CESTNINE 2019: Slovenija, Avstrija, Nemčija, Madžarska /zbran pregled

SLOVENIJA
Objavljeni prispevki/novice:
SLOVENIJA - cestnina 2019 - uvedba pribitka II.tir s 1.1.2019
DARS - pogajanja - cestnina - zvišanje sredi leta 2019 ?!

Prikaz uvedbe pribitka II.tir na AC odsekih: LJUBLJANA - KOPER in LJUBLJANA - ŠENTRUPERT (pribitek se seveda pobira v obeh smereh vožnje, da ne bi kdo narobe razumel)

Višina pribitka za II.tir na km prevožene razdalje:

 

Uradni dokumenti s področja cestninjenja:
Sklep o uvedbi pribitka k cestnini na določenih odsekih cestninskih cest
Sklep o določitvi višine cestnine za vozila, katerih največja dovoljena masa presega 3.500 kg (Ur.l. 14/2018)
Cenik cestnine za uporabo cestninskih cest (Ur.l. 14/2018)
Splošni akt o cestninjenju (Ur.l. 14/2018)
Uredba o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke (Ur.l. 14/2018)
Uredba o spremembah Uredbe o cestnini za uporabo cestnega predora Karavanke

Povezave:
https://www.dars.si/CESTNINJENJE
https://www.darsgo.si/portal/

 

AVSTRIJA

 

Objavljeni prispevek:
AVSTRIJA - cestnina - zvišanje tarif 2019
Uradna objava GO-MAUT.at

 

NEMČIJA

Objavljeni prispevki/novice:
NEMČIJA - CESTNINA - širitev cestninskega omrežja/1.julij 2018, dvig tarif/1.januar 2019
NEMČIJA - predvidene cestninske tarife s 1. januarjem 2019
NEMČIJA - cestnina - 1.januar 2019 - DEKLARIRANJE TEŽE - OBVEZA VOZNIKOV !!! - OPOZORITE VOZNIKE !!! <<<

 

V nadaljevanju podajamo prikaz višin tarif. V povprečju zvišanje znaša 27%, po posameznih razredih pa je razpon zvišanja od 1% pa vse do 60%, recimo za EURO 6 tovorna vozila 4 osi nad 18t. 

Še strnjen pregled tarif s 1.1.2019:


Uradno objavljene tarife na spletni strani TOLL COLLECTa.

 
OPOZORILO: 
Vozila, ki so oproščena plačila cestnine:
• avtobusi,
• vozila oboroženih sil,
• policijska vozila,
• vozila civilne zaščite in zaščite pred katastrofami,
• vozila, ki jih dobrodelne organizacije uporabljajo za prevoz humanitarne pomoči v nujnih primerih,
• gasilska vozila,
• vozila drugih dežurnih služb,
• vozila federacije,
• vozila, ki se jih uporabljajo izključno za vzdrževanje in obratovanje cest, vključno s čiščenjem in zimskimi deli,
• vozila, ki se jih uporablja izključno za potrebe prireditev in cirkusov,
• kmetijska ali gozdarska vozila s konstrukcijsko določeno hitrostjo največ 40 km/h, ki se uporabljajo za običajen prevoz proizvodov in potrebščin v kmetijskih ali gozdarskih obratih oziroma ustreznih podjetjih,
• električna vozila v skladu s 1. točko 2. člena Zakona o električni mobilnosti (Elektromobilitätsgesetz – EmoG),
• vozila s pogonom na zemeljski plin (CNG ali LNG), najdlje do 31. 12.2020 (ne velja za vozila s pogonom na LPG)

Ne pozabite opraviti registracije vozil na spletni strani TOLL COLLECTa, če boste opravljali prevoze po R.Nemčiji  z vozili, ki so oproščena plačila cestnine (z vozili s pogonom na zemeljski plin).

Vozila, za katera cestnina ni obvezna: informativni list
Informativni list vsebuje splošne informacije o oprostitvi plačila cestnine.

Vozila, za katera cestnina ni obvezna: Spletni obrazec za registracijo
V skladu z Zakonom o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) so nekatera vozila oproščena plačila cestnine, na primer policijska in gasilska tovorna vozila. S tem obrazcem vložite zahtevo, da podjetje Toll Collect za vas registrira vozila kot vozila, za katere cestnina ni obvezna.

Vozila, za katera cestnina ni obvezna: registracija
Tukaj najdete obrazec v obliki datoteke PDF.


MADŽARSKA

Objavljeni prispevek:
Madžarska - cestnina - zvišanje tarif - 2019

Uradna spletna stran: https://hu-go.hu/articles/article/a-dijszamitasrol


 

Vozila, za katera cestnina ni obvezna: informativni list Informativni list vsebuje splošne informacije o oprostitvi plačila cestnine.  
Vozila, za katera cestnina ni obvezna: Spletni obrazec za registracijo V skladu z Zakonom o cestnini na zveznih magistralnih cestah (BFStrMG) so nekatera vozila oproščena plačila cestnine, na primer policijska in gasilska tovorna vozila. S tem obrazcem vložite zahtevo, da podjetje Toll Collect za vas registrira vozila kot vozila, za katere cestnina ni obvezna. Pomoč za izpolnitev
Vozila, za katera cestnina ni obvezna: registracija Tukaj najdete obrazec v obliki datoteke PDF. Pomoč za izpolnitev

Fotogalerija