Koroška gospodarska zbornica

O zbornici


GZS Koroška gospodarska zbornica


GZS Koroška  gospodarska zbornica je prostovoljna oblika organiziranosti gospodarstva v koroški regiji, ki obsega dvanajst občin: Črna na Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Slovenj Gradec in Vuzenica.

Smo del sistema Gospodarske zbornice Slovenije, ki kot učinkovit gospodarski lobi zastopa interese podjetij v odnosih z državo in sindikati pri oblikovanju pogojev dela in poslovanja ter pri zagotavljanju pogojev za gospodarski razvoj.

KAKO DELUJE IN JE ORGANIZIRANA GZS

Za lažje iskanje po vsebinsko in tematsko obsežnem spletnem portalu GZS poglejte ZEMLJEVID SPLETNEGA PORTALA GZS.

Ključna konkurenčna prednost GZS  Koroške gospodarske zbornice za gospodarstvo regije je:

 • bližina članom
 • osebni stik z njimi in
 • poznavanje konkretnih situacij, problemov in možnosti.

Skupaj z Gospodarsko zbornico Slovenije ustvarjamo priložnosti za:

 • povezovanje podjetij
 • vpliv na zakone, predpise in ekonomske politike
 • mednarodno poslovanje
 • razvoj
 • trženje in promocijo
 • pridobivanje novih znanj
 • dostop do kakovostnih poslovnih informacij
 • pridobitev listin in potrdil na enem mestu – javna pooblastila
 • izvedbo poslovnih in drugih dogodkov v optimalnem okolju.

Naš sistem obveščanja v celoti bazira na  elektronski pošti in spletu. Redno in  skrbno spremljamo poslovanje regijskega gospodarstva, pripravljamo ustrezne predstavitve, nagrajujemo najboljše inovacije, se družbeno odgovorno  vključujemo v razvoj regije, organiziramo različne vrste izobraževanj in usposabljanj ter še vrsto drugih aktivnosti, ki izhajajo iz vsakoletnega programa dela.

Zakaj je koristno biti član GZS Koroške gospodarske zbornice?

Ker je to:

 • edina oblika organiziranosti gospodarstva na nivoju regije in ne parcialno
 • organiziran partner v procesu regionalnega razvoja
 • ustrezen način za organiziran vpliv na oblikovanje različnih predpisov, ki so pomembni za gospodarstvo
 • najkrajša in uspešna pot do informacij za nove poslovne priložnosti
 • ker za interese posameznika zastavi vpliv organizacija.

Naš naslov:
GZS
Koroška gospodarska zbornica
Koroška cesta 47
2370 Dravograd
Tel.: 02/8723 250
Faks: 02/8723 256
e-pošta: koroska.gz@gzs.si

splet: www.gzs.si/koroska_gzs

Lokacija:
Poslovno športni center Traberg Dravograd, objekt B, I. nadstropje

Zemljevid

 Poslovni center Traberg