Koroška gospodarska zbornica

Podelili smo priznanja najboljšim koroškim inovacijam 2010


Skupinska slika s podelitve naj inovacijam


Na GZS Območni zbornici Koroška smo izjemno veseli in ponosni, da smo na inovacijskem področju tradicionalno odlični. Razpis za leto 2010 je bil že 8. po vrsti. Do sedaj smo podelili 180 regijskih priznanj in diplom, nagradili skoraj 600 inovatorjev. Inovativna klima Koroške je prava. Pa še zanimivost. Letos je med inovatorji 10% žensk, torej inovacije niso več samo v domeni moških.

Tudi kvaliteta inovacij se iz leta v leto izboljšuje. Opažamo, da je med letošnjimi inovacijami zaznati zelo povečano sodelovanje med podjetji in razvojno-raziskovalnimi ustanovami, predvsem fakultetami in to je nedvomno velik napredek, saj stalno opozarjamo, da je povezovanja z akademsko sfero premalo. Nesporno je inovativnost za koroško gospodarstvo ključen dejavnik konkurenčnosti, kar se kaže tudi v uspešnosti regijskega gospodarstva, ki je bilo lani med tistimi štirimi regijami v Sloveniji, ki je lansko poslovno leto zaključilo pozitivno, kar nedvomno je uspeh.

ZNANJE JE DOBILO IME IN PRIIMEK je moto naše vsakoletne podelitve. Ocenjevalna komisija je inovacije za leto 2010 nagradila z 8 zlatimi, 10 srebrnimi in11 bronastimi priznanji ter 2 diplomama.

V tekmo za najboljšo slovensko inovacijo smo prijavili pet najvišje ocenjenih »zlatih« inovacij iz naslednjih podjetij:

 1. Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem,
 2. Nieros Metal d.o.o. Slovenj Gradec,
 3. Johnson Controls - NTU d.o.o. Slovenj Gradec,
 4. Lesna TIP Otiški vrh d.o.o. Šentjanž pri Dravogradu in
 5. Kograd Igem d.o.o. Šentjanž pri Dravogradu.

Gostitelj letošnje slavnostne podelitve diplom in priznanj je bilo ugledno koroško podjetje Johnson Controls – NTU d.o.o. iz Slovenj Gradca. Na dogodku je uvodoma spregovoril mag. Samo Hribar Milič, predsednik Gospodarske zbornice Slovenije, sledil je pozdrav gostitelja mag. Tomaža Primožiča, glavnega direktorja Johnson Controls – NTU Slovenj Gradec.

Vrstni red podeljevanja priznanj je bil odvisen od doseženega števila točk. Priznanja sta podeljevala predsednica GZS Območne zbornice Koroška, Mojca Kert Kos in predsednik GZS mag. Samo Hribar Milič.

DIPLOME

Podelili smo dve diplomi:

 • Diplomo so prejeli inovatorji Rok FILIPIČ, Marko ZUPANČIČ, Boštjan ČREP, Dušan LANDEKER in Matjaž PIGNAR iz podjetja Johnson Controls – NTU d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Izdelava naprave za nameščanje prevlek na PU surovec.I novatorjem je uspelo ob minimalnih vlaganjih izdelati napravo, ki omogoča lažje in hitrejše nameščanje prevlek, s tem so produktivnost povečali za kar 20% in povečali profitabilnost končnega izdelka.
 • Diplomo je prejel inovator Boris URANC RATAJ iz podjetja B in A, Borut Uranc Rataj s.p. iz Prevalj za inovacijo Dvovišinski transportni voziček za okrogli material. Inovacija predstavlja tehnološko rešitev v proizvodnem procesu. Dvovišinski transportni voziček za okrogli material omogoča skladiščenje in praznjenje dveh različnih dimenzij okroglega materiala naenkrat, ker je izboljšalo izkoristek delovnega prostora, investicija v izgradnjo novih prostorov ni več potrebna.

