Koroška gospodarska zbornica

Podelili smo priznanja najboljšim inovatorjem v koroški regiji za leto 2005


Inovacije za leto 2005

NA KOROŠKEM  IMA ZNANJE  IME IN PRIIMEK!Evropska unija inovacije obravnava kot gonilno silo gospodarske rasti konkurenčnosti evropskega gospodarstva, zato jim temu primerno namenja tudi veliko pozornosti, tako na področju političnih pobud kot programov za financiranje in spodbujanje inovativnosti. Ob vstopu v EU si je  Slovenija postavila za cilj, da postane ena izmed najbolj razvitih članic EU, kar pa seveda z obstoječo gospodarsko strukturo ni mogoče izpolniti. Najpomembnejši dejavniki uspešnega gospodarskega razvoja so znanje, inovativnost in sposobnost za obvladovanje sodobnih tehnologij. Velik delež slovenskega, predvsem pa koroškega gospodarstva še vedno predstavljajo tradicionalne industrijske dejavnosti, ki so delovno intenzivne in imajo praviloma nižjo dodano vrednost.  Nagrajene inovacije pa vendarle potrjujejo, da imamo v regiji velike potenciale tudi v znanju, da smo sposobni razvijati vrhunske proizvode in storitve za globalni trg, s katerimi ne pridobijo samo podjetja v katerih so inovacije ustvarili, ampak celotno koroško in slovensko gospodarstvo.

13 prijav je prispelo na razpis za najboljše koroške inovacije v letu 2005, kar pomeni, da je bil odziv boljši kot leto poprej.  Na Območni zbornici Koroška smo mnenja, da število prijav še vedno ni pravi odraz stanja inovativnosti v regiji, saj večina prijav prihaja iz večjih podjetij, vse premalo pa iz malih in srednjih.

Ocenjevalna komisija je 26 inovatorjev za prispele inovacije nagradila z štirimi bronastimi, petimi srebrnimi in štirimi zlatimi priznanji.


Svečana podelitev priznanj pod geslom » Znanje ima ime in priimek« je bila 9. junija 2006 v Gostišču Aerodrom v Mislinjski Dobravi. Priznanja sta podelila predsednik Gospodarske zbornice Slovenije mag. Jožko Čuk in predsednik Območne zbornice  Koroška gospod Jože Kozmus.

PRIJAVITELJ INOVACIJE

IME IN PRIIMEK
INOVATORJA

NASLOV INOVACIJE

PRIZNANJE

CIMOS LIVARNA VUZENICA d.o.o.
VUZENICA

Rajko Stražišnik, Ivan Harnik, Janko Osrajnik

PRESTAVITEV AERATORJA

BRONASTO

MATEJ TURIČNIK, samostojni inovator
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Matej Turičnik

LESEN HLADILNIK

BRONASTO

MILOŠ DOBOVIČNIK, samostojni inovator
DRAVOGRAD

Miloš Dobovičnik

MESTNO TRIKOLESNO VOZILO Z NAGIBNO TEHNIKO

BRONASTO

MILOŠ DOBOVIČNIK, samostojni inovator
DRAVOGRAD

Miloš Dobovičnik

AVTOMATSKI STROJ ZA KOMPRIRANJE ODPADNIH PLOČEVINK

BRONASTO

STRUC KOVAČIJA MUTA d.o.o
MUTA

Rudolf Tandler

IZBOLJŠAVA ORODJA

SREBRNO

LESNA TIP OTIŠKI VRH d.d.
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Matej Turičnik

SPREMEMBA POSTOPKA NAELEKTRITVE PAPIRJA NA PLOŠČO

SREBRNO

TAB d.d.
MEŽICA

Drago Rebula, Aleš Janko

JIS TIPI STARTNIH BATERIJ

SREBRNO

STROJI d.o.o.
RAVNE NA KOROŠKEM

Branko Kramer, Jurij Pratnekar, Andre j Mauhler,
Jakob Mavrin, Drago Bevc

VEČSTOPENJSKA TRANSFER STISKALNICA S PODAJNO LINIJO

SREBRNO

NIEROS METAL d.o.o.
SLOVENJ GRADEC

Karel Stoviček

DVIŽNO - OBRAČALNI PNEVMATSKI STROJ 4511 - 500

SREBRNO
LESNA TIP OTIŠKI VRH d.d.
ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU

Milan Krajnc, Simon Gerdej

NAPRAVA ZA POSNEMANJE ROBOV
OPLEMENITENIH IVERNIH PLOŠČ

ZLATO

METAL RAVNE d.o.o.
RAVNE NA KOROŠKEM

Andrej Vrečič, dr. Ferdinand Grešovnik,
Vladimir Perovnik, mag. Darja Oblak, Alojz Buhvald

RAVNEX VRHUNSKO ORODNO JEKLO ZA DELO V VROČEM

ZLATO

NIEROS METAL d.o.o.
SLOVENJ GRADEC

Bojan Bricman, Ivo Razdevšek

PRALNICA CL-T 1600 MULTI 4530-157

ZLATO

JOHNSON CONTROLS - NTU d.o.o
SLOVENJ GRADEC

Frančišek Jereb, Tomaž Permanšek, Damjan Vinarnik

PLEMENITENJE USNJA

ZLATO


Avtor: OZ Koroška
Pripeti dokumenti