Novice


Arhiv: novosti v zvezi z napotitvijo po 1.5.2018, naš znak 2/18

Spoštovani! Opozarjamo vas, da s 1.5.2018 začnejo v Avstriji veljati spremembe določenih kolektivnih pogodb ter tudi nove urne postavke. Prosimo vas, da pred napotitvijo v Avstrijo, ki bo začela veljati s 1.5.2018 preverite, ali je na vašem področju opravljanja storitev prišlo do sprememb kolektivnih pogodb in v pozitivnem primeru le-te spremembe tudi nemudoma upoštevate.

Arhiv: Navodilo o trošarinski obravnavi izdelkov iz tarifnih oznak 2702, 2703, 2704 in 2713, št. 3/2018

To navodilo določa pravila in postopke, ki jih morajo izvajati osebe pri poslovanju z izdelki iz tarifnih oznak 2701, 2702, 2704 in 2713, posebnosti obračunavanja in plačevanja trošarine ter nadzora proizvodnje, predelave, skladiščenja in gibanja teh izdelkov. Navodilo začne veljati 20. 4. 2018.

Arhiv: Nacionalno tekmovanje za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«

MDDSZ vabi organizacije k sodelovanju na nacionalnem tekmovanju za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019«. Ministrica, dr. Anja Kopač Mrak je 8. januarja 2018 imenovala tripartitno Komisijo za ocenjevanje kandidatov za priznanje »Dobra praksa na področju varnosti in zdravja pri delu 2018-2019« ter jo zadolžila za izvedbo nacionalnega tekmovanja, ki bo potekalo pod okriljem kampanje Zdravo delovno okolje 2018-2019: »Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta«.

Arhiv: GZS pričela s projektom za krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja

Gospodarska zbornica Slovenije je v sodelovanju s projektnim partnerjem Konfederacijo sindikatov Pergam pridobila projekt z naslovom »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja. Projekt sodi v okvir javnega razpisa za sofinanciranje projektov socialnih partnerjev, ki ga je objavilo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter poteka od decembra 2017 do septembra 2021.

Arhiv: NOVICA ZA DELODAJALCE: A1 in sprememba zavarovalne podlage

A1 in sprememba zavarovalne podlage

Arhiv: ANKETA: Konkurenčnost, inovativnost, učinkovitost in trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva v procesih razvoja EU

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani v okviru evropskega projekta z naslovom »Konkurenčnost, inovativnost, učinkovitost in trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva v procesih razvoja EU« izvaja raziskavo o varstvu konkurence z zagotavljanjem enakosti med gospodarskimi družbami. Pomemben del raziskave bodo predstavljali izsledki anonimne ankete, za izvedbo katere potrebujemo sodelovanje čim večjega števila gospodarskih družb v Republiki Sloveniji. Ker je vprašanje enakopravnosti gospodarskih subjektih pri nastopanju na trgu pomembno vprašanje, s katerim se v okviru svojega delovanja ukvarja tudi Gospodarska zbornica Slovenije, se v sodelovanju z njo obračamo na vas. Z izpolnitvijo ankete boste pripomogli k ugotovitvi, kakšno je dejansko stanje na področju zagotavljanja in varstva enakopravnosti majhnih in mikro družb, kar bo podlaga za presojo, ali so na tem področju potrebne sistemske spremembe in dopolnitve.

Arhiv: Revidirane družbe, pozor na nov dokument!

Po novem bodo morale vse revidirane družbe javnosti razkriti svoj sistem (korporativnega) upravljanja. V letno poročilo (kot del poslovnega poročila) za leto 2016 (poslovno poročilo lahko oddate tudi po 31. marcu) morate po novem vključiti IZJAVO O UPRAVLJANJU. Izjava o upravljanju je priložnost, da družba identificira svoje organizacijske slabosti in jih odpravi. Korporativno upravljanje predstavlja pomembno informacijo tako poslovnemu okolju kot potencialnim investitorjem, zmanjšuje tveganja s področja upravljanja, hkrati pa je orodje za izboljšanje lastne konkurenčnosti in strokovnosti pri upravljanju.

Arhiv: Platforma za napotitev na delo je namenjena obveščanju podjetij in njihovih delavcev o napotitvi in posredovanju dela delavcev v Avstrijo.

Zaradi vedno večje mednarodne delitve dela in prepletenosti gospodarskih dejavnosti podjetja vedno pogosteje uporabljajo delavce iz drugih držav. Podjetja svoje delavce napotijo ali posredujejo kot začasno zaposlene delavce v drugo državo, da lahko dosežejo gospodarske rezultate in tam začasno delajo.

Arhiv: Izognite se dragemu plačevanju za strokovne nasvete pri poslovanju

Če želite znižati stroške poslovanja, vam predlagamo uporabo portala FinD-INFO, ki na enem mestu združuje aktualne odgovore na najpogostejše davčne, finančno-računovodske, pravne in kadrovske dileme, s katerimi se lahko srečate med poslovanjem.

Arhiv: FURS bo s pomočjo davčnih blagajn nadziral tudi delo in zaposlovanje na črno

Finančna uprava želi seznaniti lastnike davčnih blagajn in njihove zaposlene, da bodo izdani računi v sistemu davčnih blagajn pomemben element za namene nadzora dela in zaposlovanja na črno. Oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave je namreč sestavni del računa. Podatki o tej osebi se bodo za vsak izdan račun pošiljali na finančno upravo, ki bo z analizo tveganja v okviru svojih pristojnosti preverjala morebitne kršitve obsega opravljenega dela legalnih zaposlitev in davčne zakonodaje, prav tako pa bo na terenu preverjala dejansko identifikacijo fizičnih oseb, ki izdajajo račune. Zavezance in zaposlene želimo seznaniti, da bo zelo pomembno, v imenu katerega zaposlenega pri zavezancu/podjetju je izdan račun, hkrati pa morajo biti na to pozorni tudi zaposleni, da ne bi kdo njihovega identifikacijskega znaka zlorabljal.