Koroška gospodarska zbornica

Podelili smo priznanja najboljšim koroškim inovacijam 2008


Podelitev priznanj za inovacije 2008

Na  Območni zbornici Koroška smo vseskozi prepričani, da je za razvojno - preobrazbene procese spodbujanje inovativnosti in inovacij zelo pomemben dejavnik. Za ta namen imamo veliko  kapitala in to v ljudeh. Pred leti  smo začeli z vzpodbujanjem, motiviranjem in promoviranjem inovacijske dejavnosti z nagrajevanjem inovacij. Vodilo nas je spoznanje, da razvoj potrebuje ustvarjalni nemir, odločnost za spremembe in pogum pri postavljanju ciljev.

Cilj razpisa, uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala razvoja gospodarstva je dosežen. Uspelo nam je spodbuditi 17  firm in samostojnih inovatorjev, da so svoje inovacijske dosežke skozi prijavo predstavili širšemu okolju.

Razpis za leto 2008 je šesti po vrsti, do sedaj smo podelili 119 regijskih priznanj in diplom, pri inovacijah  sodelovalo skoraj 400 inovatorjev. S 30 nagrajenimi inovacijami je Koroška drugo leto zapored najboljša v Sloveniji, 8 prijaviteljev je sodelovalo prvič.

Veliko zaslug za takšen uspeh ima nedvomno izjemno aktivna KOMISIJA ZA INOVACIJE, pod vodstvom Matjaža Aberška, ki spodbuja inovatorje, da svoje dosežke predstavijo širši javnosti in ne samo v podjetju, kjer so zaposleni.

Inovativnost je za  koroško gospodarstvo ključen dejavnik konkurenčnosti, glavnino regijskega gospodarstva namreč še vedno predstavljajo tradicionalne industrijske dejavnosti, ki so delovno intenzivne in imajo praviloma nizko dodano vrednost, a te dejavnosti imajo velik potencial  v znanju.

ZNANJE JE DOBILO IME IN PRIIMEK  je moto naše vsakoletne podelitve.

Ocenjevalna komisija je inovacije 2008 nagradila z 6 zlatimi, 10 srebrnimi, 8 bronastimi priznanji in 6 diplomami.

V nacionalno ocenjevanje  smo prijavili pet »zlatih«  inovacij iz naslednjih podjetij:

 • Nieros Metal d.o.o. Slovenj Gradec,
 • Fonaterm d.o.o. Slovenj Gradec,
 • Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem,
 • Lesna TIP Otiški vrh d.o.o. Šentjanž pri Dravogradu in
 • Selekt d.o.o. Slovenj Gradec. 

Po številu nagrajenih inovacij v obdobju 2003 - 2008 so na Koroškem najbolj inovativna podjetja:

Nieros Metal d.o.o. Slovenj Gradec, Metal Ravne d.o.o. Ravne na Koroškem in  Lesna TIP Otiški vrh d.d. Šentjanž pri Dravogradu.

DIPLOME

 • Diplomo prejmejo inovatorji Marko SINREIH, Bojan LAUKO in Drago BILIĆ iz podjetja JOHNSON CONTROLS – NTU d.o.o. iz Slovenj Gradca za inovacijo KITTING SUPERMARKET MONTAŽA KOMOLČNIKOV IN VZGLAVNIKOV. Optimizacija proizvodnje po sistemu Kitting zagotavlja znatno zmanjšanje zalog ( iz 5 dni na 4 ure ), optimizira delovno mesto in hkrati pomeni dvig produktivnosti.
 • Diplomo  prejmeta Viktor POBERŽNIK in Živko JESENIČNIK iz podjetja Grammer Automotive Slovenija d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo: NAPRAVA ZA ZAPIRANJE POKROVA. Pokrov je polizdelek in del sklopa naslona za roko avtomobila Opel Insignia, z inovacijo je proces montaže optimiran in zagotavlja bolj ergonomsko ureditev delovnega mesta.
 • Miloš DOBOVIČNIK iz Dravograda  prejme diplomo za inovacijo DODATNI VEČFUNKCIJSKI VARNOSTNI ELEMENT ZAŠČITNE ROKAVICE, ki daje proizvajalcu konkurenčno prednost, saj je zaradi dodatne funkcije možno na trgu dosegati višjo ceno, predvsem pa s svojimi varnostnimi elementi omogoča varnejše opravljanje dela.
 • Diplomo prejmeta inovatorja Marko KASTELIC in Andrej KUPČIČ iz podjetja FONATERM d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo PREPREČEVANJE STROJELOMA GRANULATORJA CMG. Z namestitvijo permanentnih magnetov,  so preprečili vnos jeklenih tujkov v mlin CMG, kar bi sicer povzročilo krhanje nožev oz. zmanjšalo življenjsko dobo stroja..
 • Z diplomo je nagrajena inovacija INOVATIVNA  EMBALAŽA ZA USTEKLENIČENO VINO, ki jo  prejmeta Davorin HORVAT in Brigita LEKŠE iz podjetja 28 DESIGN d.o.o. iz Slovenj Gradca. Za embalažo so uporabljeni naravni materiali, oblikovana pa je tako, da jo lahko zlagamo v vinoteko, torej namesto, da bi šla v smeti, postane pohištvo v vinoteki.
 • Stanka BLATNIK iz Slovenj Gradca  prejme diplomo za inovacijo OBLEKA IN OPRAVA ZA MLEČNO KRALJICO ZELENE DOLINE. Kreacija je zasnovana v barvah  blagovne znamke Zelene doline in prirejena vsebini poslanstva Mlečne kraljice, torej širjenju kulture slovenskega mlekarstva in je hkrati odlično promocijsko sredstvo.