BRONASTA PRIZNANJA

Podelili smo enajst bronastih priznanj:

 • Bronasto priznanje je prejel inovator Viktor POBERŽNIK iz podjetja Grammer Automotive Slovenija d.o.o. iz Slovenj Gradca za inovacijo Avtomatizacija montaže Delta II predalnika. Postopek, ki je bil predmet inovacije, je ob 8% povečanju produktivnosti izboljšal ergonomijo dela in odpravil riziko poškodb. Z napravo so zagotovili »one piece flow«, sedaj se namreč glavnina komponent, ki so se montirale fazno, montira na napravi za končno montažo.
 • Bronasto priznanje so prejeli inovatorji Miran ROTOVNIK, Drago MERZDOVNIK in Blaž BREZNIK iz podjetja Prevent Moduli d.o.o. iz Slovenj Gradca za inovacijo Kombinirano orodje za izdelavo lukenj in odrezevanje. V podjetju izsekujejo plastične profile, ki se nato všijejo v avtomobilsko sedežno prevleko. Z izdelavo novega, kombiniranega orodja so zmanjšali tehnološki čas izdelave za 2x, zmanjšali možnost napak ter s tem reklamacij, znižali strošek izdelave za 30%, nenazadnje pa tudi bistveno olajšali delo operaterjem.
 • Bronasto priznanje so prejeli inovatorji Borut LEDINEK, Dušan LANDEKER, Miodrag KRALJ in Živko JESENIČNIK iz podjetja Johnson Controls – NTU d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Daimler 221 avtomatsko mazanje palic. Bistvo inovacije je združitev dveh funkcij, kontrola vzglavnikov in mazanje palic. Razlika med vzglavniki določenega tipa je samo v razporeditvi utorov, zato je obstajala možnost zamenjave dveh vzglavnikov pri pakiranju. Z novo napravo so dosegli 100% ločevanje.
 • Inovator Damijan ANDREJC iz podjetja Modul d.o.o. iz Slovenj Gradca je dobil bronasto priznanje za inovacijo Mešalec granulata. Novi mešalec je izjemno izboljšal pogoje dela, saj brez fizičnega napora hitro, enostavno in natančno zmeša granulat z določenim odstotkom barve. Izboljšana je tudi kvaliteta končnega produkta.
 • Prav tako so dobili bronasto priznanje inovatorji Aziz KHALAF, Matjaž JEROMELJ, Blaž WOLF, Janez OGRIS, Boris PANTNER, Zvonka OICLJ in Andrej ROTOVNIK iz podjetja Johnson Controls – NTU d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Renault J95 kamera. Zopet smo pri vzglavnikih. Zaradi ročnega vstavljanja palic v vzglavnike se je včasih zgodilo, da so vstavili napačne palice, sledile so reklamacije kupcev. Z inovacijo – POKA YOKE napravo je težav konec, prihranili so vsaj 75.000€, saj so zmanjšali izmet, manjša je tudi poraba repro materiala.
 • Za inovacijo Prenosna pisarna na delovni plošči je prejel bronasto priznanje inovator Jožef OŠLAK iz Mute. To je definitvno inovacija, pri kateri vsi vemo, za kaj gre. Mobilna pisarna na delovni plošči poenostavlja delo s strojno opremo – računalnik, tiskalnik, predvsem pa je prijazna do uporabnika. Namenjena je vsem delavcem na terenu, ki uporabljajo računalniško strojno opremo – zavarovalni zastopniki, inšpektorji na terenu, nepremičninski posredniki, trgovski zastopniki in drugi.
 • Bronasto priznanje so dobili inovatorji Bojan BRICMAN, Rok SPANŽEL in Marijan CESTAR iz podjetja Nieros Metal d.o.o.Slovenj Gradec za inovacijo Razstavljiva kabinska pralnica. Iz Nieros Metala nas vsako leto presenetijo s kakšno posebno pralnico. Ta je bila razvita izključno za potrebe znanega kupca, njena specifika pa je v tem, da je sestavljena iz večih, med seboj sestavljivih modulov, zato so jo dostavili po delih in jo zaradi oteženega dostopa sestavili v prostorih kupca.
 • Za inovacijo Univerzalno orodje za izsekovanje utorov v profilih sta bronasto priznanje dobila inovatorja Miran ROTOVNIK in Danijel BREZNIK iz Prevent Moduli d.o.o. iz Slovenj Gradca. Kompliciran proces izsekavanja profilov je spodbudil inovatorja, da poiščeta rešitev, ki bo olajšala delo, zmanjšala tehnološki čas in zagotavljala visoko kakovost . Vse to v sebi združuje plod njune inovacije, novo univerzalno orodje za izsekovanje utorov v profilih.
 • Prav tako so prejeli bronasto priznanje inovatorji Aziz KHALAF, Matjaž JEROMELJ, Blaž WOLF, Boris PANTNER, Natalija PŠENIČNIK in Andrej ROTOVNIK in podjetja Johnson Controls – NTU d.o.o.Slovenj Gradec za inovacijo RFID R60. Z uporabo magnetnega čipa za označitev prevlek se je zelo povečala sledljivost sestavnih delov izdelka, čip hkrati omogoča spremljanje medfaznega izmeta in tudi končno kontrolo po pakiranju. Ker so z uporabo čipa v tem procesu izničili reklamacije, so posledično pridobili nove posle.
 • To bronasto priznanje je šlo v Metal Ravne d.o.o., prejeli so ga inovatorji Kristijan PLESNIK, Brane KEČEK, Mitja ŽIVIČ in Milan MIKLAVC za inovacijo Posodobitev Allino peči. Rezultat inovacije je posodobljena ogrevna peč, ki zagotavlja karakteristike nove peči. Je plod timskega dela in sodelovanja z institutom IMT in dobaviteljem peči. Najpomembnejši faktor je izjemen finančni učinek, v Metalu so samo iz naslova nižje investicije prihranili 4 mio EUR.
 • Zadnje bronasto priznanje je dobil inovator Milan VEČKO iz podjetja Fonaterm d.o.o. iz Slovenj Gradca za inovacijo Zvišanje izkoristka predelave fonaterma na granulatorju. Z inovacijo so dokazali, da je možno z dokaj enostavnim posegom in logičnim razmišljanjem doseči optimalen rezultat. V bistvu so višjo kapaciteto mletja granulata dosegli le s posebej oblikovano sejalno mrežo na granulatorju in s tem povečali kapaciteto kar za 40%.

