.

  Podjetja želijo s svojimi izdelki v očeh kupcev ustvariti vtis kakovosti ter s tem doseči konkurenčno prednost pred drugimi izdelki. To je samo eden od pogledov na poreklo blaga, ki ima v mednarodni trgovini eno pomembno vlogo. Z njim države regulirajo mednarodne tokove blaga. Lahko omejijo uvoz blaga iz določenih držav, ga popolnoma prepovejo, določijo različne carinske stopnje ali pa dovolijo prost uvoz blaga brez carine.

  Če poslujete mednarodno, vas poreklo blaga mora zanimati

  Poreklo blaga se dokazuje izključno s Potrdilom o poreklu blaga – Certificate of Origin. To je pomemben mednarodni trgovinski dokument, ki potrjuje, da blago v določeni izvozni pošiljki izvira iz določene države – da je bilo v celoti pridobljeno, proizvedeno ali predelano v določeni državi.

  Običajno ne nudi finančnih ugodnosti, je pa pogoj za uvoz blaga v neko državo.

  Na GZS že od nekdaj izdajamo potrdila o poreklu blaga. Gre za nepreferencialno poreklo blaga. Podjetja ga potrebujejo, ker je pogoj za uvoz blaga v določene tretje države. Potrdila izdajamo tudi za dobave znotraj Evropske unije, saj jih od naših podjetij zahtevajo kupci v drugih državah članicah.

  Kriterij za pridobitev porekla:

  • Za blago, v celoti pridobljeno v posamezni državi, se šteje, da ima poreklo navedene države.
  • Za blago, katerega proizvodnja vključuje več kot eno državo, se šteje, da ima poreklo države, v kateri je bila v za to opremljenem podjetju opravljena njegova zadnja bistvena, gospodarsko upravičena predelava ali obdelava, katere izid je izdelava novega proizvoda ali ki predstavlja pomembno stopnjo proizvodnje.

  Potrdila izdajamo za vse države sveta in za blago po poreklu iz različnih držav. Največ jih izdamo za izvoz blaga v Turčijo, sledijo potrdila za Ukrajino, Združene arabske emirate, Kitajsko, Saudovo Arabijo, Rusijo, Kosovo, Alžirijo itd. Izdamo jih za blago po poreklu iz Slovenije, Evropske unije, Kitajske, ZDA, Rusije, Turčije, BIH, Srbije, Švice …

  Foto: Depositphotos
  Prednosti in ugodnosti preferencialnega porekla blaga

  GZS s 1. junijem letošnjega leta vstopa tudi na področje preferencialnega porekla blaga. Preferencialno pomeni prednostno, ugodnostno. Omogoča finančne ugodnosti: nižje carinske dajatve ali uvoz blaga brez plačila carine. To pomeni, da če dosežete preferencialno obravnavo, bo vaše blago vstopilo v državo uvoza z nižjo carinsko stopnjo ali pa celo brez plačila carine. V praksi to pomeni, da lahko vaše blago vstopi na tretji trg po 40 % višji ali nižji ceni. To je kar pomembna razlika in ima velik vpliv na uspeh vašega izdelka v tej državi.

  S pravilno določitvijo porekla imajo podjetja ugodnosti pri uvozu v drugo državo v obliki nižje carinske stopnje ali uvoza brez carine.

  Preferencialno poreklo je obsežno in zahtevno področje. Deluje na podlagi trgovinskih sporazumov med državami ali skupinami držav. EU ima sklenjene sporazume z več kot 70 državami. V vsakem sporazumu je obsežen del glede porekla. Za vsako državo velja drugačen način dokazovanja porekla. Poleg tega so sporazumi obsežni in se stalno spreminjajo, kriteriji za določitev preferencialnega porekla pa so zahtevni. Zato ni čudno, da imajo podjetja težave s tem oziroma sploh ne vedo, da obstaja možnost pridobitve znižane carinske stopnje. To opažamo na podlagi številnih klicev slovenskih izvoznikov in po odzivih na stalno dobro obiskanih seminarjih. Podobno opažajo tudi v drugih državah. Zato smo z Mednarodno trgovinsko zbornico (ICC) razvili novo storitev, ki bo pomagala podjetjem izkoriščati ugodnosti dogovorjene v trgovinskih sporazumih. Storitvi so naklonjene tudi mednarodne inštitucije, kot sta Svetovna carinska organizacija, UNCTAD … Tudi Finančna uprava RS pozdravlja storitev, saj je vprašanj podjetij veliko.

  Preferencialno poreklo blaga se dokazuje s Potrdilom o gibanju blaga EUR 1, EUR-MED ali 13 različnimi izjavami o poreklu, ki jih napišejo izvozniki sami. Z novo storitvijo Genesis bomo na GZS pomagali podjetjem dosegati te finančne ugodnosti na tretjih trgih.

  Večina sporazumov določa, da morajo podjetja določiti poreklo in napisati ustrezno izjavo sama. Podjetja težko obvladajo to področje, ker je obsežno in se stalno spreminja. Na GZS bomo v postopku certificiranja preferencialnega porekla preverili več dejavnikov – od pravilne uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo do tega, ali obstaja sporazum s to državo, ali nudi ugodnosti za določeno blago ter kakšni so pogoji za pridobitev preferencialnega porekla in kako se pravilno dokaže. Certificirana izjava bo tudi informacija za carino v državi uvoza, da je bilo poreklo pregledano s strani mednarodno akreditirane inštitucije in bo zato večje zaupanje v pravilno določitev porekla. Vse informacije v zvezi s poreklom blaga, preferencialnem in nepreferencialnem, boste torej po novem dobili na GZS.

   

  Glas gospodarstva, maj 2024

  Fotogalerija

   

  NACIONALNI ELEKTRONSKI REGISTER (NER)


  Nacionalni elektronski register licenc za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu (NER) je javno dostopna baza vseh
  podjetij in upravljavcev prevozov z veljavno licenco Skupnosti za mednarodni prevoz blaga in potnikov v cestnem prometu, ter licenc za opravljanje prevozov v notranjem cestnem prometu izdano s strani Gospodarske zbornice Slovenije ali Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije  - izdajateljev licenc za prevoze v cestnem prometu.

  http://nerdcp.gov.si/javni/