BRONASTA PRIZNANJA

 • Bronasto priznanje prejmeta inovatorki Pavla VALENTE in Franja VOGRIN iz  Lesne TIP Otiški vrh d.d. za inovacijo: SPREMEMBA NAČINA DELA NA STISKALNICI VRATNIH KRIL, ki zagotavlja bistven prihranek časa izdelave, zmanjšano porabo lepila,  predvsem pa  manjšo obremenitev okolja, saj je poraba vodno-lepilne mešanice manjša  za 60.000 l na leto.
 • Iz Grafično embalažnega podjetja Šalekar d.o.o.  prejmejo bronasto priznanje Bojan ŠTALEKAR, Peter SUŠEC in Jože LENART iz za inovacijo: RFID GEP FARMACY. Podjetje je eden glavnih dobaviteljev embalaže za farmacevtske produkte podjetij Lek in Krka. Inovacija s svojo tehnologijo predstavlja tehnološki vrhunec v poenostavitvi logističnega procesa odpreme in izključuje možnost nepravilnih dobav posameznih materialov.
 • Bronasto priznanje prejme inovator Mirsad HODA iz Dravograda za inovacijo: VAROVALNI DUPLEX VALJČKI. Inovacija je bila prvič vpeljana v Livarni Vuzenica,  primerna je za vsa podjetja, ki uporabljajo dvigalne sisteme. Valjčki prek vzmetnega sistema pritiskajo na žične vrvi dvigala in preprečujejo poškodbe vrvi, za patent je že vložena prijava.
 • Bronasto priznanje prejmejo Samo PIKL, Aleš KOBOLT in Peter TURINEK iz podjetja KOGRAD IGEM d.o.o. za inovacijo: RAZVOJ LAHKIH MONTAŽNIH ARMIRANOBETONSKIH HAL. Montažni sistem je v celoti prefabriciran. Predstavlja napredek v smislu racionalnejših izvedb projektov zaradi manjših količin vgrajenih materialov in optimiziranih tehnoloških postopkov je tudi bistveno cenejši od primerljivih sistemov.
 • Bronasto priznanje prejmeta Edi LUŽNIK in Miran KLADNIK iz  Lesne TIP Otiški vrh d.d. za inovacijo: SPREMEMBA NAČINA  BARVANJA BELIH VRATNIH KRIL. Barvanje belih vrat je zahteven postopek, inovatorja sta z novim načinom prihranila veliko barve, razbremenila delavca, ki dela na ročnem brizganju vrat, poleg tega je sedaj možno v enakem času pobarvati dvojno količino vrat.
 • Marko ŽVIKART iz podjetja Nieros Metal d.o.o. prejme bronasto priznanje za inovacijo: STEBRNO DVIGALO, ki se uporablja za dvig in manipulacijo bremena v živilsko pridelovalnih obratih, farmaciji in drugod. Namesto verige, ki je običajna v takšnih dvigalih, so za pomik uporabili navojni drog in sistem linearnih vodil.
 • Bronasto priznanje prejmejo Tomaž ŽVIKART, Daniel BREZNIK in Jože HOVNIK iz Prevent Moduli d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo: AVTOMOBILSKA PNEVMATSKA NAPRAVA ZA IZDELAVO OBEŠALNIKOV IZ FILCA. Obešalniki iz filca služijo za viseči transport avtomobilskih sedežnih prevlek v kontejnerjih. Zaradi velikih količin se je porodila ideja o avtomatizaciji izdelave teh obešalnikov, stroški izdelave so se znižali, posledično se je pocenil tudi  končni izdelek.
 • Zadnje bronasto priznanje dobita za inovacijo: VZPOSTAVITEV INOVACIJSKO RAZVOJNEGA OKOLJA Davorin ROGINA in Dušan VODEB iz Tehnološko razvojnega centra Koroška. Gre za inovativen poslovni model, kjer  TRC  Koroška deluje kot tehnološki center, podjetniški inkubator in  institucija inovativnega okolja z registrirano razvojno raziskovalno infrastrukturo. V tem okolju  poteka proces prehoda razvojno raziskovalnih vsebin v podjetniško okolje, nastajajo nova podjetja in nova delovna mesta