SREBRNA PRIZNANJA

So prejeli inovatorji iz desetih podjetijin sicer:

 • Inovatorja mag. Karmen KOSEC in mag. Alojz GOSTENČNIK iz podjetja Relax d.o.o. Muta sta prejela srebrno priznanje za inovacijo Z intelektualnim orodjem do profesionalnega prodajalca. To je najpomembnejša netehnološka inovacija letošnjega razpisa. Predstavlja jo intelektualno orodje, ki je namenjeno prodajalcem turističnih aranžmajev, da bi lahko lažje in uspešneje dosegali zastavljene cilje. Absolutno prispeva k profesionalizaciji prodaje in s tem k večji kakovosti in zadovoljstvu kupcev. Družba Relax namerava metodologijo že v naslednjem letu prenesti tudi na tuje trge - Češka, Srbija in Nizozemska.
 • Iz podjetja Isomat d.o.o. Mežica so prejeli srebrno priznanje inovatorji Goran HAFNER, Frančišek KLADNIK in Darko PREGEL za inovacijo Kompenzacijske blazine Isomat-KB. Izdelek predstavlja odlično tehnično rešitev, ki preprečuje mehanske poškodbe cevovodov, saj mu zagotavlja manevrski prostor pri raztezanju zaradi visoke temperature v cevi. Kompenzacijske blazine se namreč vgrajujejo pri instalaciji toplovodnih sistemov v zemlji.
 • Inovacija Razvoj izdelkov za energetiko (za Siemens) je bila nagrajena srebrnim priznanjem, ki so ga prejeli inovatorji Miran KADIŠ, Bernarda JANET, Marjan HOVNIK, Sašo MAČIČ in Mitja LAURE iz podjetja Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem. Ko so v Metalu zaključili investicijo v novo stiskalnico, se jim je odprla možnost za razvoj visokokavostnih izdelkov za energetiko. Srž inovacije se nanaša na področje kovanja. Energetski trg je velik porabnik najzahtevnejših specialnih jekel, zato se s to inovacijo odpirajo nove tržne možnosti.
 • Prav tako sta dobila srebrno priznanje inovatorja Matijaž GOSTEČNIK in Srečko SLEMENIKiz Slovenj Gradca za inovacijo Trajno goreča nagrobna luč. Luč je v bistvu izdelana kot mikrosolarna elektrarna, ki s pomočjo svetlobe proizvaja energijo za samo delovanje. Njena svetilnost je zelo približana efektu gorenja prave sveče. Inovatorja sta prepričana, da bodo trajno gorečo nagrobno luč sprejeli tisti uporabniki, ki jim je varovanje okolja in omejevanje odpadkov postalo vrlina.
 • Srebrno priznanje so dobili inovatorji Zlatko MITIĆ, Božo KRUHEK, Primož ČUJEŠ in Bojan LAURE iz podjetja Nieros Metal d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Sušilec podplatov obutve. Stroj se v glavnem uporablja v pekarski industriji in sicer za sušenje podplatov obutve po pranju na prehodnem čistilnem stroju. Dejstvo je, da se po opravljenem pranju in nato sušenju podplata umazanija bistveno manj oprijema obutve, posledično se s tem izboljša tudi čistoča tal proizvodnega obrata.
