Zapri

Novice


Arhiv: Odločitev zagovornika načela enakosti in Upravnega sodišča RS glede kriterijev za izplačilo poslovne uspešnosti

V letu 2019 in 2020 je zagovornik načela enakosti na podlagi Zakona o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16, 21/2918, v nadaljevanju ZVarD) izrekel nekaj ugotovitev obstoja posredne diskriminacije v zvezi z določitvijo kriterijev za izplačilo dela plače iz naslova poslovne uspešnosti v posameznem podjetju.

Arhiv: Aktivnosti FURS-a v zvezi z registrom dejanskih lastnikov

Podjetja morajo po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT-1) prijaviti podatke o svojem dejanskem lastniku v Register dejanskih lastnikov (RDL). V skladu z zakonom so morala podjetja vpis izvesti do 19. 1. 2018, novoustanovljena pa ga morajo opraviti v 8 dneh od ustanovitve.

Arhiv: Dobro obiskana prva seja Strateškega sveta GZS za kolektivno dogovarjanje

Dne 17.1.2019 je na GZS potekala prva seja Strateškega sveta za kolektivno dogovarjanje/bipartitni socialni dialog, ki ga je Upravni odbor GZS na seji 5.12.2018 ustanovil kot svoje posvetovalno telo.

Arhiv: Na portalu e-VEM tudi potrdilo A1 za voznike, monterje in serviserje

Na portalu e-Vem sta omogočeni dve novi storitvi, in sicer oddaja vlog za izdajo oziroma predčasno prenehanje potrdil A1 na podlagi 13. člena Uredbe 883/2004 za delavce s področij izvajanja montaž in servisov ter opravljanja mednarodnega cestnega prometa (vozniki).

Arhiv: GZS o prihodnosti dela

Ali nam prihodnost že trka na vrata? Na GZS je 22. novembra 2018 potekala konferenca s privlačnim naslovom »Prihodnost dela«. GZS je v okviru projekta »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja« šele pričela z razpravo o novih oblikah dela, novih načinih dela, kot odzivu na vedno večjo digitalizacijo in posledično vlogo sodelovalnega gospodarstva kot tudi avtomatizacijo in robotizacijo.

Arhiv: Ali imamo dovolj in prava znanja in veščine za socialni dialog?

GZS je v okviru projekta Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja, izvedla drugo fokusno srečanje v seriji regionalnih dogodkov namenjenih izboljšanju socialnega dialoga na regionalni podjetniški ravni z naslovom »Fokusno srečanje - okrogla miza: Ali imamo dovolj in prava znanja in veščine za socialni dialog?«

Arhiv: USPEŠNA IZVEDBA DELAVNIC V REGIJAH

V okviru projekta Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja smo na Severnem Primorskem in na Koroškem izvedli dve uspešni delavnici namenjeni krepitvi kompetenc udeležencev.

Arhiv: Obvestilo o uspešno zaključenem kolektivnem sporu glede veljavnosti KP za poklicne novinarje za delodajalce člane GZS-MZ

Dne 9.10.2018 je GZS - Medijska zbornica prejela odločitev Vrhovnega sodišča v kolektivnem sporu glede veljavnosti KP za poklicne novinarje za njene člane.

Arhiv: Etika odnosov med delodajalci in zaposlenimi – ambicija ali pozabljen standard v socialnem dialogu?

V okviru projekta Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja, ki ga izvaja GZS - Pravna služba v sodelovanju s KSS PERGAM, vas vabimo na okroglo mizo z naslovom Etika odnosov med delodajalci in zaposlenimi - ambicija ali pozabljen standard v socialnem dialogu?