SREBRNA PRIZNANJA

 • Igor HORVAT, Gradbeništvo Igor Horvat s.p. Slovenj Gradec dobi srebrno priznanje za inovacijo: PROTIHRUPNA SANACIJA CESTNIH LTŽ POKROVOV IN KANALET. Vsi, ki stanujemo v bližini kakšnega cestnega  LTŽ pokrova, ki neznosno ropota, si želimo, da bi bila inovacija takoj uporabljena v praksi. Bistvo inovacije je, da uporabljena masa zaradi svoje elastičnosti duši udarni zvok pokrova.
 • Iz podjetja Prevent Avtomobilski deli d.o.o. Profitni center Radlje ob Dravi prejme srebrno priznanje Robert GAŠPER za inovacijo INDIKATOR SPUŠČENIH VBODOV.   Gre za elektronski nadzor procesa šivanja, z zvočnim in optičnim   opozorilom na napake, ki lahko nastanejo med šivanjem. Tovrstne napake so globalni problem celotne tekstilne industrije, zato je inovacija tržno zelo zanimiva.     
 • Robert SVEČKO iz podjetja Nieros Metal d.o.o. je očitno ekspert za pranje, saj prejme kar dve srebrni priznanji, eno za inovacijo: INDUSTRIJSKA TUNELSKA PRALNICA ZA ZABOJE. Ta predstavlja popolnoma nov tip industrijske tunelske pralnice, namenjena je pranju in dezinfekciji zabojev tipa E2 in  ima kapaciteto pranja do 300 kos/uro. V primerjavi z ostalimi standardnimi pralnicami je ta manjša in prevozne izvedbe.
 • in drugo  za  PRALNICO TUNELSKO ZA KOŠARE IN NOŽE, ki je namenjena pranju in dezinfekciji košar za nože in deske v mesno predelovalnih obratih.
 • Srebrno priznanje prejmejo Darko PREGEL, Jože STRADOVNIK in Matjaž ŠAVC in podjetja ISOMAT d.o.o. Mežica za inovacijo: TANDEM – TEHNOLOGIJA RAZREZA IZOLACIJSKIH MATERIALOV. Nov in hitrejši načina rezanja izolacijskih materialov je bil razvit preko RR skupine. V obstoječe stroje so vgradili sistem dvojnega razreza, ki pomeni novo in bistveno izboljšano tehnologijo, za katero so že vložili predlog za patentno zaščito.
 • Bojan BRICMAN in Zlatko MITIĆ iz podjetja Nieros Metal d.o.o. prejmeta srebrno priznanje za inovacijo:  TOPLOTNI IZMENJEVALEC ZA INDUSTRIJSKE PRALNICE:    izkorišča energijo odpadne tople vode iz pralnice za segrevanje vhodne   hladne vode.  S tem privarčujejo pri porabi električne energije in tako zelo blagodejno vplivajo na okolje.
 • Za inovacijo SISTEM ZA MERJENJE DEBELINE KAŠIRANEGA BLAGA, prejmejo srebrno priznanje Sašo MOZGAN, Tomaž LINASI in Dani BREZNIK iz Prevent Lamitexa  d.o.o.   Tehnološki postopek plemenitenja tekstilij temelji na termičnem spajanju treh materialov v blago, ki mora izpolnjevati zahtevne karakteristike debeline blaga. Ročne meritve so nadomestili z laserskim merilnim sistemom, ki ima veliko prednosti in je zelo učinkovit.
 • Andrej KUPČIČ in Marko KASTELIC iz podjetja FONATERM d.o.o. prejmeta srebrno  priznanje za inovacijo: PREPREČEVANJE NAVIJANJA MATERIALA NA ROTOR ŠREDERJA WS 30. V podjetju režejo oz. šredajo tudi neskončne trakove tekstila, ki se včasih navijejo na rotor in s tem zaustavijo stroj. Z namestitvijo jeklenih tesnilnih ravnin na straneh rotorja, kar je bistvo inovacije, so navedene težave v celoti odpravili.       
 • V Nieros Metalu so izjemno inovativni, zato dobijo še četrto srebrno priznanje in to za inovacijo Zlatka MITIĆA SUŠILEC PODPLATOV: ki je namenjen sušenju podplatov na obuvalih v pekarski predelovalni industriji.
 • Srebrno priznanje prejme Jože LENART, PRO-FIL Jože Lenart s.p. iz Slovenj Gradca za inovacijo:  UČINKOVITA PROMOCIJA Z DOWNHILL REVOLUTION. Downhill revolution je v bistvu ogromna prozorna žoga, ki je namenjena adrenalinskim spustom. Inovator je žogo uporabil kot element promocije na raznih športnih in kulturnih  prireditvah, saj omogoča atraktivno oglaševanje sponzorjev, blagovnih znamk, skratka je odličen objekt za oglaševanje.    

