Novice


Arhiv: GZS o prihodnosti dela

Ali nam prihodnost že trka na vrata? Na GZS je 22. novembra 2018 potekala konferenca s privlačnim naslovom »Prihodnost dela«. GZS je v okviru projekta »Krepitev kompetenc na področju kolektivnega dogovarjanja« šele pričela z razpravo o novih oblikah dela, novih načinih dela, kot odzivu na vedno večjo digitalizacijo in posledično vlogo sodelovalnega gospodarstva kot tudi avtomatizacijo in robotizacijo.

 

 

Skupne poudarke o pomenu pogovorov na teme, povezane s prihodnostjo dela, so podali Mitja Gorenšček, izvršni direktor GZS, Jakob Počivavšek, predsednik Konfederacije sindikatov Pergam in Metka Penko Natlačen, strokovna vodja projekta. V predstavitvah vabljenih strokovnjakov, dr. Elizabeta Zirnstein, dr. Janja Hojnik, dr. Gorazd Kovačič, Ksenija Špile Božič, BB svetovanje, Jelena Potokar iz Housing d.o.o in Viviana Žorž iz Adecca, ki prihajajo tako iz akademske sfere in prakse smo lahko ugotovili, da je prihodnost že del sedanjosti. Številni vplivi novih poslovnih modelov so vidni že danes, imajo tako pravni, sociološki kot ekonomski vpliv. Klasična delovna mesta se namreč preoblikujejo, saj se vsebina dela spreminja, zato je v tem obdobju treba še posebej negovati dialog s socialnimi partnerji.

Konferenca je bila ena v seriji pogovorov na temo prihodnosti dela in prihodnosti socialnega dialoga v kontekstu širših družbenih sprememb.

Fotogalerija