Združenje za papirno in papirno predelovalno industrijo

Novice


Arhiv: Osnutek uredbe o CO2 dajatvi v javni obravnavi

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v javno obravnavo predložilo osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za obremenjevanje okolja z emisijo ogljikovega dioksida. Vabimo vas, da mnenja in pripombe, ki jih boste naslovili na MOP (rok 20. november 2015), posredujete tudi na GZS-Službo za varstvo okolja – janja.leban@gzs.si .

Arhiv: Zaključni dogodek KocPI z dnevom odprtih vret in ustvarjalnimi delavnicami za otroke

S koncem avgusta 2015 zaključujemo projekt razvoja Kompetenčnega centra za kadre v papirni industriji, sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada v Sloveniji. S projektom KocPI smo, ob odsotnosti formalnega izobraževanja na področju papirništva, pomembno prispevali k razvoju znanj, veščin in kompetenc zaposlenih ter posledično dvigu konkurenčnosti panoge.

Arhiv: VABILO KOCpi: Znanje za prihodnost, 16.6.2015, Grad Jablje

Kompetenčni center za razvoj kadrov v papirni industriji (KocPI) želi na zaključni konferenci pokazati, zakaj je pomembno, da podjetja vlagajo v svoje kadre, vsekakor pa tudi, kaj vse smo v dveh letih dosegli s sodelovanjem in s skupnimi močmi ter kakšni so načrti na področju izobraževanja v papirni in papirno predelovalni dejavnosti v prihodnje.

Arhiv: Letno poročilo GZS