Združenje kemijske industrije

Smernica za zagotavljanje varnosti in zdravja v kemijskih laboratorijih (2010)


Smernica je v prvi vrsti namenjena zagotavljanju varnosti v kemijski laboratorijih -  namenjena je ljudem, ki delajo v laboratoriju in/ali so odgovorni za varnost ter morajo zagotoviti varno in zdravo delo.

Njen namen je povečanje stopnje varnosti in zdravja pri delu v kemijskih laboratorijih in drugih prostorih, v katerih se izvaja laboratorijsko delo, postopki in opravila, ki vključujejo uporabo manjših količin nevarnih kemikalij. Smernica ne obravnava le dela z nevarnimi snovmi, pač pa zajema tudi uporabo naprav, aparatur, inštalacij in druge laboratorijske opreme ter pregled delovnih postopkov.

Smernica nudi orodje, s katerim lahko celovito in sistematično pregledamo stanje, identificiramo področja s povečanim tveganjem, določimo ukrepe za zmanjšanje ali odpravo tveganja in ponovno preverimo stanje s področja zagotavljanja varnega in zdravega dela, varstva pred požari ter ravnanja z odpadki.

Cilj smernice je določitev ukrepov s katerimi preprečujemo in zmanjšujemo tveganja za poškodbe in zdravstvene okvare ljudi ter okvare opreme v laboratoriju. 

Smernica je bila pripravljena v sodelovanju med Univerzo v Ljubljani, Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo in Ministrstvom za zdravje/Uradom RS za kemikalije, v okviru EU projekta "Prehodni vir - Kemijska varnost 3", št. SI06IBEC02.

 Smernico sestavlja osnovno  besedilo s 4 prilogami: