Zapri

Informacija o poslovanju koroških gospodarskih družb v letu 2002


Celotno besedilo je objavljeno v prilogi.


Avtor: Vlado Šuster
Pripeti dokumenti

Blagovna menjava koroškega gospodarstva v letu 2002


Pozicija Koroške v blagovni menjavi Slovenije je zelo dobra, saj je delež izvoza glede na leto 1991 potrojen, a vendar nekoliko nižji kot leta 2001. Regija je lani ustvarila 698,7 mio EUR izvoza, kar predstavlja 6,37% delež slovenskega izvoza in 3,75% delež uvoza oz. vrednostno 434,0 mio EUR. Po vrednosti izvoza je regija na 6 mestu med 13 slovenskimi regijami, glede na dosežen pozitiven saldo pa na 4 mestu. Pokritost uvoza z izvozom v višini 161% je med najvišjimi v državi.

V letu 2002 je blagovna menjava potekala s 97 državami, v njej pa je sodelovalo 327 izvoznikov in 415 uvoznikov. Kako pomembna so posamezna večja podjetja, v glavnem proizvajalci za avtomobilsko industrijo, pove podatek, da prvih šest izvoznikov realizira 72% regijskega izvoza, prvih šest uvoznikov pa 71% celotnega uvoza.

Blagovna menjava po občinah kaže, da se je delež mestne občine Slovenj Gradec, predvsem zaradi največjega koroškega izvoznika Preventa (4. slovenski izvoznik) povečal in predstavlja že skoraj 62% regijskega izvoza oz. Vrednostno 434 mio EUR, izrazito izvozno naravnana je še občina Ravne na Koroškem, katerih družbe so v lanskem letu izvozile blago v vrednosti 115 mio EUR.

Pomembnejši partnerji v blagovni menjavi regije so že tradicionalno isti, čeprav se je struktura izvoza po državi namena opazno spremenila. Nemško tržišče je leta 2001 predstavljalo 59% delež, v letu 2002 pa le 46% oz. 319 mio EUR. Iz 11% se je na 7,8% znižal delež Avstrije, kot druge najpomembnejše partnerice, izjemno povečanje pa beležimo na trgu Slovaške, ki predstavlja sedaj 7,2% delež, lani pa le 3%.


Že leta so najpomembnejše izvozne in uvozne skupine blaga iste in sicer:

Izvozne skupine blaga
  • Sedeži in njihovi deli
  • Palice in profili iz legirananega jekla
  • Električni akumulatorji
  • Tekstilne tkanine
  • Stavbno pohištvo in leseni proizvodi za gradbeništvo

Uvozne skupine blaga

  • Tekstilne tkanine
  • Proizvodi iz usnja in umetnega usnja
  • Sedeži in njihovi deli
  • Plišasti materiali
  • Elektrotermični aparati in naprave za gospodinjstvo

 


Avtor: Tatjana Kupnik