 • Tudi to srebno priznanje je šlo v Nieros Metal d.o.o. Slovenj Gradec. Prejeli so ga inovatorji Marko ŽVIKART, Rok SPANŽEL in Zlatko MITIĆ za inovacijo Razrezna linija Nuevo Carnic. Nov dizajn razrezne linije za predelavo mesa omogoča boljšo izkoriščenost delovnega prostora in boljši pretok med delovnimi mesti. Kupec iz Nikarague je s transportnim sistemom tako zadovoljen, da pravi, da ima trenutno najbolje opremljeno proizvodnjo na tem področju, zato si bo Nieros Metal prizadeval, da postane eden največjih dobaviteljev tovrstne opreme za Centralno Ameriko.
 • Inovatorji Nevenka ŠTEHARNIK, Marko ROŽEJ, Dušan BOŽANK, Stanko MERKAČ, Amel BAŠIĆ in Boris KROPIVNIK iz podjetja Prevent – TRO d.o.o. Prevalje so dobili srebrno priznanje za inovacijo Optimiranje izdelave rezkarjev – granulatorjev za mletje plastike. Z razvojem nove tehnologije in optimiranjem vseh procesov ob uporabi najsodobnejših rezilnih orodjih so proizvodnjo prenesli na nov stroj, s katerim dosegajo maksimalno kakovost, bistveno krajši čas obdelave in večjo količino. Najpomembnejše pa je, da so ob novi tehnologiji odpadle operacije brušenja, ki so bile cenovno zahtevne in okoljsko najbolj moteče delo.
 • Inovatorji Milan VEČKO, Mitja MLAKAR, Marko KASTELIC in Andrej KUPČIČ iz podjetja Fonaterm d.o.o. Slovenj Gradec so prejeli srebrno priznanje za inovacijo Zatrditev izolacije Fonaterm v vpihanem volumnu. V podjetju med fazo mletja vmešajo v granular vodotopen aditiv, ki ima funkcijo, da po vpihu izolacije poveže granular med seboj, ga zlepi in na ta način dobijo t.i. modelirano ploščo, oblikovano po dejanski geometriji izolacijskega volumna. Kar 20 ton te izolacije je bilo uporabljene pri obnovi lesene cerkve na Rogli.
 • Za inovacijo Betonski elementi za linijsko odvodnjavanje padavinskih vod so prejeli srebrno priznanje inovatorji Marko GOMBOC, Oto BRGLEZ in Aleš KOBOLT iz podjetja Kograd IGEM d.o.o. Šentjanž pri Dravogradu. Novi elementi za linijsko odvodnjavanje padavinskih vod predstavljajo napredek v končnem izgledu zunanje ureditve, ki je za investitorje vedno bolj pomembna. Izdelek je patentiran, vsi elementi so iz betona ali armiranega betona in niso škodljivi za okolje, po zaključku življenjske dobe pa je možno izdelek v celoti reciklirati.
 • Zadnje srebrno priznanje so dobili inovatorji Bernarda JANET, Jure JAMER, mag. Tatjana VEČKO PIRTOVŠEK, mag. Alojz ROZMAN, Blanka OPREŠNIK in Milan ŠKAFAR iz podjetja Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem za inovacijo Razvoj novega jekla za novo generacijo termoelektrarn (PT955). S tem jeklom Metal Ravne vstopa na svetovni trg jekel za energetiko, ki ima trend stalne rasti in je dokaj neobčutljiv na gospodarska nihanja. Pričakovani finančni rezultati so odlični, izdelek pa je namenjen za dele turbin za proizvodnjo električne energije v novih termoelektrarnah.