ZLATA PRIZNANJA

 • Zlato priznanje prejmejo Marko SMRTNIK, Frančišek JEREB in Zvonko KRIVEC  iz podjetja KOPUR d.o.o. Slovenj Gradec za inovacijo:  POSTOPEK OBDELAVE IN VAKUUMIRANJA USNJA  - s katerim je rešen problem proizvodnje delov iz usnja v vseh industrijah, kjer se usnje uporablja, bistveno se zmanjša odpadek, za izum je že vložena patentna prijava.
 • Prav tako zlato priznanje prejmejo  Bojan BRICMAN, Robert SVEČKO in Rok SPANŽEL iz podjetja Nieros Metal d.o.o. za inovacijo:  PRALNICA TUNELSKA MULTI 2000, ki zagotavlja popolnoma avtomatiziran in nadzorovan proces nalaganja, pranja in razlaganja 200 l vozičkov. Pralnica je izjemno učinkovita, njena maksimalna kapaciteta je 2000 vozičkov na uro.
 • Matej KAC, Marijan KRAHULEC, Rok AREH in Aljoša OZIMIC iz podjetja Selekt d.o.o. dobijo zlato priznanje za inovacijo:  BIBLIOMAT, ki predstavlja skupek najvišjega nivoja  radiofrekvenčne identifikacijske tehnologije. Bibliomat omogoča izjemno hiter pregled in dostop do knjižnega gradiva in je že v fazi patentne prijave.
 • Zlato priznanje prejmejo  Andrej LAH, Pavel PORI in Zdravko PIJOVNIK iz LESNE Tovarne ivernih plošč Otiški vrh za  inovacijo:  PLOŠČE Z NIZKO EMISIJO FORMALDEHIDA – LE PLOŠČE ( low emission ), ki predstavljajo novost v svetovnem merilu in pomenijo pomembno prelomnico v proizvodnji ivernih plošč. S temi ploščami lahko Lesna TIP zadovolji najzahtevnejše evropske in svetovne kupce.   
 • Andrej KUPČIČ in Marko KASTELIC iz podjetja FONATERM d.o.o. prejmeta zlato priznanje za inovacijo: IZBOLJŠANA TEHNOLOGIJA MLETJA FONATERMA V MLINU CMG. Z dodajanjem oz. brizganjem vode v mešalno komoro mlina CMG so uspeli na dokaj enostaven način hkrati rešiti dva problema, saj so povečali izkoristek stroja in zmanjšali porabo energije.  
 • Zlato priznanje prejmejo Savo BURJA,  Jovan ILIEVSKI in Stanko PETOVAR iz podjetja Metal Ravne d.o.o. za inovacijo: UPORABA BELE ŽLINDRE.  Inovacija je izrazito ekološko naravnana, saj rešuje pereč problem deponiranja bele žlindre, ki se sedaj kot stranski produkt vrača v proizvodnjo in je za  Metal strateškega pomena, ker znatno zmanjšuje stroške ravnanja z industrijskimi odpadki, predvsem pa prispeva k proizvodnji prijazni okolju.

Fotoutrinki z regijske podelitve priznanj, Otiški vrh, 19.6.2009

 

 

 


Avtor: OZ Koroška
Pripeti dokumenti