Novice


Arhiv: Etika odnosov med delodajalci in zaposlenimi – ambicija ali pozabljen standard v socialnem dialogu?

Spoštovani člani kadrovske sekcije pri GZS OZ Postojna, delodajalci, zaposleni, sindikalni predstavniki, drugi zainteresirani!

V okviru projekta Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja, ki ga izvaja GZS - Pravna služba v sodelovanju s KSS PERGAM, vas vabimo na okroglo mizo z naslovom

Etika odnosov med delodajalci in zaposlenimi - ambicija ali pozabljen standard v socialnem dialogu?

Gosta okrogle mize bosta:

Goran Petek, Izoterm Plama d.o.o., prokurist in Jakob Krištof Počivavšek, predsednik KSS PERGAM.

Pogovor bo vodila Metka Penko Natlačen, namestnica direktorja Pravne službe GZS. Po kratki predstavitvi skupnega projekta in uvodu voditeljice v tematiko, bosta svoj pogled, izkušnje in pobude predstavila naša gosta. K sodelovanju z aktivnimi vprašanji ste vabljeni vsi, ki želite to široko in izzivalno tematiko komentirati ali kaj predlagati. Gre za izmenjavo mnenj, ugotovitve in usmeritve za dobrobit gospodarskega okolja in splošne družbene klime v Primorsko-notranjski regiji in seveda širše. Te naloge se GZS OZ Postojna kot nepolitična strokovna organizacija dobro zaveda.

V drugem delu okrogle mize vam bodo svetovalci iz Pravne službe GZS na voljo za odgovore na delovnopravna vprašanja, ki jih boste lahko postavili v povezavi s prakso iz vaših podjetij ali kar tako.

Okrogla miza bo potekala v dveh delih, v odmoru pa bo prilika za kavico, prigrizek in klepet ter seznanitev in mreženje med udeleženci. Trajanje okrogle mize ocenjujemo na dobri 2 uri.

Okrogla miza bo v četrtek 25. oktobra 2018 ob 9. uri v prostorih GZS OZ Postojna, Cankarjeva ulica 6, 6230 Postojna.

Prijave sprejemamo na tel: 05 / 72 00 110 (Tina Januš Hočevar) oz. e-pošto: oz.postojna@gzs.si

mag. Boštjan Požar
direktor

Fotogalerija