ZLATA PRIZNANJA

Finalno dejanje slavnostnega dogodka je bila podelitev zlatih priznanj. Gre za izjemne inovacije, pet od osmih je vključeno v tekmo za najboljšo slovensko inovacijo.

 • Prvo zlato priznanje sta prejela inovatorja Tomo ŠTUMPFL in Zdenko ODER iz podjetja Elektro Štumpfl d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo Y-priključek za plovila. Izdelek je novost na svetovnem trgu, ki ga je navtično okolje takoj sprejelo, saj rešuje velik problem zadostne moči električne energije za vse porabnike na plovilu, ko se le ta vrne v marino. Moderna plovila so opremljena z množico električnih porabnikov, od hladilnika do klime, v večini marin pa je število ustrezno močnih vtičnic nezadostno. Y priključek povezuje dva "ship to shore" priključka in omogoča zadostno moč električne energije za vse porabnike na plovilu.
 • Zlato priznanje so dobili inovatorji Aleksandra LOGAR, Matjaž ŠAVC, Darko PREGEL in Jože STRADOVNIK iz podjetja Isomat d.o.o. iz Mežice za inovacijo Stroj za avtomatsko kaširanje žlebakov. Kaširanje žlebakov pomeni ovijanje žlebakov kamene volne v folijo. Z novim strojem so vse operacije kaširanja – razrez folije, lepljenje traku, ovijanje folije združili, jih avtomatizirali in inovirali v popolnoma nov stroj. Produktivnost se je povečala kar za 19%, to pa omogoča izdelavo večjih količin in znižuje stroške po enoti proizvoda.
 • Iz podjetja Plineks d.o.o. Mislinja so prejeli zlato priznanje inovatorji dr. Primož POGOREVC, dr. Tadej TASIČ in Aleš KREBL za inovacijo Naprava za merjenje trajanja vbrizgavanja pri Otto motorjih. Čas vbrizgavanja goriva je ključnega pomena pri njihovih predelavah motorjev na plin. Z novo napravo, ki je plod sodelovanja s Fakulteto za strojništvo v Mariboru, se je izjemno povečala zmogljivost predelave bencinskih motorjev na plin, sedaj bo možno v enem letu opraviti 750 predelav več. 
 • Zadnjih pet zlatih inovacij je vključenih v tekmo za najboljšo slovensko inovacijo, komu bo uspelo, bomo izvedeli v septembru. Definitvno gre za res odlične inovacije. Zlato priznanje so dobili inovatorji iz Johnson Controls – NTU d.o.o.Slovenj Gradec - Aziz KHALAF, Boris PANTNER, Janez OGRIS, Borut LEDINEK, Peter SKUDNIK in Blaž WOLF za inovacijo Poka Yoke naprava za izdelke Daimler Semi PIP. Zaradi ročnega natikanja plastičnih klipov in etiket na izdelke Daimler in posledično veliko reklamacij pri kupcu, so razvili napravo, ki avtomatično natika omenjene klipe in prepozna vrsto izdelka ter natisne ustrezno etiketo. Zaradi novega postopka so ukinili dodatno kontrolo ( dva delavca so lahko prerazporedili na druge naloge ), ker ni več reklamacij se je izjemno povečalo zadovoljstvo kupca.

