Koroška gospodarska zbornica

Promocija in podpora


GZS Koroška gospodarska zbornica


Svetujemo in nudimo naslednje storitve:

  • promocijo podjetij doma in v tujini,
  • izobraževanje in usposabljanje,
  • spodbujanje razvoja podjetništva,
  • podporo pri razvoju turizma,
  • storitve poslovno-informacijskega
    sistema.