Zapri

Trgovinske informacije


- Pogoji poslovanja v dejavnosti trgovine s poudarkom na različnih zvrsteh prodaje (od vrat do vrat, na premičnih stojnicah itd… )
- Pogoji dajanja izdelkov v promet, vključno z deklariranjem izdelkov npr. tekstil, živilski izdelki, igrače, kozmetični izdelki, nevarni pripravki itd. )
- Obveznosti trgovcev do kupcev z vidika določil zakona o varstvu potrošnikov (spremne listine, garancije, reklamacije, itd.)
- Razprodaje
- Pravilnik o kalu itd.


Strokovno področje je zelo široko in se nanaša na podajanje informacij in pojasnil v zvezi z opravljanjem dejavnosti  trgovine kot tudi posebnosti dajanja izdelkov na trg, zlasti v smislu označevanja izdelkov. To področje namreč ni enovito urejeno, ampak imajo različni proizvodi različne zahteve glede označb oz. deklaracij. Seveda pa mora trgovec kot vezni člen med proizvodnjo in končnim kupcem dobro poznati tudi zakonske obveznosti, ki jih ima v odnosu do potrošnika.

Strokovnjak: Mateja Tilia 
e-pošta: info@gzs.si

Ure podajanja informacij in nasvetov: petek, 08.30-10.00
Tel.: 01/5898 000 (telefonsko)


Avtor: Infopika