   

  • Zlati so inovatorji Primož ČUJEŠ, Marko ŽVIKART, Rok SPANŽEL in Bojan LAURE iz podjetja Nieros Metal d.o.o. Slovenj Gradec, ki so prejeli zlato priznanje za inovacijo Tunelska pralnica za euro palete. Pralnica, ki je namenjena samo za pranje EURO palet, je tehnološko zahteven izdelek, s popolnoma avtomatiziranim sistemom nadzora delovanja pralnice. Njena prednost je v tem, da se za pranje uporablja zaprti tokokrog s sistemom filtracije. Običajno se za pranje palet uporablja kombinirana pralnica, ki je za vsaj 30 % dražja ter energijsko potratnejša.
  • Iz podjetja Kograd IGEM d.o.o. iz Šentjanža pri Dravogradu so inovatorji Aleš KOBOLT, Oto BRGLEZ in Marko GOMBOC dobili zlato priznanje za inovacijo Nov model sprednje uteži za pralni stroj. Nova utež je primerna za velikoserijski izdelek, ponaša se z izboljšano kvaliteto, s prihrankom delovnega časa in nižjimi stroški proizvodnje, zaradi vseh sprememb so izum patentirali. Z razvitjem novega tipa uteži so si priborili prednost pred konkurenco, pričakujejo, da bodo zato postali pretežni dobavitelj uteži za Gorenje.
  • Predzadnje zlato priznanje sta prejela inovatorja Andrej LAH in Zdravko PIJOVNIK iz podjetja Lesna TIP Otiški vrh d.d. iz Šentjanža pri Dravogradu za inovacijo Konstrukcijska plošča LSB P5. Inovacija je pomemben mejnik v proizvodnji ivernih plošč v Sloveniji kot tudi v Evropi. S konstrukcijsko ploščo LSB, ki je v celoti izdelana iz lesa, je možno graditi najmodernejše energetsko varčne in pasivne hiše. Plošča je v vseh pogledih in lastnostih neposredna konkurenca OSB ploščam, ki se največ uporabljajo v gradbeništvu. Pričakovati je, da bo njen edinstven način proizvodnje tržni delež povečal za najmanj 8x.
  • Najvišje ocenjena inovacija na razpisu za leto 2010 je bila inovacija podjetja Metal Ravne d.o.o. iz Raven na Koroškem. Zlato priznanje so dobili inovatorji mag. Tatjana VEČKO PIRTOVŠEK, mag. Alojz ROZMAN, Alojz BUHVALD, Jure JAMER, izredni profesor dr. Milan TERČELJ, doc. dr. Iztok PERUŠ in doc. dr. Goran KUGLER za inovacijo Umetna inteligenca in laboratorijska simulacija procesa preoblikovanja. Uporaba umetne inteligence – nevronskih mrež za določitev optimalnih tehnoloških kemijskih analiznih predpisov, na osnovi katerih ima jeklo najboljšo preoblikovanost, je ne samo novost v slovenski metalurški industriji, ampak tudi v svetovnem merilu. Postopek, ki so ga razvili skupaj z Naravoslovno tehniško fakulteto iz Ljubljane, je možno uporabiti tudi za izdelavo drugih jekel, zato so inovacijo zavarovali s poslovno skrivnostjo.

 
Foto utrinki s podelitve priznanj

 


Pripeti dokumenti