Novice


Arhiv: Obvestilo o uspešno zaključenem kolektivnem sporu glede veljavnosti KP za poklicne novinarje za delodajalce člane GZS-MZ

Dne 9.10.2018 je GZS - Medijska zbornica prejela odločitev Vrhovnega sodišča v kolektivnem sporu glede veljavnosti KP za poklicne novinarje za njene člane. V sporu je odločeno v korist predlagatelja GZS-MZ, ki jo je zastopala Metka Penko Natlačen iz Pravne službe GZS. Sodba navaja, da je revizija nasprotnega udeleženca, Sindikata novinarjev Slovenije, GZS MZ kot predlagatelja in drugega intervenienta DELO dd zavrnjena, kar pomeni da KPPN za naše člane ne velja od 6.5.2009, kot navaja pravnomočna drugostopenjska sodba Višjega delovnega in socialnega sodišča.

S tem so mimo tudi vsi zastaralni roki za morebitne zahtevke zoper delodajalce; obstaja pa možnost odškodninskih tožb delodajalcev zaradi sodnih odločitev, ki so štele KP za poklicne novinarje za zavezujočo za člane GZS tudi po 6.5.2009 in so bile v škodo delodajalcev.

Fotogalerija